CzechPOINT

www.czechpoint.cz, obrázek se otevře v novém okně Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CzechPOINT,
je projektem, který by měl snížit přílišnou byrokracii ve vztahu občana s veřejnou správou. V současné době kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:

 1. Výpisy z veřejných evidencí
  • Katastr nemovitostí
   - podle čísla listu vlastnictví
   - podle čísla popisného
   - podle čísla parcely
   - částečné výpisy
  • Obchodní rejstřík
   - úplný výpis
   - výpis platných údajů k aktuálnímu datu
  • Živnostenský rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách
  • Insolvenční rejstřík

 2. Výpisy z neveřejných evidencí
  • Rejstřík trestů
  • Bodové hodnocení řidičů
  • Registr účastníků provozu modulu autovraků z IS odpadového hospodářství

 3. Autorizovaná konverze dokumentů
  • z listinné do elektronické
  • z elektronické do listinné

K získání výpisů jsou potřebné následující doklady

- U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kriteria pro vyhledání svého požadavku.

- U neveřejných evidencí je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Správní poplatky

Za výpis z rejstříku trestů se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč bez ohledu na počet stran, za ostatní výpisy činí správní poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

Za autorizovanou konverzi dokumentů 30,- Kč za každou i započatou stránku.

Pracoviště CzechPOINT

Výpisy se vydávají v budově radnice, Palackého 359, v přízemí, kancelář č. 3.
v úředních hodinách správního odboru.
 

Vytvořeno 11.7.2017 | přečteno 1891x | ernest
load