Sdělení MMR ČR k podnětu společnosti ENTERGEO, SE k provedení přezkumného řízení

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad pod č.j. MěÚT/16914/2017/SÚ a ŽP územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. 

Proti tomuto rozhodnutí podali účastníci územního řízení odvolání. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, na základě podaných odvolání přezkoumal uvedené rozhodnutí o umístění stavby a toto územní rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 3.7.2018, č.j. KULK 59061/2018 (sp. zn. OÚPSŘ 317/2017-rozh.) zrušil a věc vrátil k novému projednání zpět stavebnímu úřadu. Společnost ENTERGEO, SE podala k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR podnět k zahájení přezkumného řízení tohoto rozhodnutí krajského úřadu.

Dne 4.7.2019 pod č.j. MMR-17852/2019-83/852 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sdělení, v němž konstatuje, že nebyl shledán důvod k zahájení přezkumného řízení a proto rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 3.7.2018, č.j. KULK 59061/2018 (sp. zn. OÚPSŘ 317/2017-rozh.) zůstává beze změny. Do textu sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR je možno ikona souborunahlédnout zde.


Vytvořeno 16.7.2019 | přečteno 167x | ernest
load