Organizační struktura

§ 5, odstavec 1, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

1) Město Tanvald si vytváří své orgány:

zastupitelstvo města - vrcholný orgán města

 • voleno je v komunálních volbách podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
 • zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, vždy zřizuje finanční a kontrolní výbory 2)

rada města

 • volena je z řad zastupitelů
 • rada města si může zřizovat jako své poradní a iniciativní orgány komise

starosta města

 • volen je z řad zastupitelů

městský úřad

 • úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu 3)
 • v čele úřadu stojí starosta 4)
 • tajemník městského úřadu plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v městském úřadu 5)
 • zásady činnosti a řízení úřadu , úkoly jeho odborů a oddělení, vzájemné vztahy mezi nimi a organizační strukturu úřadu stanoví Organizační řád MěÚ v Tanvaldě
 • jako pověřený úřad a úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní správu pro další obce ve správním obvodu.
  Správní obvody pověřeného úřadu (označovaného také jako II) a úřadu obce s rozšířenou působností (označovaného také jako III) jsou v případě Tanvaldu stejné a jsou vymezeny územím obcí a měst Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice. 6)
 • na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává MěÚ Tanvald přestupkovou agendu pro město Harrachov, obec Albrechtice v Jizerských horách, město Desná, obec Kořenov

2) Město Tanvald zřídilo tyto příspěvkové organizace:

 • Masarykovu základní školu a Obchodní akademii Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
 • Základní školu Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace
 • Mateřskou školu Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace
 • Základní uměleckou školu Tanvald, Nemocniční 339, příspěvková organizace
 • Středisko volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336, příspěvková organizace

3) Město Tanvald založilo, vlastní nebo má podíl:

 • vlastní 100 % podíl v TABYS, s.r.o. (Tanvaldské bytové společnosti)
 • má 76 % podíl v Teplárenství Tanvald s.r.o.
 • má 34 % podíl v Nemocnici Tanvald s.r.o. 8) 

Pro volební období 2022 - 2026 má Zastupitelstvo města Tanvald 21 členů a jsou jimi:

 • Mgr. Vladimír Vyhnálek - starosta města
 • Ing. Jan Palme - místostarosta města
 • Mgr. Antonín Bělonožník
 • MUDr. Jiří Buchar
 • Lukáš Černý
 • MUDr. Radka Ducháčková
 • Miroslava Erbenová
 • Michal Kottan
 • Jakub Kozák
 • Bc. Irena Krykorková
 • Miroslav Medlík
 • Mgr. Jan Prašivka
 • Tomáš Princ
 • Josef Průcha
 • Bc. Zdeňka Synovcová
 • MDDr. Daniela Šebestová
 • Daniel Šimek
 • Mgr. Jana Tůmová
 • RNDr. Jaroslav Týl
 • Karel Viktora
 • Mgr. Tomáš Zítko 

Jednací řád Zastupitelstva města Tanvald je k dispozici zde.

Pro volební období 2022 - 2026 má Rada města Tanvald 7 členů a jsou jimi:

 • Mgr. Vladimír Vyhnálek - starosta města
 • Ing. Jan Palme - místostarosta města
 • Mgr. Antonín Bělonožník
 • Lukáš Černý
 • MUDr. Radka Ducháčková
 • Mgr. Jan Prašivka
 • RNDr. Jaroslav Týl

Zastupitelstvo města zřídilo své iniciativní a kontr. orgány - finanční výbor a kontrolní výbor:

KONTROLNÍ  VÝBOR

 • Bc. Zdeňka Synovcová – předsedkyně kontrolního výboru
 • Lubomír Soukup, člen kontrolního výboru
 • Hugo John, člen kontrolního výboru
 • Ing. Jaroslav Mikš, člen kontrolního výboru
 • František Berka, člen kontrolního výboru

FINANČNÍ  VÝBOR

 • Mgr. Jan Prašivka – předseda finančního výboru
 • Petr Bukáček, člen finančního výboru   
 • Kateřina Lorencová, členka finančního výboru       
 • Michaela Stehnová, členka finanční výboru
 • Jan Němec, člen finančního výboru

Tajemník, vedoucí odborů a oddělení MěÚ Tanvald:

p. Richard Seidel – tajemník MěÚ

pí. Eva Fidrová – vedoucí správního odboru
p. Bc. Martin Tollar – vedoucí ekonomického odboru
pí. Bc. Hana Havlíčková - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
pí. Mgr. Vladimíra Součková - vedoucí oddělení sociální práce a sociálních služeb
p. Jiří Onderka - vedoucí odboru rozvoje a KV
p. Ing. Aleš Šebesta – vedoucí odboru stavební úřad a životní prostředí
p. Karel Kuch – vedoucí odboru dopravy
p. Bc. Petr Hampl - vedoucí oddělení kulturní kancelář

Vytvořeno 17.2.2021 | přečteno 590x | ernest
load