Posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Stavební úřad upozorňuje, že do podkladů stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – záměru „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I“ vydaného Ministerstvem životního prostředí  dne 26.2.2014, č.j. 12835/ENV/14 lze nahlédnout v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV5051.

Vytvořeno 7.7.2015 | přečteno 121x | ernest
load