Vyrozumění o podaných odvoláních

Městský úřad v Tanvaldě, odbor stavební úřad a životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 správního řádu vyrozuměl  dne 20.ledna 2021 veřejnou vyhláškou všechny účastníky řízení o podaných odvoláních a vyzval tyto účastníky řízení, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto ikona souboruvyrozumění.


Vytvořeno 21.1.2021 | přečteno 216x | ernest
load