100 let Města Tanvald

Zvláštní vydání Tanv. zpravodaje k příležitosti oslav 100 let Města Tanvald, ke stažení ikona souboruzde

Film ke stažení do PC naleznete zde.

Z KRONIKY MĚSTA

Historický TanvaldDne 9. června přišla panu starostovi soukromá zpráva s blahopřáním od pana císařsko královského vicesekretáře ministerstva vnitra Dr. Františka Zieglera . Dne 13. června následovalo písemné sdělení Jeho Excelence ministra vnitra hraběte Arthura Bylandta Rheydta v následujícím doslovném znění:

„Nejvyšším rozhodnutím ze 7. června 1905 jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo nejmilostivěji ráčilo povýšit městys Tanvald na město“.

Tato radostná zpráva pronikla bez prodlení za doprovodu oslavné střelby z moždířů s výzvami k všeobecné vlajkoslávě k obyvatelstvu. Následkem tohoto vysokého vyznamenání byla 9. a 10. července na znamení radosti a díků městským zastupitelstvem mladého města uspořádána jednoduchá oslava s následujícím programem:

  1. Shromáždění spolků a školáků u hotelu Koruna v Dolním Tanvaldu
  2. Slavnostní zasedání městského zastupitelstva v sále hotelu Koruna
  3. Slavnostní průvod k polní mši na hřiště v Dolním Tanvaldu
  4. Zpáteční pochod ke škole v Dolním Tanvaldu a rozpuštění průvodu


Tato jednoduchá prostá slavnost probíhala nejskvělejším způsobem za účasti celého městského zastupitelstva a velmi početné účasti císařsko královských úředníků, spolků a obyvatelstva spolu se školní mládeží. Slavnostní průvod se odebral na slavnostní shromáždění, na kterém pan starosta v krátkém projevu vyzdvihl, že během 10 let byla naše obec již dvakrát vyznamenána nejvyšší př ízní a milostí Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenstva a že každý občan může být na toto hrdý. Na znamení díků byl odeslán děkovný telegram s vyjádřením holdu, trojnásobně provolána sláva s vyzváním k účasti na slavnostní bohoslužbě, pro niž byl na hřišti zřízen oltář. Nakonec měl pan farář Josef Kammer delší smysluplnou promluvu, která byla přijata s libostí , pochvalou a potleskem. Poté defilovali účastníci přítomných spolků a školáci před císařsko královskými úředníky,  městským zastupitelstvem, panem vedoucím úřadu císařsko královského okresního hejtmanství Wilhelmem Müllerem a panem okresním starostou Juliem Pattermanem, načež následovalo rozpuštění průvodu.

Historický TanvaldDěkovné dopisy byly nato odeslány na c. a k. ministerstvo vnitra, c. a k. místodržitelství, slavnému zemskému výboru a na okresní zastupitelstvo. Vzhledem k tomuto nejvyššímu vyznamenání došel významný počet blahopřání a telegramů, mezi jinými od pana císařsko královského vedoucího úřadu okresního hejtmanství z Jablonce, firmy Priebsch Erben, císařsko královského vicesekretáře ministerstva vnitra Dr. Franze Zieglera, pana poslance Heinricha Pradeho, jeho Excelence pana císařsko královského místodržitele Karla hraběte Coudenhova, od c.a k. okresního komisaře Josefa Ruta z Ústí a mnoha jiných.

Následujícího dne odpoledne se uskutečnil dětský slavnostní pochod s dětskými radovánkami na hřiště v Horním Tanvaldu takovým způsobem, že děti ze Žďáru se sešly s dolnotanvaldskými u školy a společně se zvučným hraním kapely pana Františka Görnera odešel průvod Horskou ulicí a u Fischerovy kapličky následovalo spojení s hornotanvaldskými školáky. Průvod, který měl projít ulicí císaře Josefa k hostinci „Císaře rakouského“ a pakulicí Pod Špičákem až na hřiště na Hohenwartu na Horním Tanvaldu, nemohl být bohužel pro místní liják dokončen a děti musely být předčasně umístěny a pohoštěny v určených hostincích. Potom začaly různé zábavy v nejveselejší náladě, které skončily opravdovým sbratřením 1.200 shromážděných školních dětí a zůstaly příjemnou vzpomínkou nejen v nadšených dětských srdcích, ale i u ostatních účastníků.

Historický TanvaldPro tuto slavnost byl věnován městským zastupitelstvem obnos 1.000 korun. Kromě toho bylo rozhodnuto učiniti objednávku pamětní listiny, diplomu ke zlistinění tohoto díkůhodného, nejvyššího milostivého počinu.

Krátce předtím byla i obec Smržovka povýšena na město, 8. června jí bylo blahopřáno telegramem od pana místodržitele Coudenhova. Z toho, že Tanvald nebyl úspěšný, měli velikou radost. Byly plánovány veliké oslavy, ale nestalo se tak, jelikož Tanvald se stal také městem. 

SOUČASNOST

Dnešní město Tanvald se skládá z Tanvaldu, Šumburku a Žďáru. S téměř sedmi tisíci obyvateli zaujímá pozici přirozeného centra spádové oblasti. Od 1. ledna 2003 se Tanvald stal v rámci reformy veřejné správy městem s úřadem s rozšířenou působností, tzv. obcí III.

Do správního obvodu MěÚ Tanvald patří obce: Albrechtice v J.h., Desná, Harrachov, Jiřetín p. Bukovou, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry a Zlatá Olešnice dohromady s dvaadvaceti tisíci obyvateli a 190 km2. Tradičně převažující textilní průmysl reprezentuje a.s. Seba T, strojírenskou výrobu pak závod Litmas. Díky poloze v lyžařsky nejatraktivnější oblasti Jizerských hor se na příjmech obyvatel Tanvaldu stále významněji podílí turistický ruch. Infrastruktura města se přizpůsobila potřebám jeho návštěvníků. Poskytované služby odpovídají běžné evropské úrovni. Patří k nim nejen široká nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit, ale například i funkční infocentrum a prostorné parkoviště s veřejnými záchodky v centru města. V sociální oblasti se město rovněž dobře stará o staré občany, pro které byl postaven penzion pro seniory a nový dům s pečovatelskou službou. Vznik řady soukromých ordinací, privatizace tanvaldské nemocnice a její modernizace, včetně přístrojového vybavení přinesly zkvalitnění zdravotnických služeb pro celou spádovou horskou oblast.

Většinu kulturních a společenských akcí ve městě zajišťuje Městská kulturní kancelář Tanvald, vzniklá v roce 1993. Dlouhou tradici mají koncerty vážné hudby Tanvaldské hudební jaro a Podzimní cyklus komorní hudby. Oblibu si získal také festival amatérů HAF (Humor v amatérském filmu). V roce 1994 byla založena nová tradice lidových slavností. Město provozuje kino Jas, sloužící po přestavbě, dokončené v roce 2001, jako víceúčelové kulturní zařízení.

Do Jizerských hor přijíždí většina návštěvníků s cílem trávit dovolenou aktivně a sportovně.
V roce 2003 byl zprovozněn víceúčelový areál Tanvaldská kotlina, sloužící zároveň jako autokemp, a to celoročně. Další možnosti sportovního vyžití nabízí bowlingové dráhy Hotelu Bon. Lyžaři mají k dispozici nedaleké zimní středisko Špičák,  snadno dosažitelný je i Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a další centra zimních sportů. Od roku 2003 je v provozu nová čtyřsedačková lanová dráha na Špičák. V ulicích města je instalován informační systém pro pěší i automobilisty. Celoročně je Tanvald připraven nabídnout co nejlepší podmínky všem návštěvníkům, milovníkům sportu a horské přírody, turistům z České republiky i ze zahraničí.

Pohled na viaduktHistorický pohled na viadukt

Vytvořeno 19.8.2020 | přečteno 346x | ernest
load