Doplnění podkladů k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dne 16.6.2015 doplnil žadatel – společnost ENTERGEO, SE se sídlem Podnikatelská 267, Praha 9 všechny podklady  k žádosti o vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“.

Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dní před termínem konání veřejného ústního jednání.

Vytvořeno 17.6.2015 | přečteno 91x | ernest
load