Odvolání proti usnesení o přerušení územního řízení

Dne 6.9.2018 vyzval stavební úřad spol. ENTERGEO, SE k doplnění podkladů pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ a současně usnesením územní řízení přerušil do doby úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31.12.2020.

Proti tomuto usnesení podala spol. ENTERGEO, SE odvolání, které stavební úřad obdržel dne 21.9.2018. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, předá odvolání spolu se spisem a svým stanoviskem Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Vytvořeno 25.9.2018 | přečteno 136x | ernest
load