Povinné informace

Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace.

1. Název

Město Tanvald

2. Důvod a způsob založení

Způsob založení

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty a adresy jsou uvedeny na stránce Městského úřadu včetně úředních hodin.

Další kontakty jsou na stránce Kontakty MěÚ.

5. Případné platby lze poukázat

19-0001423451/0100 - Komerční banka a.s. expozitura Tanvald

6. IČO

00262587

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00262587

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. Město Tanvald má stejně jako další subjekty povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba. Způsob, jak žádat o informaci, najdete ikona souboruzde.

10. Příjem podání a podnětů

osobně na podatelně či příslušného pracovníka
elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou (ID: 92zbxiu)
elektronicky na e-podatelnu
návody na Portálu veřejné správy

11. Předpisy

11.2 Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky a nařízení

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - dosud bez úhrady

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv – dosud nebyly poskytnuty

13.2 Výhradní licence – dosud nebyly poskytnuty

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Založení a fungování města

1.12.2021 11:05:24 | přečteno 331x | ernest | Celý článek
 

Organizační struktura

17.2.2021 | přečteno 591x | ernest | Celý článek
 

Poskytnuté informace

14.9.2021 - aktualizováno 3.3.2022 13:23:18 | přečteno 446x | ernest | Celý článek
 

Právní předpisy

20.5.2014 - aktualizováno 1.12.2021 16:39:29 | přečteno 313x | ernest | Celý článek
 

Opravné prostředky, stížnosti

20.5.2014 | přečteno 324x | ernest | Celý článek
 

Sazebník úhrad

1.12.2021 8:55:56 | přečteno 339x | radek.reif | Celý článek
 

Výroční zprávy o poskytování informací

28.1.2021 - aktualizováno 3.3.2022 14:16:02 | přečteno 396x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 1.12.2021 8:54:09 | přečteno 2034x | radek.reif
load