Rozhodnutí o prodloužení lhůty k doplnění podkladů

Dne 2.12.2019 rozhodl Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ na základě žádosti společnosti ENTERGEO, SE (IČ 24217387) se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 doručené dne 5.11.2020, že lhůta k doplnění podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby se prodlužuje do 31.prosince 2023. 


Vytvořeno 8.1.2021 | přečteno 248x | ernest
load