Prodloužení platnosti stanoviska EIA

Na základě předložené žádosti doplněné o podklad „ Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald 1, podklad pro prodloužení platnosti stanoviska dle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů“  zpracovaný Ing. Richardem Kukem, MŽP jako příslušný úřad podle § 21 zákona dospělo k závěru,  že u záměru

„Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald 1“

nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí a platnost stanoviska EIA vydaného pod čj.: 12835/ENV/14 ze dne 26. února 2014 se v souladu s § 9a odst. 4 prodlužuje o 5 let, tj. do 25. února 2026.


Vytvořeno 13.10.2021 | přečteno 400x | ernest
load