Dotace

Projekt Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva

kotva

Cílem projektu je rekonstrukce a přestavba stávajícího objektu tak, aby byly splněny standardní a důstojné podmínky pro poskytování a dostupnost sociálních služeb. Projekt řeší nevyhovující prostory pro poskytování stávajících sociálních služeb a vytvoření podmínek pro rozšíření nabídky služeb, pro řešení problémů v procesu snižování nerovnosti a podpory sociálního začleňování.


Mobilní pódium pro zkvalitnění kulturních akcí města Tanvald

kotva

Předmětem projektu je nákup mobilního pódia pro pořádání kulturních akcí města Tanvald. Mobilní pódium o celkové ploše 50 m2 bude využíváno především ve sportovní hale, kde jsou pořádány sportovní, společenské i kulturní akce města (budova sportovní haly je víceúčelová). Bude využito mobility a variability pódia k rozšíření počtu pořádaných akcí ve městě. Toto pódium nejenže umožní kvalitněji pořádat dosavadní akce ve sportovní hale, ale díky jeho mobilitě a variabilitě i ve školách, tělocvičnách, různých menších sálech, venkovních prostorech, a to jak u akcí pořádaných městem (Tanvaldské slavnosti, Léto na Tanvaldské kotlině).

Pódium bude možné zapůjčovat i spolkům, příspěvkovým organizacím města, či Základní umělecké škole. Lépe bude technicky zajištěno i spolupořádání nadregionáních akcí v oblasti cestovního ruchu typu Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana. Budou vytvořeny lepší podmínky pro udržování tradic a kulturního dědictví, podmínky pro inspiraci ke vzniku nových akcí významných pro zviditelnění města i Mikroregionu Tanvaldsko. Pořízením mobilního pódia bude mimo jiné také podpořena činnost organizací a spolků a bude zkvalitněna nabídka volnočasových aktivit pro široké spektrum obyvatelstva.

Možnost využití variabilního mobilního pódia podnítí město i spolky k vzniku nových kulturních a společenských počinů a to i ve venkovních prostorách, který by před tím nebylo možné uspořádat.


Energetické úspory v budově MÚ Tanvald

kotva


Rekonstrukce VZD do ZŠ ve městě Tanvald


Stavební úpravy Základní Školy Tanvald, Sportovní ve vazbě na bezbariérový přístup

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup a prostup školským zařízením. Základní škola - osobní výtah a výměna dlažeb; ZŠ Jídelna - šikmá zdvihací schodišťová plošina, Rampa u hlavního vchodu; Modernizace učeben Fy-Che a PC; Stání pro imobilní osoby.

kotva

Vytvořeno 26.4.2021 | přečteno 2102x | ernest
load