Zrušení rozhodnutí o umístění stavby

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podali někteří účastníci řízení v průběhu října a listopadu 2017 odvolání.

Dne 5.12.2017 stavební úřad zaslal tato odvolání spolu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a úplným spisem k této věci Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Dne 3.7.2018 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“, které vydal zdejší stavební úřad dne 5.10.2017 a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání.

Do textu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje  je možno nahlédnout i ikona souboruna elektronické úřední desce.

Vytvořeno 10.7.2018 | přečteno 154x | ernest
load