Postoupení odvolání proti územnímu rozhodnutí

Dne 5.10.2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Proti tomuto rozhodnutí podalo 25 účastníků územního řízení odvolání. Dne 10.11.2017 stavební úřad veřejnou vyhláškou vyrozuměl všechny účastníky územního řízení o podaných odvoláních a zároveň je vyzval, aby se k podaným odvoláním vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené (do 4.12.2017).

K podaným odvoláním obdržel stavební úřad ve stanovené lhůtě vyjádření společnosti ENTERGEO, SE. Jelikož stavební úřad nemůže odvoláním vyhovět cestou autoremedury, postoupil je dne 5.12.2017 k vyřízení Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vytvořeno 6.12.2017 | přečteno 111x | ernest
load