Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

Proti tomuto usnesení podala odvolání spol. ENTERGEO, SE a rovněž spolek Tanvald 21. století z.s. Jelikož stavební úřad nemohl sám těmto odvoláním vyhovět, předal je spolu se spisem k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Dne 4.2.2019 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí, kterým odvolání společnosti ENTERGEO, SE a spolku Tanvald 21. století z.s. proti výše uvedenému usnesení stavebního úřadu zamítl a toto usnesení potvrdil. Do textu rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje  je možno nahlédnout i na ikona souboruelektronické úřední desce.


Vytvořeno 11.2.2019 | přečteno 108x | ernest
load