Přerušení územního řízení

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 26.10.2015 společnost ENTERGEO, SE odvolání. Dne 12.2.2016 vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 12.10.2015, jímž byla zamítnuta žádost společnosti ENTERGEO, SE o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. Stavební úřad je vázán právním názorem, který v rozhodnutí o odvolání vyslovil Krajský úřad Libereckého kraje a proto dne 4.3.2016 územní řízení přerušil a současně vyzval žadatele k doplnění podkladů.

Vytvořeno 9.3.2016 | přečteno 142x | ernest
load