Historie města v datech

Rok Událost
1565 - 1581
 • vznik obce Šumburk na navarovském panství pánů ze Smiřic
před r. 1586
 • vznik obce Tanvald z původní dřevařské osady
1623
 • obce Tanvald a Šumburk připadly k panství semilskému, majetku Albrechta z Valdštejna
1628
 • po smrti Valdštejna odkoupil panství semilské plukovník Des Fours
1662
 • od panství semilského odloučena rychta smržovská, k níž patřil i Tanvald
1780
 • v Tanvaldě bylo 90 domů, ve Žďáře 40 domů
1787 - 1788
 • v nejstarší části obce Horním Tanvaldu postavena první škola a farní kostel
1795
 • postavena první brusírna skla v Tanvaldě
1827 - 1828
 • postavena přádelna bavlny v Tanvaldě, dnešní SEBA T a. s.
1830
 • v Tanvaldě bylo 157 domů a 955 obyvatel
1839
 • rozšíření přádelny o strojírnu, dnešní Litmas s. r. o.
1842
 • zahájen provoz přádelny bavlny ve Smržovce
1844
 • zahájen provoz přádelny, později tkalcovny ve Svárově
1847
 • skrze město prodloužena říšská Krkonošská silnice z Liberce do Trutnova, Tanvald nabývá na významu
1850
 • Tanvald sídlem okresního soudu, soudní okres Tanvald spadá pod liberecký politický okres, v tomto roce zřízena první četnická stanice a poštovní úřad
1862
 • zřízen telegrafní úřad
1868
 • soudní okres Tanvald spolu s jabloneckým soudním okresem tvoří politický okres Jablonec nad Nisou
1869 - 1870
 • Josef Gruber zahájil provoz ve svém pivovaru v Horním Tanvaldě
1870
 • stávka dělníků ve Svárově za zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby
1875
 • uvedena do provozu železniční trať Tanvald - Železný Brod
1876
 • postavena česká škola v Českém Šumburku
1877
 • staré brusírny přestavěl I. Mautner na tkalcovnu, později sídlo ABB Eloktro-Praga s. r. o.
1889
 • kolaudace stavby okresní nemocnice v Tanvaldě, v další roce předána veřejnosti
1891
 • v Tanvaldě žilo 3.139 obyvatel, v Šumburku nad Desnou 3.034 obyvatel
1895
 • Tanvald povýšen na městys - zahájení provozu na trati Tanvald - Liberec
1896
 • otevření nové školní budovy nad hotelem Koruna, dnešní Gymnázium Tanvald
1902
 • otevřena železniční trať Tanvald - Polubný
1905
 • Tanvald povýšen na město
1906
 • Šumburk povýšen na městys
1908 - 1909
 • výstavba tanvaldské radnice
1921
 • převzetí tanvaldského biografu městem
1924 - 1926
 • stavba obecné měšťanské školy u radnice, dnes Masarykova základní škola a Obchodní akademie
1925
 • povýšení Šumburku na město
1938
 • mnichovská dohoda o odtržení českého pohraničí, do území Sudet spadaly na Tanvaldsku i obce Velké Hamry, Plavy, Haratice, Zlatá Olešnice, Sklenařice a Paseky nad Jizerou
1940
 • krutá zima s mrazy kolem -36°C
1941
 • textilní továrny přeorientovány na válečnou výrobu
1942
 • dohoda o sloučení měst Tanvald a Šumburk nad Desnou, oficiálně povoleno po skončení války
1945
 • ukončení války, odchod velké části německého obyvatelstva z pohraničí
1948
 • moc ve státě přebírají komunisté, v Tanvaldě zřízen akční výbor Národní fronty - začátek kolektivizace zemědělství, znárodňování průmyslu i živností
1955
 • odstranění busty T. G. Masaryka
60. léta
 • rozrůstání města, zahájení stavby sídliště na Výšině
80. léta
 • stavba sídliště Šumburk
1989
 • pád socialismu
90. léta
 • začal rozvoj soukromého podnikání, změny v průmyslové sféře i obchodu, rozvoj cestovního ruchu
1993 
 • uzavření partnerství s obcí Wittichenau (SRN, spolková země Sasko), spolupráce navázána již v roce 1992
 • vznik Městské kulturní kanceláře, která zajišťuje veškeré kulturní dění ve městě
 • jubilejní 25. ročník dvou festivalů - Podzimního cyklu komorní hudby a festivalu Humor v amatérském filmu (HAF)
 • město se stalo zřizovatelem dvouleté Obchodní školy při Masarykově ZŠ
1994 
 • založena tradice podzimních Tanvaldských slavností
 • město vybudovalo penzion pro důchodce s 33 byty
 • základní školy a Gymnázium získávají stravování EUREST
1995 
 • podpis deklarace o partnerství s obcí Burbach (SRN, Severní Porýní - Vestfálsko)
 • rekonstrukce budovy bývalého soudu v Krkonošské ulici
 • privatizace tanvaldské nemocnice
 • město prodává uživatelům do soukromého vlastnictví přes 600 městských bytů
 • založena 100% účastí města Tanvaldská bytová společnost s.r.o. (TABYS)
 • založeno Teplárenství Tanvald s.r.o.
 • privatizace tanvaldské nemocnice, založena Nemocnice Tanvald s.r.o.
 • Obchodní škola při Masarykově ZŠ byla transformována na Obchodní akademii
1996 
 • dosud bezejmenné ulice v Tanvaldě dostaly název
 • 40. ročník hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro
 • dokončena vestavba půdních bytů ve škole na Šumburku
 • město zřizuje městské infocentrum v Krkonošské ulici
1997 
 • narůstá cestovní ruch
1998 
 • zahájena výstavba centrální čističky odpadních vod pro Tanvald a Desnou
 • byla dokončena výstavba objektu s 28 byty, salátovnou, kavárnou a mléčným bufetem č.p. 595 a 596 na Šumburku
1999 
 • zahájena modernizace sportovní haly
 • intenzivně probíhá výstavba čističky odpadních vod
 • škola na Šumburku získává stravování EUREST
2000 
 • probíhá výstavba kanalizačního sběrače
 • dána do provozu čistička odpadních vod
 • zbourána jídelna SEBY, na jejím místě postaven a zprovozněn PENNY Market
 • vybudovány a dány do provozu veřejné WC Tanvald-střed a upravena městská tržnice
 • pokračuje rekonstrukce sportovní haly
 • zahájena rekonstrukce a modernizace městského kina JAS
 • realizována rekonstrukce a přístavba hotelu BON
2001 
 • po rekonstrukci a modernizaci slavnostně otevřeno městské kino JAS, jako multifunkční kulturní zařízení
 • dokončena druhá etapa výstavby čističky odpadních vod (pro odpadní vody z Desné)
 • zahájena výstavba Supermarketu PLUS
 • pokračuje rekonstrukce sportovní haly, položena nová podlaha, instalovány nové basketbalové koše, nová světelná tabule a ozvučení haly
 • Městu Tanvald byl udělen Parlamentem ČR prapor
2002 
 • Vrcholí rozsáhlá rekonstrukce a modernizace Nemocnice Tanvald, s.r.o.
 • Dokončena rekonstrukce sportovní haly.
 • V souvislosti s rušením okresních úřadů a reformou veřejné správy proběhly rekonstrukce obou budov městského úřadu. V radnici byl vybudován mimo jiné bezbariérový přístup. V budově bývalého soudu v Krkonošské ul. 350 vznikly půdní vestavbou nové prostory, budova získala výtah a také bezbariérový přístup.
 • Zahájena výstavba motocyklového a sportovního areálu s autokempem Tanvaldská kotlina.
 • Obchodní síť ve městě obohatilo otevření prodejny Plus diskont.
2003 
 • Od 1. ledna se Tanvald stává v rámci reformy veřejné správy městem s úřadem s rozšířenou působností, tzv. obcí III. Do územního obvodu MěÚ Tanvald patří obce: Albrechtice v J.h., Desná, Harrachov, Jiřetín p. Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry a Zlatá Olešnice dohromady s více než dvaceti tisíci obyvateli a 190 km2.
 • Začátkem léta byl zprovozněn motocyklový a sportovní areál Tanvaldská kotlina, sloužící zároveň jako autokemp.
 • Na letní sezónu byl v ulicích města instalován nový informační systém pro pěší i automobilisty.
 • V létě se začala stavět nová čtyřsedačková lanovka na vrchol Špičáku, která byla v listopadu zprovozněna.
 • Ukončena byla více než dvouletá rekonstrukce a modernizace Nemocnice Tanvald, s.r.o. Pokoje (4 lůžkové) jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením. V Tanvaldě bylo mimo jiné vybudováno úplně nové oddělení OCHRIP (oddělení chronické intenzivní péče). Tanvaldská nemocnice nabízí celé podhorské spádové oblasti specializaci, lékařskou odbornost a pacientům komfortní prostředí, vše srovnatelné se zdravotními zařízeními v zemích Evropské unie.
 • Na podzim byla zahájena výstavba domu s pečovatelskou službou v Tanvaldě ­ na Šumburku, ve Vítězné ulici.
2004 
 • Tento rok v Tanvaldě je ve znamení rekonstrukcí mostů. Významná byla generální oprava železničního mostu na trati Tanvald - Liberec přes Nemocniční ulici a řeku Desnou s výměnou železné mostní konstrukce z roku 1894 (!). Při rekonstrukce mezinárodní silnice E 65 z Turnova do Harrachova byly provedeny i generální opravy mostů přes řeky Desnou a Kamenici. Opravy mostů komplikovaly průjezd městem. Doprava musela být řízena semafory.
 • Byla zahájena výstavba nové pobočky České spořitelny a.s. v Tanvaldě v Krkonošské ulici.
 • První letní provoz má za sebou lanová dráha na Špičák.
 • V září byla zhruba po roce dokončena výstavba domu s pečovatelskou službou ve Vítězné ulici. Seniorům bylo předáno 30 moderních bytů.
 • V listopadu byla se spádovou obcí Marcinowice v Polsku podepsána Deklarace o přátelství, porozumění a spolupráci. Po německém městě Witichenau a obci Burbach je to třetí partnerská obec.
 • V prosinci po dvou letech stavebních prací bylo slavnostně znovuotevřeno tanvaldské vlakové nádraží. Z perónu je do budovy bezbariérový přístup. Nádraží bylo zrekonstruováno se zachováním historického rázu budovy z počátku minulého století.
 • V prosinci získal Sbor dobrovolných hasičů Tanvald - Šumburk nový hasičský vůz CAS 24, Mercedes Benz - Unimog, jediný svého druhu v kraji, které město zakoupilo za přispění státní dotace. Jde o speciální silniční a zároveň terénní vůz v hodnotě 6 100 000 korun
2005 
 • Tanvald v roce 2005 oslavil 100.výročí povýšení na město. K této pro město významné události se konala celá řada společenských, kulturních i sportovních akcí. Dalším významným výročím tohoto roku bylo 130 let od založení dobrovolných hasičů v Tanvaldě a 120 let od založení Tanvaldské okresní hasičské jednoty. Při příležitosti 100. výročí povýšení Tanvaldu na město vyšlo zvláštní vydání Tanvaldského zpravodaje, ve kterém byly použity historické dokumenty a fotografie (v prodeji v infocentru).
 • Velká sněhová nadílka přišla v půli února. Problémy nastaly v dopravě na silnicích i na kolejích. Chumelit nepřestávalo ani v březnu. Děti z okrajových částí byly několikrát sváženy do škol hasičskými vozy Fiat a Mercedes. I přes velké sněhové přívaly zaměstnanci Technických služeb města Tanvald situaci zvládli sami a nemusel být vyhlášen kalamitní stav.
 • Rekonstrukce hlavního silničního průtahu, Krkonošské ulice, silnice 1/10, modernizace autobusového nádraží a výstavba kruhové křižovatky, to byly zásadní investiční akce roku, které bohužel zkomplikovaly na celou letní sezónu průjezd městem.
 • Červen se stal měsícem oslav povýšení Tanvaldu na město. Největší oslavu uspořádalo Město Tanvald 11.června u vlakového nádraží Tanvald - Šumburk nad Desnou, kterou v průběhu celého dne navštívilo několik tisícovek občanů a návštěvníků; přijeli politici i delegace z partnerského města Wittichenau a z polských Marcinowic. Mezi návštěvníky nechyběli milovníci historické automobilové, hasičské a železniční techniky, která zde byla vystavena. Do Liberce a zpět se dalo svézt zvláštním vlakem s parní lokomotivou.
 • Během třídenní návštěvy Libereckého kraje navštívil tkalcovnu v Dolní Smržovce, která patří místní akciové společnosti Seba T, prezident republiky Václav Klaus.
 • Tanvald uspěl v grantovém řízení česko-polského programu INTEREG III.A a získal finanční prostředky na modernizaci zastávek ve městě a vybavení autobusového nádraží. Bohužel nová stanoviště se bezprostředně po instalaci stala terčem vandalů.
 • V roce 1948 se v Tanvaldě uskutečnil první veřejný televizní přenos. Jako důstojné připomenutí této málo známé události, spojené se vznikem televize, byla odhalena pamětní deska, která je umístěna na administrativní budově čp. 350 v Krkonošské ulici.
 • Dva zpustošené domy čp. 443 a čp. 97, zvané Titanik a Stará Škola, na autobusovém nádraží se dostaly do dražby, poté co na majitelku objektů byl vyhlášen konkurz. Oba domy za cenu 850 tisíc korun nakonec vydražilo Město Tanvald, které chce domy vyklidit a zbourat.
 • Za podpory Města Tanvald se podařilo udržet ve městě jednu ze zubních ordinací, která by jinak zanikla.
 • Pravidelně od prosince jezdí o víkendech dva páry německých vlakových souprav z Drážďan do Tanvaldu a zpět.
2006 
 • Událostí roku je podzimní návštěva prezidenta republiky pana Václava Klause v Tanvaldě. Stalo se tak 7. září 2006 v rámci jeho třídenní návštěvy Libereckého kraje.
 • Z centra zmizely domy, které tu stály více než sto let. Třetí velkoprodejně ve městě ustoupila budova bývalé tkalcovny, stará 160 let. Z centra města zmizely také dva zchátralé domy na autobusovém nádraží, čp. 443 tzv. TITANIK a čp. 97 tzv. STARÁ ŠKOLA. Město, které se stalo vlastníkem, nechalo oba dva domy postupně vystěhovat a po té zbourat. Některým nájemníkům byly nabídnuty byty, ostatní si zajistili bydlení sami a ve většině případů dostali jednorázový sociální příspěvek na přestěhování. V místě, kde domy stály, je dnes zatravněná plocha.
 • Až do dubna panovala na Tanvaldsku dlouhá, tuhá zima s velkým množstvím sněhu, který bořil střechy stodol, kůlen a domů. Kvůli sněhové kalamitě se autobus nedostal do okrajových částí města, takže děti do škol musely být sváženy hasičským vozem. Extrémní počasí panovalo i v letních měsících. Po tropických vedrech udeřily přívalové deště. Na Tanvaldsku byl vyhlášen v srpnu stav ohrožení na Kamenici i Desné. V té době se přehradní nádrž Souš přelévala přes okraj.
 • Město Tanvad získalo z Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 1,5 milionu Kč na vybudování bezpečnostního kamerového systému, který byl koncem roku spuštěn. Nový monitorovací systém má pomoci v boji proti vandalismu a kriminalitě. Vedle toho Město Tanvald pořídilo a dalo do provozu ještě dvě webkamery pro účely oficiálních stránek města.
 • Svou existenci si musela začátkem roku obhajovat tanvaldská nemocnice, kdy se při schvalování zákona o veřejných neziskových zdravotních zařízení stala předmětem diskuze. Dostupnost akutní zdravotní péče v Nemocnici Tanvald, s.r.o. pro celou spádovou oblast zůstala zachována.
 • Rok 2006 byl také rokem voleb. Volby do Parlamentu ČR v Tanvaldě vyhrála ODS (37,03%), před ČSSD (31,23%) a KSČM (13,41%). V komunálních volbách zvítězila opět ODS (41,6%), kdy starostou byl opětovně zvolen pan Petr Polák. Senátní volby zde vyhrála paní Soňa Paukertová.
 • Velkou rekonstrukcí prošlo během letních prázdnin Gymnázium Tanvald. V celém objektu bylo vyměněno osvětlení a modernizována sociální zařízení. Koncem roku musela tato střední škola s padesátiletou historií vzdorovat záměru LK omezit výuku.
 • Cestovní pasy s biometrickými prvky jsou od září vydávané na MěÚ Tanvald.
 • Město Tanvald také v tomto roce modernizovalo mechanizaci střediska technických služeb. V rámci obnovy vozového parku byla zakoupena například nová terénní sklápěčka MAN, s náhonem na všechna 4 kola. Jen málokteré stejně velké město se může chlubit takovým vyspělým technickým zázemím.
 • Nově byl vybudován chodník do sousední Desné. Rekonstrukce a nového povrchu se dočkaly také komunikace, například Poštovní ulice a silnice z Českého Šumburku na Rejdice. Přibylo také jedno parkoviště mezi obytnými domy na sídlišti Výšina. Plynulejší dopravu ve městě upravily jednosměrné ulice.
 • Tanvaldské hudební jaro dospělo do svého 50. ročníku. Městské kino Jas pak v průběhu roku navštívilo během koncertů, filmových a divadelních představení přes 7 tisíc návštěvníků. Součástí Tanvaldských slavností se v roce 2006 staly Krajské dožínkové slavnosti, které se konaly na stadionu na Výšině. Potravinářským výrobkem LK zde byl vyhlášen rybízový mošt z Moštárny Lažany. Další tradiční kulturní akcí se stala amatérská filmová soutěž HAF 2006, která se konala po osmatřicáté. Na kulturním a společenském poli nezahálely ani neziskové organizace jako například MDC Maják, DDM Tanvald, Zvony, které během roku připravily řadu akcí pro širokou veřejnost.
 • V červnu byla slavnostně, za přítomnosti vzácných hostů, otevřena Cyklostezka Járy Cimrmana, která je součástí sítě cyklotras.
 • V Tanvaldě vzniknul nový sportovní klub handicapovaných sportovců TJ SEBA HANDI.
 • V červenci se v Tanvaldě ve Sportovním a motokrosovém areálu Tanvaldská kotlina konala vrcholná evropská soutěž ME v trialu a o týden později tradiční republikové Tanvaldské šlapačky 2006.
2007 
 • Město Tanvald má v provozu celkem tři webkamery, které jsou pro prezentaci na oficiálních stránkách města.
 • Díky státní dotaci ve výši 0,8 milionu Kč byl rozšířen bezpečnostní kamerový systém na Tanvaldsku, který je nápomocen v boji proti vandalismu a kriminalitě. Koncem roku byl v rámci 2. etapy obohacen o další dvě kamery.
 • V tanvaldské textilce došlo začátkem roku k hromadnému propuštění cca 250 zaměstnanců. Seba T a.s. uzavřela poslední přádelnu a tkalcovnu. Propouštění však v konečném důsledku nemělo vliv na zvýšení míry nezaměstnanosti, která se na Tanvaldsku pohybuje stále kolem 7,7%. Většina lidí pracovní uplatnění našla jinde.
 • Zapomenutý a dříve zarostlý parčík s pomníkem básníka K.Theodora Körnera na Honvardě upravili žáci ze Základní školy Horní Tanvald.
 • Zrekonstruován byl památník padlých ve válkách roku 1859, 1861,1878 a I. sv. válce u Kostela na Horním Tanvaldě.
 • Za jednu z nejrozsáhlejších stavebních akcí tohoto roku lze považovat rekonstrukci Smetanovy ulice vč. kanalizační sítě, která trvala bezmála půl roku. Zároveň s touto akcí bylo upraveno parkoviště u Hotelu Grand, jeho povrch byl zpevněn zámkovou dlažbou.
 • Pro větší bezpečí chodců byl vybudován nový chodník v Palackého ulici od radnice k nemocnici a zároveň byl zrekonstruován park u radnice. Také byl dokončen velmi frekventovaný chodník z Tanvaldu do Desné.
 • Stará rozhodčí věž se skladem na Tanvaldské kotlině byla v srpnu zbouraná a v rekordním čase tří měsíců byla zrealizována přístavba zázemí pro sportovce a Sportbar s celoročním provozem, včetně nové věže.
 • Důstojným kulturním stánkem, který má své pravidelné příznivce je Městské kino Jas. Jde o víceúčelový sál s možností konání divadelních představení, koncertů, přednášek a velkoplošného promítání z různých nosičů. V roce 2007 se uskutečnilo celkem 145 filmových představení, která shlédlo celkem 7.664 diváků, což je průměr cca 53 diváků na jedno představení. Oproti roku 2006 došlo k mírnému nárůstu v návštěvnosti filmových představení. Navíc koncem roku byla v kině vyměněna sedadla na balkóně. Městské kino Jas má nyní k dispozici 306 míst v pohodlných celočalouněných křeslech.
 • Festival vážné hudby THJ má za sebou 51. ročník. Hlavní hvězdou tohoto ročníku byl Dan Bárta.
 • Za nepříliš příznivého počasí se v září konal již 14. ročník Tanvaldských slavností.
 • Dvě hudební tělesa v tomto roce vydala své CD. Prvním je dětský pěvecký sbor ZUŠ Tanvald a jejich Vánoční písně a druhá art-rocková kapela Ikaros vydala své druhé CD s názvem Pivo teče proudem, které křtila v Městském kině Jas Ester Kočičková.
 • Tanvaldským sportovcem roku byla v únoru vyhlášena Dita Anderová. V kategorii handicapovaných sportovců za bývalý okres Jablonec vyhrála atletka Vlaďka Bujárková a za okres Liberec pak René Tauš, také z Tanvaldu.
 • K sportovním akcím léta neodmyslitelně patří republiková triálová soutěž Tanvaldské šlapačky s country společenským večerem, které se konají ve Sportovním a motocyklovém areálu Tanvaldská kotlina.
 • Nezvykle teplá zimní sezóna 2006/2007 měla neblahý dopad na subjekty podnikající v cestovním ruchu.
 • Silný vítr s deštěm, který se Tanvaldem přehnal 9. září napáchal škody nejen na lesním porostu, ale například rozlámal deštníky a zničil letní stany v autokempu.
 • Jako jedno z prvních měst na severu se Tanvald zapojil do sběru a recyklace textilu. Sběrné bílé nádoby na staré oděvy a textilní materiál, od začátku hojně využívány, jsou rozmístěny na několika stanovištích po městě.
 • Od půlnoci z 20. na 21. prosince se Česká republika stala součástí schengenského prostoru, zrušeny byly hraniční kontroly a na hraničním přechodu v Harrachově byly odstraněny veškeré závory a překážky.
2008 
 • Hospodaření města v roce 2008 bylo úspěšné. Město hospodařilo s kladným výsledkem, do fondu rozvoje a rezerv tak mohlo převést více jak 4 mil. Kč. Fond rozvoje a rezerv převyšuje částku 31 mil. Kč.
 • Město provozuje 4 webkamery. Díky nim mohou návštěvníci stránek města nahlédnout do Tanvaldu a získat tak aktuální informace o počasí a teplotě, o dění v obchodní zóně nebo v autokempu, o dopravní situaci na mezinárodní silnici I/10.
 • Od 1. ledna je Czech POINT na MěÚ Tanvald. Lidé mají možnost získat ověřené listiny z některých centrálních registrů přímo v místě.
 • Také v Tanvaldě se konal filmový festival "Jeden svět", který pořádá Obchodní akademie Tanvald.
 • Na třídenní návštěvu Tanvaldu se vydala oficiální návštěva z německého Burbachu, aby starostové obou obcí podepsali oficiální partnerství, které odsouhlasila zastupitelstva Burbachu i Tanvaldu. Smlouva o přátelství byla podepsána už v roce 1995.
 • Pamětníci a příznivci techniky si připomněli 60. výročí prvního veřejného předvedení televizního vysílání, které se uskutečnilo březnu 1948. Na budově MěÚ Tanvald v Krkonošské ulici je pamětní deska.
 • Tanvald má řadu sportovních nadějí. Jednou z nástupkyň Kateřiny Neumannové je Karolína Kunzová z Tanvaldu, která se stala dvojnásobnou mistryní ČR v běhu na lyžích.
 • V souvislosti se vstupem ČR do Schengenu byl rozšířen i přístup registru vozidel do celého prostoru Schengenu. Přihlašovaná auta jsou díky tomu během chvilky identifikována a kontrolována podle VIN.
 • Dopravu z Tanvaldu do Jablonce n/N komplikují často práce na komunikaci ve Smržovce. Koncem května 2008 začal být rozebírán starý kamenný klenutý železniční most. Stavba z roku 1890, z doby, kdy se stavěla železniční trať. Byl nahrazen novým železobetonovým mostem.
 • Na Honvartě bylo pokáceno několik stromů kolem hřiště, a to z důvodu rozšíření plochy pro sportování a přiležitostné parkování vozů při sportovních akcích.
 • Supermarket Plus v Tanvaldě koupila společnost REWE, která zde ve městě má již supermarket Penny a tak zde otevřela supermarket Billa.
 • I přes malý počet přihlášených souborů se uskutečnil 20. ročník oblastní divadelní přehlídky dospělých hrajících dětem "O zlatý člunek města Tanvaldu".
 • Na vážnou hudbu chodí hrstka věrných diváků. I když 52. ročník "Tanvaldského hudebního jara" přivedl do Tanvaldu uznávané umělce i ze zahraničí, navštívilo koncerty  jen pár desítek diváků. Nejvíce lidí přilákal Jiří Stivín při zahajovacím koncertu.
 • Fanoušci unikátní ozubnicové dráhy z Tanvaldu do Harrachova se mohou radovat z muzea ozubnicové dráhy, které bylo otevřeno v železniční stanici Kořenov.
 • Secesní budova radnice oslavila 100 let. V minulosti nebyla vždy sídlem městského úřadu. Po válce sloužila jako internát pro textilní dělníky.
 • Také v roce 2008 se v Tanvaldě uskutečnily pravidelné, diváky velmi navštěvované akce, kterými jsou například Mistrovství Evropy v trialu, tanvaldské Šlapačky a také Spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana.
 • Nového povrchu se dočkala řada místních komunikací, jednou z nich byla  Popelnická ulice.
 • Pod železniční zastávkou byla pro chodce a cyklisty upravena lávka, která je součástí stezky podél Kamenice.
 • Na podzim byly otevřeny taneční kurzy pro mládež a nově také pro dospělé. Kurzy se konaly v desenském Skláři.
 • Tanvald se podobně jako ostatní obce a města chystá na nový územní plán. Záměry na změny využití v území mohli lidé uplatňovat do 1.12. 2008.
 • Tanvaldské kino má ve vestibulu další novinku. Je jí velká plazmová televize LG. Lidé mohou před promítáním a o přestávkách sledovat krátké filmy, různé upoutávky či hudební televizní klipy.
 • Filmový festival pro amatéry HAF vstoupil do jubilejního 40. ročníku. Přihlášeno bylo 58 filmů. V rámci doprovodného programu byla připravena výstava historických televizních přístrojů "Cesta do pravěku televizní skříňky" a promítání amatérských celovečerních filmů.
 • Studenti gymnázia ke kulatému výročí vzniku naší republiky nastudovali dramatické pásmo "Osudové osmičky", které předvedli v Městském kině Jas.
 • Budovu čp. 531, dříve využívanou jako dům s pečovatelskou službou, později jako sociální ubytovna na ul. Hlavní  na katastru Smržovky pod pekárnou, nechalo město Tanvald jako vlastník koncem roku zbourat. Důvodem byl špatný stavebně technický stav.
 • Tanvald má dva sbory dobrovolných hasičů, na Horním Tanvaldě a na Šumburku. Dobře si vedou v soutěžích, kterých se pravidelně účastní. Hasiči SDH Šumburk se v dohledné době dočkají nové hasičárny, která se bude stavět společně s objektem pro HZS Libereckého kraje v ulici Krkonošská a Vítězná. Přípravné práce již začaly.
 • Tanvald se koncem roku stal městem s nejlepšími podmínkami pro podnikání v Libereckém kraji. Ukázal to žebříček soutěže o Cenu týdeníku Ekonom "Město pro byznys".
 • V prosinci představila na schůzi zastupitelstva jednatelka Nemocnice Tanvald, s.r.o. Ing. Rögnerová nového jednatele Mediterry Dipl. Ing. Dr. Jochena Sagadina, MBA. Společnost Mediterra s.r.o. nově vlastní rakouská akciová společnost Vamed.
 • Pro větší bezpečnost chodců bylo provedeno osvětlení přechodů na Krkonošské ulici.
 • Nová ocelová lávka pro pěší spojující Tanvald a Dolní Smržovku přes řeku Kamenici nahradila dožitý ocelový most. Investice si vyžádala téměř 2 mil. Kč. Téměř celou částku uhradilo ze své pokladny město Tanvald, město Smržovka se podílelo částkou 150 tis. Kč.
 • Třetí nemocnicí v naší zemi, kde se žlučníky začaly operovat systémem SILS (laparoskopická operace s jedním vpichem), se stala na přelomu roku 2008/2009 tanvaldská nemocnice.
 • Hospodářská krize se projevuje i na Tanvaldsku, dopad má na textilní i sklářský průmysl. Nezaměstnanost na Tanvaldsku dosahuje 8,3%, v samotném Tanvaldě pak 9,3%.
2009 
 • Umístění kontejnerů na starý nepotřebný textil bylo správným krokem. V průběhu roku 2008 bylo ve městě Tanvald do kontejnerů na starý nepotřebný textil celkem nasbíráno 36.740 kg textilu.
 • Diváci v Tanvaldě poprvé viděli film ve 3D kvalitě. Firma AV Media Praha v Městském kině Jas v polovině února představila nejmodernější projekci v digitální kvalitě 3D dle současných hollywoodských standardů DCI prostřednictvím filmu Cesta na Měsíc. Jak vypadá tato technologie, mohli vidět členové širšího vedení města a také zájemci z řad veřejnosti. Ukázka digitální projekce byla provedena v souvislosti s úvahou digitalizace kina jako snahou vytvořit podmínky pro zachování a filmový provoz kina v Tanvaldě i v budoucích letech.
 • Na Tanvaldsku došlo v lednu 2009 k nárůstu počtu nezaměstnaných o 90 na 1041 uchazeče. Představuje to nárůst na 9,5%. Špatná ekonomická situace se projevila i v zaměstnanosti a počtu pracovníků hlavních firem Tanvaldska.
 • Festival Jeden svět se už po třetí, díky iniciativě studentů OA Tanvald pod vedením Z. Juklové, představil v tanvaldském kině. Festivalu, jehož tématikou jsou lidská práva, ani letos nechyběl doprovodný program. Pomalu, ale jistě si již vyšlapává cestu k místním divákům.
 • Tanvald, podobně jako jiné obce, zpracovával návrh nového územního plánu.
 • V novodobé historii festivalu Tanvaldské hudební jaro se po dlouhé době stalo, že kapacita tanvaldského kina Jas byla vyprodána. Stalo se tak při prvním koncertu 53. ročníku THJ, kdy na jevišti vystupoval houslista Pavel Šporcl, kterého na lavír doprovázel Petr Jiříkovský. Ani během dalších dvou koncertů nebyla o diváky nouze. Festival, který patří k nejvýznamnějším akcím roku, přesahuje hranice města, i když cesta diváka za kulturou je v této době těžká.
 • Divadelníci tanvaldského DS E. F. Burian si přivezli z krajské ochotnické přehlídky z Lomnice n. P. celkem čtyři ocenění. Na soutěži vystoupili s hrou Rejžák z Prahy.
 • Velmi úspěšná byla zimní sezóna i pro tanvaldské mladé lyžaře. Sedm zlatých, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí získali mimo jiné lyžaři na Mistrovství ČR žactva a dorostu. Mistryněmi ČR se staly K.Kunzová (4x) a P. Marousková (3x). Dále družstvo ve složení Z. Koucká, L. Doležalová, K. Preislerová, M. Bartůněk L. Špát obsadilo první místo ve své kategorii v Českém poháru. V družstvech obsazuje TJ SEBA Tanvald na závodech v konkurenci mnoha oddílů z celé ČR vedoucí pozici. Dalšími talenty jsou také T. Dufek, V. Vyhnálek, A. Šírek, A. Sixtová, T. Beranová aj.
 • Rekonstrukce cyklotrasy (č.3025) od rozvodny, přes kotlinu na křižovatku k Pensionu Pod Špičákem trvala do července 2009. Tato investiční akce, která si vyžádala přes 7 miliónů korun, byla realizována díky dotaci z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.
 • ZUŠ Tanvald oslavila šedesát let trvání. Školou během její historie prošla řada talentů, někteří se hudbě věnují dodnes, mnozí z nich i profesionálně.
 • Na jaře se začali z Tanvaldu, podobně jako z ostatních měst a obcí, vystěhovávat někteří Romové především do Kanady, a to údajně z důvodu malé bezpečnosti a špatných příležitostí. Avšak už na podzim se někteří začali vracet zpátky např. s tím, že v Kanadě nemohli sehnat práci z důvodu jazykové neznalosti.
 • V první polovině roku se uskutečnila řada sportovních i společenských akcí, které se mezi lidmi ujaly a patří již k tradičním lákadlům jak pro diváky, tak pro samotné aktéry. Je to například štafetový závod v lezení, cyklistice a běhu Muchovman ve Zbytkách, kde nechybí ani extrémní sportovci. Další akcí byl také Masopust nebo tento rok jubilejní 10.ročník Prvomájového výstupu na Špičák (v srpnu si rozhledna připomněla 100. výročí otevření). V červnu se uskutečnila dětmi i rodiči tolik oblíbená Cesta lesem pohádek, na které se společně podílí MDC Maják, KČT Tanvald a TJ Seba Tanvald. Ani tento rok nechyběla Spanilá jízda na historických kolech ze Zlaté Olešnice cyklostezkou J. Cimrmana s programem u šumburského kostela. Tentokrát byla akce obohacena jízdou historickým vlakem po zubačce z Tanvaldu do Kořenova. Představen byl i model sochy „Jára Cimrman v mlze", která by měla zdobit vnější balkón kina a na níž může přispět každý. Jubilejní 20. ročník měl i Přespolní běh Českým Šumburkem,na kterém startovalo 101 závodníků ve všech kategoriích.
 • Vyvrcholením sezóny v trialovém sportu bylo červencové Mistrovství Evropy a Mistrovství ČR tzv. Šlapačky na kotlině. Do Tanvaldu přijeli opět špičky trialového sportu od nás i ze zahraničí a diváci se dočkali atraktivní zajímavé podívané.
 • V červnu 2009 se konaly volby do Evropského parlamentu. Volební účast v Tanvaldě dosáhla na pouhých 22,93%. Nižší byla v okrese už jen Desná. (viz. www.volby.cz )
 • Město Tanvald si uhájilo loňské vítězství ankety, vyhlášené týdeníkem Ekonom, a vyhrálo titul Nejlepší město pro byznys Libereckého kraje r. 2009. V celorepublikovém kole se pak Tanvald umístil v konkurenci dvou set pěti měst na 23. příčce. (www.mestoprobyznys.cz ).
 • V roce 2009 byla na sídlišti Výšina rekonstruována část veřejného osvětlení a opraveny některé komunikace a chodníky. Nové asfaltové povrchy dostaly části ulic Raisova na Šumburku a K Dubu na Horním Tanvaldě.
 • V autokempu Tanvaldská kotlina vyrostly dvě nové dřevěné chatky, ve kterých se turisté mohou ubytovat. Celková kapacita je šestnáct lůžek. Kromě toho zde bylo provedeno pevné zastřešení pódia a části salaše, které by mělo být odolnější povětrnostním vlivům.
 • Ve městě na sídliště Výšina začal od června jezdit moderní, nízkopodlažní autobus v barvách města.
 • Na Šumburku byla zahájena výstavba objektů hasičáren pro profesionální hasiče a sbor dobrovolných hasičů. Obě stavby by měly být dokončeny v druhé polovině roku 2010.
 • Od července se stalo plátcem DPH i město Tanvald. Promítlo se to nepatrně do zvýšení cen za služby a zboží např. v infocentru.
 • Město Tanvald se rozhodlo téměř po deseti letech znovu investovat do modernizace kina. Město nechalo do městského kina nainstalovat špičkovou digitální technologii. Od podzimu 2009 tak kino svým návstěvníkům může nabízet i projekci filmů v digitální kvalitě 2D a 3D dle současných hollywoodských standardů DCI.
 • O prázdninách se ohlásily přívalové lijáky, bouřky a vichřice. Extrémní počasí napáchalo na Tanvaldsku mnoho škod, zejména na elektrickém vedení. Situace si vyžádala vyhlášení kalamitního stavu a energetici měli několik dní plné ruce práce. Některé objekty byly vytopeny, na jednom domě v Tanvaldě vítr strhnul střechu.
 • Tanvaldské slavnosti byly poprvé přesunuty do centra města. Byly jiné jak umístěním, tak i pojetím. Kromě obvyklých pouťových atrakcí a stánků měli lidé možnost si zakoupit produkty místních výrobců, podívat se na předváděná řemesla, využít jízdy historickým vlakem s parní lokomotivou nebo se svést starým autobusem. V doprovodném programu se předvedla i historická hasičská technika, automobily a motorky.
 • O tom, kdo bude v příštích patnácti letech provozovat jizerskohorskou železniční trať mezi Harrachovem, Tanvaldem, Libercem, Smržovkou a Josefovým Dolem a v celém Frýdlantském výběžku, rozhodlo výběrové řízení vyhlášené Krajským úřadem v Liberci. Výběrové řízení vyhrály České dráhy.
 • Počet nezaměstnaných stále přibývá. Město Tanvald se nadále snaží zmírňovat dopady nezaměstnanosti na nejohroženější skupiny obyvatelstva. Na základě dohody s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou město zřídilo i v roce 2009 14 míst v rámci takzvaných veřejně prospěšných prací. Mimoto začalo město od poloviny roku pro příjemce sociálních dávek hmotné nouze poskytovat i tzv. veřejnou službu.
 • Alkoholismus, vandalismus, hlučnost, krádeže, vloupání, ale i napadení a přepadení, to jsou problémy, které celoročně sužují občany města. Zostřený dohled nad kritickými místy mají strážníci městské policie ve spolupráci s Policií ČR. Město i veřejnost tíží problémy s nepřizpůsobivými občany zejména z řad romské populace.
 • 41.ročník filmové amatérské soutěže HAF se nesl v duchu nejen mnoha kvalitních filmů, ale i nových mladých autorů, což je nadějným přislibem do budoucna. V doprovodné výstavě byly k vidění historické filmové přístroje. Účastníkům přehlídky byly předvedeny ukázky filmů v 3D.
 • V polovině října, kdy ještě nestačilo opadat listí ze stromů, přišly přívaly sněhu, které ochromily dopravu, rozvodnou síť elektřiny a způsobily škody v celém kraji.
 • V listopadu byly otevřeny nové rekonstruované vstupní prostory na Policii ČR v Tanvaldě, které mají sloužit široké veřejnosti jako kontaktní a koordinační centrum.
 • Nejistá budoucnost visí nad klubovnou Tomka, i celým oddílem pro mládež, který nemá dále kdo vést. Zrušení je pro většinu nepředstavitelné a nový vedoucí, který by tak skvěle vedl děti, jako Josef Kuna - Joe se zatím jen těžko hledá.
 • Fond Městské knihovny v Tanvaldě čítá 24.000 výtisků. Městská knihovna Tanvald je lákavá i pro lidi z okolních obcí. Nabízí nejen oddychovou literaturu, poučení a vzdělání v knihách a publikacích, přístup k internetu, ale stalo se již tradicí, že sem lidé chodí i za kulturním zážitkem. Zpravidla každý měsíc je zde nějaká výstava. Vystavovány jsou práce dětí, studentů i dospělých. Knihovna pořádá i soutěže a výtvarné dílny pro nejmenší.
 • Dobrovolní hasiči jsou nepostradatelnými pomocníky při likvidaci živelných pohrom, nehod a spolupracují s profesionálními hasiči při likvidacích požárů. Významným sborem je SDH Tanvald - Šumburk, který čítá cca 80 členů včetně dětí.
 • Dobrovolní hasiči z Šumburku i Horního Tanvaldu skvěle město reprezentují v požárním sportu a pomáhají při organizaci některých společenských akcí.
2010 
 • Po více než deseti letech odešel z funkce ředitele Nemocnice Tanvald Ing. Vladimír Měrka.
 • Rozpočet Tanvaldu na rok 2010 byl schválen jako vyrovnaný ve výši 109 285 026 korun.
 • Klub českých turistů Tanvald odstoupil od záměru prodeje místní klubovny TOM Zálesák.
 • Nezaměstnaní z Tanvaldu pomáhají městu bojovat se sněhem. Mají tak šanci si přivydělat v rámci Veřejně prospěšných prací.
 • Tuhá zima si v Tanvaldu vyžádala navýšení nákladů na údržbu místních komunikací o 400 tisíc korun.
 • K 3.2. se na území ORP Tanvald nacházelo přibližně deset milionů metrů kubických vody ve sněhu.
 • Obyvatelé Tanvaldu spolu s dalšími obdivovateli imaginárního českého všeuměla Járy Cimrmana začínají sbírat peníze na jeho sochu, která má být umístěna na balkónu místního kina.
 • Budova ve Školní ulici, kde sídlí taneční a výtvarný obor Základní umělecké školy, získala nová okna. V rámci rekonstrukce, která si vyžádala celkem 685 tisíc korun, budova také získala novou výmalbu.
 • Studenti Obchodní akademie Tanvald již po čtvrté uspořádali festival o lidských právech s názvem Jeden Svět.
 • Diváci tanvaldského Kina Jas mohli v červnu poprvé sdílet, spolu s více než 300 kilometrů vzdálenými Berlíňany, zážitek z koncertu vážné hudby, reálně probíhajícímu ve věhlasném amfiteátru Waldbühne. Přímé přenosy z koncertních sálů po celém světě umožňuje digitalizace kina.
 • Město Tanvald nechalo svým nejmenším občánkům postavit nové hřiště na sídlišti Výšina. Dvě stávající, které slouží dětem na Českém Šumburku, zase byla doplněna o nové houpačky a další herní prvky. Město na výstavbu a revitalizaci vyčlenilo ze svého rozpočtu 550 tisíc korun.
 • V pohotovosti na výjezdovém místě záchranné služby v Tanvaldě je zbrusu nový, plně vybavený sanitní vůz Volkswagen T5 Transporter.
 • Patronem tanvaldského kina se od června stal všestranný český génius Jára Cimrman. Sochu imaginárního velikána, který na Tanvald shlíží z balkónu místního kina, 12. června slavnostně odhalil herec Zdeněk Svěrák spolu se starostou Města Tanvaldu Petrem Polákem. Kino bylo na počest této významné události přejmenováno na Kino Jas Járy Cimrmana. Na sochu, jejímž autorem je jablonecký sochař Petr Šuta, se složili samotní obyvatelé Tanvaldu, Město Tanvald a Divadlo Járy Cimrmana.
 • Libereckým krajem se v srpnu prohnala ničivá povodeň. Na pomoc do postižených oblastí v Chrastavě a Hrádku nad Nisou vyjeli pomáhat i tanvaldští dobrovolní hasiči z SDH Tanvald/ Šumburk.
 • V duchu krásného počasí a dobré nálady se nesl 17. ročník Tanvaldských slavností. Centrem Tanvaldu se druhý zářijový víkend nesla vůně pochoutek nabízených stánkaři nebo skladby kapely Volupsije, Domestic a Nešlapeto. Návštěvníci se mohli projet historickou parní lokomotivou z roku 1937, provézt se po okolí města historickým autobusem nebo si zařádit na různých pouťových atrakcích, které kotvily před hotelem Koruna.
 • 28. srpna si cestující poprvé od války mohli projet celou rakousko-pruskou spojnici mezi Tanvaldem, polskými Jakuszycemi, Szklarszkou Porebou a Jelení Horou. Unikátní železniční trať spojující českou a polskou část hor se po dlouhých 65 letech dočkala svého obnovení. Projekt finančně umožnila dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.
 • Od září na pořádek v regionu dohlíží takzvané policejní cyklohlídky. Policisté na kolech mohou zasahovat v obtížněji dostupných lokalitách, na cyklostezkách a v rekreačních oblastech Tanvaldska. Na projekt společně přispěly obce Mikroregionu Tanvaldsko.
 • 3. září se v prostorách bývalého domu s pečovatelskou službou v Hlavní ulici pod pekárnou Schneider otevřelo Nízkoprahové komunitní centrum pro děti. Zařízení sloužící dětem ze sociálně znevýhodněných rodin provozuje Liberecké romské sdružení. Město mu objekt poskytlo za symbolický pronájem.
 • 23. září padla slavnostní páska k první části nové hasičské zbrojnice, do níž se přestěhovali dobrovolní hasiči z Tanvaldu. Moderní budova svým nájemníkům poskytla komfortnější zázemí, rychlejší výjezd i větší prostor pro technické vybavení. Tanvald na svém území v tomto roce přivítal i jednotku profesionálních hasičů, která do té doby fungovala v nevyhovujících prostorách ve Velkých Hamrech. Ta se do své části nové zbrojnice slavnostně přestěhovala o dva měsíce později, 26. listopadu. Stavbu zbrojnice, jejíž skvělé umístění umožňuje větší akceschopnost hasičů a kratší dojezdovou doby při výjezdech k zásahům do Jizerských hor i Krkonoš, umožnila dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod a Libereckého kraje.
 • Začátek října v Tanvaldu, jako už tradičně, patřil humoru a srdečnému smíchu. V místním Kině Jas Járy Cimrmana se uskutečnil 42. ročník filmového festivalu HAF 2010, Humor v amatérském filmu. V hlavní soutěži o přízeň poroty a diváků usilovalo 29 filmů. Zvláštní ocenění poroty si z Tanvaldu odvezl animátor Jaroslav Nykl.
 • Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci vodovodního převaděče do vodojemu Krásná. Důvodem rekonstrukce 12ti km vodovodního přivaděče v nákladech 25 milionů korun bylo zajistit do budoucna dodávky kvalitní pitné vody pro téměř tři tisíce obyvatel zásobovaných z veřejného vodovodu.
 • Ve dnech 15.-16. října obyvatelé Tanvaldu zavítali k volebním urnám. Starostou Města Tanvaldu se stal pan Petr Polák. Místostarostou byl při ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen pan Josef Průcha.
 • Od listopadu informují návštěvníky města o zajímavostech Tanvaldu a jeho okolí nové vícejazyčné infotabule. Turistické tabule v českém, německém a polském jazyce jsou umístěny na devíti turisticky, kulturně a historicky zajímavých místech Tanvaldska; na zubačce, na místě prvního zkušebního televizního vysílání, na Terezínce, na Špičáku, ve Žďáru nebo Šumburku nad Desnou.
2011 Leden
 • Tanvald získal třetí místo ve srovnávacím hodnocení projektu Město pro byznys 2010 pro Liberecký kraj.

Únor

 • Město Tanvald převzalo financování plaveckého bazénu v místním gymnáziu.
 • Na internetových stránkách Města Tanvald (www.tanvald.cz) je možné od února nahlížet do mapové aplikace MISYS-WEB. Tato aplikace slouží hlavně ke zveřejňování výstupů územně plánovací činnosti s možností načtení mapových podkladů. Zavedení nové technologie na opravu silnic strojem SILKOT.

Březen

 • Česká televize ve spolupráci se ZŠ Sportovní v Tanvaldě natáčela populární pořad pro děti a mládež Vzduchoplavec Kráčmera. V březnu k nám dorazila jedna z nejrozsáhlejších zjišťovacích statistických akcí, sčítání lidu.

Květen

 • Městská vlajka oslavila desáté narozeniny. Udělení vlajky patří k největším privilegiím, které město může získat.
 • Železniční společnost Tanvald pokřtila barový a televizní vůz pro zubačku.
 • 66. výročí konce 2. světové války si 6. května připomněli zástupci města i sborů dobrovolných hasičů položením věnce k pomníku Tomáše Garigua Masaryka.
 • V městském kině Jas se konala vzpomínková akce na natáčení filmu Kalamita, který vznikal právě na Tanvaldsku. Při té příležitosti tu vystoupil také fenomenální jazzový trumpetista Laco Deczi.

Červenec

 • Na začátku července Tanvaldem projel již 38. ročník automobilové soutěže Rally Bohemia.
 • Nová cyklostezka vybudovaná v rámci Mikroregionu Tanvaldsko propojila Tanvald s Desnou.
 • 20. července byly zahájeny práce na výstavbě dopravního terminálu Tanvald – Šumburk. Projekt byl financován z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

Srpen

 • Pod Sluneční chatou opět stojí kaple sv. Gotharda, zničená před desítkami let. 27. srpna se dočkala svého posvěcení. Novou kapličku nechala postavit obecně prospěšná společnost Jizerky pro Vás.

Září

 • Jako první v ČR zakoupilo Město Tanvald univerzální nakladač AS 900, speciálně vyvinutý ke komunálním účelům ve Skandinávii.

Říjen

 • V městském kině Jas Járy Cimrmana 8. října proběhl již 43. ročník mezinárodního filmového festivalu HAF, Humor v amatérském filmu 2011.

Listopad

 • Kdysi oblíbený hotel Bon, který byl od roku 2009 uzavřený, ve veřejné dražbě změnil majitele. Nový majitelé objekt budou využívat opět pro účely provozování hotelu.

Prosinec

 • Ztracený a opět nalezený pomník císaře Josefa II. v prosinci potrápil Tanvalďany. Části poničeného pomníku významného monarchy z pozemku hornotanvaldské školy postupně zmizely. Zanedlouho se ale ukázalo, že šlo o kousek dvou amatérských kunsthistoriků, kteří pomník nechtěli ukrást, ale zrestaurovat.
2012 Leden
 • Ve čtvrtek 5. ledna se zastavil provoz na některých silnicích, kvůli kalamitnímu stavu.

Duben

 • Studenti Obchodní akademie pořádali v Tanvaldě již šestým rokem filmový festival s lidsko-právní tématikou Jeden svět 2012.
 • První koncert 56. Ročníku Tanvadského hudebního jara, Hradišťan přitáhnul do kina Jas Járy Cimrmana plné hlediště posluchačů.

Červen

 • 2. června poprvé vyjela ozubnicová lokomotiva „Rakušanka“ a motorový vůz „Singrovka“
 • 67. výročí konce druhé světové války si 7. května připomněli v Tanvaldě. Věnec k pomníku T. G. Masaryka na Šumburku položili místostarosta Tanvaldu Josef Průcha spolu se starostou Sboru dobrovolných hasičů Tanvald - Šumburk Pavlem Morávkem a Romanem Šarközim.
 • Ministerstvo vnitra zjistilo, že MěÚ Tanvald je nejrychlejším úřadem v pořízení standardních žádostí o vydání OP ze všech úřadů obcí s rozšířenou působností v ČR a to s průměrným časem 2,97 minuty, přičemž průměrný čas v ĆR je 6 minut.

Srpen

 • Klub Trialsport Tanvald v AČR získal i pro sezónu 2012 pořadatelství Mistrovství Evropy v trialu. Ve dnech 18. - 19. srpna tak město přivítalo opět jezdce všech kategorií vypsaných Evropskou motocyklovou federací.

Září

 • 7. - 9. září se uskutečnil 19. ročník Tanvaldských slavností. Pro návštěvníky bylo připraveno pouliční divadlo, místní kapely, historické autobusy a tradiční jarmark.
 • 8. 9. 2012. Sbor dobrovolných hasičů Horní Tanvald ve spolupráci s MěÚ Tanvald pořádali již 17. ročník soutěže „O pohár starosty města Tanvaldu“.

Říjen

 • Otevření Terminálu Tanvald. Slavnostním přestřižením pásky starosta Tanvaldu Petr Polák, náměstek hejtmana Libereckého kraje Radek Cikl a Martin Havelka z firmy Chládek a Tintěra za Sdružení dodavatelů Terminál Tanvald 2011 otevřeli oficiálně nový tanvaldský dopravní terminál. 
 • Soutěžní festival Humor v amatérském filmu HAF 2012 má za sebou již 44. ročník.

Listopad

 • 145 let v říjnu uplynulo od narození nejslavnějšího autora kartografického díla o Jizerských horách, Josefa Matouschka. Legendární mapa rodáka ze Svárova u Tanvaldu byla vydána v roce 1927. Vyšla, na tu dobu, v neobvykle velkém nákladu deset tisíc kusů.

Prosinec

 • 15. Prosince proběhly vánoční trhy se Štědrou bábou a s vánočním koncertem vystoupil smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou.
2013 Leden
 • 11.-12. ledna se uskutečnilo 1. kolo prezidentských voleb, druhé kolo proběhlo 25.-26. ledna. Volební účast byla 50,30%.
 • 17. ročník Plesu města Tanvald se uskutečnil v sobotu 26. ledna.

Únor

 • 12. února prošel městem 12. ročník masopustního průvodu.

Duben

 • 5. dubna byl zahájen 57. ročník Tanvaldského hudebního jara. Vystoupil mužský vokální soubor Gentlemen Singers.
 • Nemocnice Tanvald získala 16. dubna akreditaci na následující 3 roky.
 • 2. koncert Tanvaldského hudebního jara proběhl 26. dubna. Zahrálo Heroldovo kvarteto a Ivo Kahánek.

Květen

 • Ve středu 1. května se uskutečnil již 14. ročník Prvomájového výstupu na Tanvaldský Špičák.
 • 3. koncert Tanvaldského hudebního jara 10. května byl tradičně v šumburském kostele Sv. Františka z Assisi. Koncertu se zhostil Komorní soubor Atlantis Collegium s uměleckým vedoucím Vítězslavem Podrazilem, mezzosopranistkou Pavlou Švestkovou a violoncellistou Janem Páleníčkem.

Červen

 • Zahájení výstavby retail parku v obchodní zóně.
 • Oslava 20. výročí partnerství mezi Tanvaldem a Wittichenau proběhla 29. června v německém městě Wittichenau. Pro celý den byl připraven bohatý kulturní program.

Červenec

 • Jubilejní čtyřicátý ročník Rally Bohemia 2014 se prohnal Tanvaldem 13. července.

Srpen

 • 28. srpna byla schválena Zastupitelstvem města projektová studie volnočasových aktivit

Září

 • 6.-8. září proběhl jubilejní 20. ročník Tanvaldských slavností.

Říjen

 • 4. října byla odhalena revitalizovaná Vyhlídka na Tanvaldském Špičáku.
 • 4.- 5. října se uskutečnil 45. ročník Humoru v amatérském filmu. Hlavní cenu soutěže Cenu Města Tanvald vyhrál Jaroslav Doleček za film „Dežaví“ po česku.
 • 25.-26. října proběhly v Tanvaldě volby do Poslanecké sněmovny. Volební účast byla 52,13%.

Listopad

 • Město Tanvald se umístilo na 3. místě ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Libereckého kraje.
 • Slavnostní vysvěcení sochy sv. Josefa  proběhlo dne 16. listopadu na místě kulturní památky na Světlé.
 • 30. listopadu byl poprvé rozsvícen velký vánoční strom na centrálním parkovišti.

Prosince

 • Ukončení stavby retail parku v obchodní zóně.
 • V sobotu 7. prosince se konal v partnerském městě  Wittichenau v Německu vánoční trh.
 • Při této příležitosti navštívila město Wittichenau delegace z Tanvaldu v čele se starostou města panem Petrem Polákem. Byla zhodnocena spolupráce v jubilejním 20. roce partnerství obou měst. Radní z Wittichenau představili akce, které byly ve Wittichenau realizovány v roce 2013.
2014 Leden
 • 1. ledna se uskutečnil Novoroční výstup na Štěpánku, který pořádá KČT Tanvald.
 • 25. ledna proběhl 18. ročník Plesu města Tanvald.

Březen

 • 4. března prošel městem 13. ročník masopustního průvodu.

Duben

 • První koncert Tanvaldského hudebního jara se uskutečnil v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald v pátek 4. dubna s názvem Virtuózní housle. Zahrála Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem v doprovodu houslisty Jiřího Vodičky.
 • Druhý koncert THJ se konal v pátek 25. dubna v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald, ale tentokrát s názvem Jazz po česku. Na cimbál zahrála Zuzana Lapčíková a na kontrabas Josef Fečo.

Květen

 • Již 15. ročník tradičního Prvomájového výstupu na Štěpánku.
 • Začátkem měsíce května započaly opravy schodů u Městského střediska lékařů. Celkové nálady byly ve výši 1 mil. Kč. Kromě oprav schodů probíhaly během celého roku opravy a rekonstrukce tanvaldských silnic.
 • Třetí koncert THJ s názvem Pocta Josefu Páleníčkovi se uskutečnil v Kině Jas Járy Cimrmana Tanvald 16. května. Tentokrát zahrálo Smetanovo trio.
 • Čtvrtý, závěrečný koncert THJ se uskutečnil v Kostele Sv. Františka z Assisi Tanvald v pátek 23. května. Nesl název Vivat Varhany, a na co jiného než na varhany zahrál Roman Perucki.
 • 23. a 24. května se konaly Volby do Evropského parlamentu. Volební účast v Tanvaldě byla 15,34%. Přičemž na prvních šesti místech se umístily strany: ANO 2011, ČSSD, KSČM, ODS, Koalice TOP 09 a STAN, Česká pirátská strana.

Červen

 • 7. června proběhl již 9. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole kolem Liptákova a zároveň byla pokřtěna nová expozice Muzea Járy Cimrmana v Příchovicích.

Červenec

 • 12. července se Tanvaldem prohnal již 40. ročník Rally Bohemia.
 • V průběhu měsíce července bylo zmodernizováno Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald nákladem 1,8 mil. Kč. Zmodernizováno bylo osvětlení sálu a scény a ozvučení pro filmovou projekci.

Září

 • Na Šumburku vyrostla 3 nová hřiště: pod parkem u kostela, u budovy školy a u mateřské školy. Výstavba probíhala od května a celkový náklad byl přes 2,3 mil. Kč.
 • 12. – 14. září proběhl 21. ročník Tanvaldských slavností.

Říjen

 • 3. a 4. října se uskutečnil 46. ročník přehlídky Humor v amatérském filmu HAF 2014.
 • 10. a 11. listopadu proběhly Volby do Zastupitelstva města. Volební účast byla 42,7%. Zvolení zastupitelé: ANO 2011 (Jaroslav Mikš, Jan Palme, Jan Mašek, Věra Anderová – v prosinci 2014 se mandátu vzdala, byla nahrazena Alešem Strýčkem ), Volba pro město (Jaroslav Týl, Vladimír Vyhnálek, Milan Kozák, Zdeňka Synovcová), ČSSD (Josef Průcha, Livie Steinerová, Daniel Doležal), ZA BEZPEČNÉ MĚSTO TANVALD (Hana Preislerová, Miloslav Doležal, Kateřina Bonnanová), ODS (Martin Šťastný, Ivana Šťastná), Tanvalďáci (Daniel Šimek, Vladimír Josífek ml.), Tanvald pro život (Václav Černý, Antonín Bělonožník), KSČM (Vladimír Josífek).

Listopad

 • 5. listopadu byl na Zastupitelstvu města starostou zvolen Mgr. Vladimír Vyhnálek, uvolněným místostarostou Mgr. Antonín Bělonožník a neuvolněnou místostarostkou Hana Preislerová.
 • 11. listopadu skončila několikaměsíční výluka na trati v úseku Jablonec nad Nisou – Tanvald. Došlo k modernizaci a rekonstrukci zmiňovaného úseku trati a zároveň tanvaldské a smržovské vlakové stanice.
 • 14. listopadu navštívil Tanvald hejtman Libereckého kraje Martin Půta společně se svým náměstkem Markem Pieterem.
 • 29. listopadu proběhlo na centrálním parkovišti v Tanvaldě Rozsvícení vánočního stromu.

Prosinec

 • 19. prosince se uskutečnil v areálu firmy 4Soft tradiční Vánoční svařák.


Vytvořeno 7.1.2015 | přečteno 2102x | ernest
load