Doplnění dalších podkladů k žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Dne 14.5.2015 obdržel stavební úřad od Ministerstva životního prostředí Závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí podle článku II bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.

Dne 2.6.2015 obdržel stavební úřad od Ministerstva životního prostředí sdělení ve věci žádosti společnosti ENTERGEO SE ze dne 15.4.2015 ohledně ověření změn záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí podle § 9a  odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

ikona souboruZávazné stanovisko a sdělení Ministerstva životního prostředí jsou zde uvedena v úplném znění.

Vytvořeno 2.6.2015 | přečteno 148x | ernest
load