Elektronická podatelna

K elektronické komunikaci s Městským úřadem v Tanvaldu

Komunikujete-li s Městským úřadem v Tanvaldu prostřednictvím e-mailů, mohou nastat dva případy:

 1. Váš e-mail elektronicky nepodepisujete a zároveň e-mail neobsahuje žádnou elektronicky podepsanou přílohu. Takovéto obyčejné e-maily posílejte na adresu:
   
  popř. víte-li, kterému úředníkovi je takovýto e-mail bez elektronických podpisů určen, můžete jej poslat přímo jemu. Seznam elektronických adres pracovníků úřadu naleznete zde.
   
 2. Váš e-mail chcete elektronicky podepsat nebo posíláte elektronicky podepsaný e-mail s alespoň jedním elektronicky podepsaným dokumentem v příloze. V takovém případě odesílejte na adresu:
   
  O elektronickém podpisu naleznete více informací na Portálu veřejné správy České republiky zde.

Některé právní předpisy, podle nichž lze vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
  Žádost o informaci nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Podle zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a nařízení vlády č. 495/2004 Sb. musí občan používat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
  Není-li podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být o tento podpis do 3 dnů doplněno.
 • Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci (elektronicky nepodepsanou) mezi pracovníky úřadu a občany.
Vytvořeno 31.10.2013 | přečteno 1842x | ernest
load