Přerušení územního řízení

Stavební úřad po prostudování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dalších přiložených podkladů a dokladů zjistil, že předložený návrh na vydání rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ není úplný a předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení a proto usnesením ze dne 13.1.2015 územní řízení přerušil, vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a určil lhůtu k doplnění předloženého návrhu nejpozději do 30.6.2015.

Po doplnění návrhu stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou vyvěšenou nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání. Stavební úřad v době mezi oznámením veřejného ústního jednání a konáním tohoto jednání umožní každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí, aby kdokoliv mohl vznést případné připomínky k předmětu řízení.

Vytvořeno 20.1.2015 | přečteno 122x | ernest
load