Společnost ENTERGEO, SE podala podnět k zahájení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. 

Proti tomuto rozhodnutí podali účastníci územního řízení odvolání. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, na základě podaných odvolání přezkoumal uvedené rozhodnutí o umístění stavby a toto územní rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 3.7.2018, č.j. OÚPSŘ 317/2017-rozh. zrušil a věc vrátil k novému projednání zpět stavebnímu úřadu. Společnost ENTERGEO, SE podala k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podnět k zahájení přezkumného řízení tohoto rozhodnutí krajského úřadu. Stavební úřad předal kompletní spis týkající se stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ Krajskému úřadu Libereckého kraje dne 3.4.2019, který jej spolu se spisem krajského úřadu v této věci postoupí Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.  

Vytvořeno 8.4.2019 | přečteno 118x | ernest
load