Valná hromada spolku Zachraňme tanvaldské kostely 2022

Kostel zima

pondělí 7. února 2022 v 17.30 v kostele sv. Františka z Assisi Šumburk n. D.

Valná hromada spolku Zachraňme tanvaldské kostely 2022 - ikona souboruzápis zde.


Přítomní členové

  • Viz docházka


Pozvaní:

  • Ing. Antoš- projektant
  • Ing. Nechanický- jednatel 2MAD s.r.o.


MDDr. Šebestová všechny přítomné přivítala a informovala o průběhu oprav kostela sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě- momentálně jsou ve fázi zjišťování realizačních firem a dotačních možností pro tyto opravy. Zatím jediný zájemce o realizaci je místní společnost 2Mad s.r.o. zastoupená ing. Pavlem Nechanickým. Ing. Nechanický uvedl, že realizace by byla možná až v roce 2023 v rozmezí květen až srpen.

Poté ing. Antoš představil projekt týkající se opravy a revitalizace okolí kulturní památky kostela sv. Františka z Assisi- od opravy dolního schodiště se zvýšením bezpečnosti přístupu do kostela, přes bezbariérový přístup do kostela z bočního vchodu a přes infoceduli s knihobudkou až po zajištění parkovacích míst v blízkosti kostela. Bude nutné provést geodetické zaměření celého pozemku. Pan farář se zaměřením souhlasil.

Dále ing. Antoš představil projekt “Farního domku” jako zázemí pro spolek, farnost, mateřskou školu či občany města Tanvald (toalety, jednací sálek, kuchyňka, zastřešená terasa, skleník). Cenovou nabídku jednotlivých projekčních prací zašle v dohledné době.


MDDr. Šebestová:

  • sdělila stav veřejné sbírky k datu 7.2.2022: 45.232,-
  • navrhla členství v MAS RT (Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska)- návrh byl všemi přítomnými přijat
  • zkontrolovala platby členských příspěvků na rok 2022
  • nastínila organizaci akcí spolku v roce 2022:


Velikonoce 14.4.-18.4.

HorTan- květinovou výzdobu bude platit farnost

  otevřený kostel pro veřejnost budou hlídat: manželé Hrnčiříkovi, Šebestová, Kosinová, Procházková

Šumburk- předvelikonoční společný úklid kostela domluven pátek 8.4. od 15 hod

  květinovou výzdobu zaplatí farnost


Noc kostelů 10.6.

HorTan- otevřeno i s věží- manželé Hrnčiříkovi ve spolupráci se ZŠ Horní Tanvald

Šumburk- otevřeno i s věží?- nutno zajistit úklid věže!!!

  od 19.00 závěrečný koncert THJ 2022

  během dne Projektový den ve spolupráci s Gymnáziem Tanvald


Poutní slavnost sv. Petra a Pavla 29.6.

v 9.00 slavnostní bohoslužba- bude zván externí kněz- zajistí farář

   MDDr. Šebestová pozve SDM Desná

   paní Ješutová zajistí misijní bazárek- farář nabízí knihy, farnice různé

      předměty k recyklaci, handmade výrobky ve spolupráci s Domovem

      Maxov zajistí Lenka Procházková

   Farní koláčky- farnice

   dobrovolníci k občerstvení: zajistí Lenka Procházková


Léto s tanvaldskými kostely- oba kostely otevřené pro veřejnost

Šumburk- volné datumy zajistí Jana Friedlová

HorTan- zajistí Hrnčiříkovi


Tanvaldské slavnosti 9.9.-11.9.

HorTan- v sobotu odpoledne bude otevřen kostel pro veřejnost i s věží (Hrnčiříkovi ve spolupráci s p. Duškem nebo jinými dobrovolníky)

Šumburk- neděle dopoledne bude v rámci Tanvaldských slavností probíhat v okolí kostela

tzv. FARSKÝ TRH ve spolupráci s Tatrhy Jablonec- nutno zajistit pro ně zázemí, přístup do kostela atd.- ve spolupráci s farářem

Misijní stánek s handmade věcmi- navrhovaná spolupráce s: Charita Most, ZUŠ Tanvald, MŠ Šumburk a SVČ a vyrobit nějaké výrobky do stánku


Svátek sv. Františka z Assisi 2.10.2022

V 9.00 slavnostní bohoslužba- pozvání do Tanvaldu přijal pomocný biskup pražský Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th. D.

Výzdobu zajistí spolek ve spolupráci s místním květinářstvím U Špicarů

Program- v jednání- pozvání přijali Kapři (Kapela Příchovice, kteří by zahráli koncert v sobotu večer, v neděli by doprovázeli při bohoslužbě, drobné občerstvení u kostela stejně jako v předchozích letech, nedělní odpoledne doporučeno divadlo o sv. Františkovi (Jan Horák- https://www.jan-horak.cz/repertoire/frantisek-blazen/ )


Advent na Horním Tanvaldě

každou adventní neděli otevřen kostel pro veřejnost 14-16- nutno rozepsat služby (zájemci se hlaste paní Hrnčiříkové)


Svatoštěpánský benefiční koncert 26.12.2022

- ve spolupráci s panem Žílou, Elset Liberec a ZUŠ Tanvald

- MDDr. Šebestová informovala spolek, že tento koncert byla jednoznačně nejúspěšnější akce loňského roku, ať už se jednalo o návštěvnost, tak o výtěžek (12.988,- Kč)Na závěr MDDr. Šebestová informovala o podání žádosti na činnost spolku pro rok 2022 na městě Tanvald a pokud bude spolek podpořen celou požadovanou částkou, bude moci vyrobit další CD z vánočního Svatoštěpánského benefičního koncertu v tomto roce.

Současné vydané CD z letního benefičního koncertu Harmonie Tanvald a Musicy (K)lasicy bude k dispozici ve farnosti Tanvald, v zubní ordinaci Tanvaldent s.r.o., na recepci kempu Tanvaldský špičák a ve Fotolab Tanvald. Pracuje se na jeho distribuci do Spotify a jiných online médií.


Zapsala: 

MDDr. Šebestová


Ověřila

Marie Hrnčiříková

Vytvořeno 9.2.2022 13:29:25 - aktualizováno 9.2.2022 13:36:35 | přečteno 154x | radek.reif
load