Valná hromada spolku Zachraňme tanvaldské kostely

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely

Zápis z valné hromady spolku.

Přítomni: členové spolku- docházka v příloze (10 ze 13)

Pozvaní hosté: Ing. Antoš (budoucí zhotovitel projektové dokumentace), Ing. Svoboda
(vikariátní technik), Renata Kučerová (účetní spolku a farnosti Tanvald), manželé Koňaříkovi
(členové farní rady)

Zahájení: 17.30 kostel sv. Františka z Assisi Tanvald, konec 18.30

Program:

1. informace o akcích Léto s tanvaldskými kostely- poděkování paní Hrnčiříkové a Friedlové za organizaci otevřených kostelů

 • radio Proglas, Katolický týdeník
 • Benefice pro Horní Tanvald- žádost o spolupráci s farností Tanvald
 • Stav transparentního účtu k 31.8.- 49309,- Kč
 • Nadace Via- Živá komunita- ukončeno dne 31.8.- 21.800,-

2. opravy kostela sv. Petra a Pavla Horní Tanvald- návrh kompletní dokumentace ing. Antoše vs. Statické posouzení ing. Konopíkem

- Financování: dle návrhu paní účetní: spolek kompletně objedná projektovou dokumentaci i s fakturací práce a rozdíl ceny poskytne farnost Tanvald formou daru, Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

3. Pan farář byl požádán o zorganizování širšího komunitního setkání lidí a organizátorů akcí z celé oblasti (Velké Hamry, Tanvald, Smržovka, Albrechtice, Horní Maxov, Josefův Důl, předsedové spolku Michael a Zachraňme tanvaldské kostely)

4. budoucí akce:

 • 11.9.- tanvaldské slavnosti- stánek farnosti, otevřený kostel sv. Petra a Pavla i s věží
 • 3.10. svátek sv. Františka z Assisi- tradičně od 9.00 bohoslužba, poté žehnání zvířátkům, od 15.00 františkáni- bratr Bernard Mléčka, poté koncert Atenea ve spolupráci s městem Tanvald, možná Tatrhy- farský trh?, organizuje paní Šebestová
 • Advent na Horním Tanvaldě- spolupráce s DDM Tanvald a ZUŠ Tanvald jako loniorganizuje paní Hrnčiříková a paní Hlubučková
 • Město Tanvald řeší opravy centrálních křížů na hřbitově na Horním Tanvaldě z českoněmeckého fondu


5. diskuze:

 • paní Šebestová požádala farnost o převedení prostředků zaslaných z litoměřického biskupství určených k opravě kostela sv. Petra a Pavla na transparentní účet spolku 123-2832790227/0100 s názvem “SVÉPOMOCNÝ FOND BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICE”
 • paní Procházková žádala farnost o převádění alespoň části sbírek při bohoslužbách v kostele sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě na transparentní účet spolku 123-2832790227/0100 pod názvem “SBÍRKA Z KOSTELA SV. PETRA A PAVLA”
 • Oprava/výměna kotle na faře Tanvald- bylo ověřováno paní Šebestovou- má to v režii SATO Tanvald, proběhla výměna řídící jednotky a měnit kotel v současné době není třeba
 • ing. Svoboda navrhoval zvážení, zda kostel sv. Petra a Pavla zapsat jako kulturní památku

Zapsala: MDDr. Šebestová Daniela

Ověřila: Hrnčiříková Marie

Vytvořeno 3.9.2021 | přečteno 171x | ernest
load