Ceník poplatků

Registrační poplatek
registrační poplatek včetně čtenářského průkazu 20,- Kč
Poplatek za kaledářní rok
dospělí uživatelé 180,- Kč
děti a mládež do 15 let, studenti do 26 let 90,- Kč
rodinný průkaz 220,- Kč
Poplatky za speciální služby
jednorazová výpůjčka 15,- Kč
meziknihovní výpůjčka náklady( poštovné, balné apod.) do 50,- Kč
rezervace počítače 12,- Kč
tisk stránky formát A4 černo-bílý 4,- Kč
kopirování formát A4 jednostranný 4,- Kč
kopirování format A4 oboustranný 5,- Kč
telefonické vyrozumění 5,- Kč
skenování a odeslání e-mailem 10,- Kč

použití internetu

registovaní uživatelé po uplynutí 60 minut zdarma, za každých dalších započatých 30 minut 10,- Kč
nerigistrované uživatelé po uplynutí 15 minut zdarma, za každých dalších započatých 30 minut 10,- Kč
Sankční poplatky
Poplatky za ztrátu nebo poškození
ztráta průkazu uživatele 20,- Kč
ztráta knihy, cena knihy + poplatek 60,- Kč
ztráta časopisu cena časopisu
poškození čarového kodu 20,- Kč
poškození nebo ztáta obalu knihy 5,- Kč
ztráta nebo poškození CD, cena CD + poplatek 50,- Kč
poškození obalu CD 10,- Kč
poškození nebo ztráta společenské hry, cena hry + poplatek 50,- Kč
Poplatky po uplynutí výpůjční lhůty
pozdní vrácení knihy, CD nebo hry 5,- Kč/den
po uplynutí 14 dnů 1. upomínka písemně nebo elektronicky 20,- Kč
po uplynutí dalších 14 dnů 2. upomínka písemně nebo elektronicky 30,- Kč
po uplynutí dalších 14 dnů 3. upomínka písemně nebo elektronicky 60,- Kč
po uplynutí 14 dnů 1. upomínka pisemně nebo elektronicky 30,- Kč/CD/hra
po uplynutí dalších 14 dnů 2.upomínka písemně nebo elektronicky 60,- Kč/CD/hra
po uplynutí dalších 14 dnů 3. upomínka písemně nebo elektronický 90,- Kč/CD/hra

Účinnost:  01. 10. 2015

Ceník byl vydán usnesením Rady města Tanvald číslo 272/19/2015 ze dne 23. 09. 2015. Současně pozbývá platnosti Ceník poplatků v Městské knihovně účinný od 01. 06. 2013, vydaný usnesením Rady města Tanvald  ze dne 15. 05. 2013.

Mgr. Vladimír Vyhnálek

starosta

load