Projektová etapa oprav kostela sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě

Spolek Zachraňme tanvaldské kostely

Dne 1.9.2021 proběhla v kostele sv. Františka z Assisi valná hromada spolku Zachraňme tanvaldské kostely. Spolek ve spolupráci se zástupci farnosti Tanvald a přítomnosti vikariátního technika ing. Svobody odsouhlasil cenovou nabídku ing. Antoše na kompletní zpracování projektu rekonstrukce krovu kostela sv. Petra a Pavla v Horním Tanvaldě v hodnotě 116765,- Kč. 

Součástí tohoto projektu je zaměření krovu včetně biotického napadení jednotlivých konstrukčních prvků krovu, vypracování podrobné dokumentace tesařských oprav a položkový rozpočet včetně slepého rozpočtu pro výběrové řízení zhotovitele oprav.

V současné době má spolek na transparentním účtu 59.309,- Kč a ještě čeká na vyúčtování online sbírky ve spolupráci s Nadací Via přes portál www.darujme.cz. Letní darovací výzva s názvem Živá komunita: Zachraňme hornotanvaldský kostelík dosáhla výše 21.800. Všechny tyto prostředky poputují na transparentní účet spolku 123-2832790227/0100.

Spolek se dohodl i na organizaci dalších akcí do konce roku, z nichž jedna významná bude Poutní slavnost sv. Františka v neděli 3.10. Tu bude spolek organizovat ve spolupráci s městem Tanvald a farností Tanvald. V 9 hodin proběhne v kostele sv. Františka z Assisi na Šumburku slavnostní bohoslužba doprovázená Sborem dobrovolných muzikantů z Desné za doprovodu varhaníka Petra Tomeše, poté bude před kostelem žehnání zvířátkům malým i velkým. Pokud počasí dovolí, přijedou jezdci na koních z Příchovic. Drobné občerstvení u kostela bude zajištěno. Odpoledne od 15 hodin se můžete v kostele těšit na přednášku bratrů františkánů z Liberce a poté bude následovat koncert univerzitního pěveckého sboru Ateneo pod vedením doc. PaeDr. Pavla Režného, Ph.D.

Adventní doba bude již druhým rokem patřit hornotanvaldskému kostelíku a akci s názvem Advent na Horním Tanvaldě- každou adventní neděli bude kostel otevřen kolemjdoucím vždy od 14 do 16 hodin, na Štědrý den 10-14 hodin. Betlémské světlo bude v kostele dle aktuálního rozvozu a spolek o něm bude informovat na svých facebookových stránkách Zachraňmetanvalskékostely.

Pokud budete chtít přispět na transparentní účet spolku Zachraňme tanvaldské kostely, můžete využít QR platby:

qr zachranme tanvaldske kostely

Vytvořeno 3.9.2021 | přečteno 218x | ernest
load