Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 26.10.2015 odvolání společnost ENTERGEO, SE. Dne 15.12.2015 předal stavební úřad toto odvolání spolu s celým spisem Krajskému úřadu Libereckého kraje, který přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání tohoto rozhodnutí předcházelo, s právním předpisy a následně rozhodne v souladu s § 90 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Vytvořeno 16.12.2015 | přečteno 124x | ernest
load