Odvolání proti rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí

Dne 12.10.2015 vydal stavební úřad rozhodnutí, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.  Toto rozhodnutí bylo doručováno veřejnou vyhláškou, ve lhůtě do 11.11.2015 měli všichni účastníci územního řízení možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Této možnosti využila společnost ENTERGEO, SE, která proti tomuto rozhodnutí ikona souborupodala dne 26.10.2015 odvolání. Dne 16.11.2015 stavební úřad rovněžikona souboru veřejnou vyhláškou vyrozuměl účastníky územního řízení o odvolání podaném společností ENETERGEO, SE a zároveň je vyzval, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě v tomto vyrozumění uvedené. 

Vytvořeno 16.11.2015 | přečteno 108x | ernest
load