Zajištění úkolu z Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzové

děti škola

Hejtman Libereckého kraje nařizuje vykonávání péče o děti a mládež,  k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce: Základní škole Tanvald, Sportovní 576, se sídlem Tanvald, Sportovní 576.

Určená škola provede opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 13 let, přičemž péče o děti ve věku od 3 do 10 let je nařízena usnesením Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření.

Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 30 dětech.

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů,
  • obecní policie,
  • poskytovatelů zdravotních služeb,
  • orgánů ochrany veřejného zdraví,

a dále jsou:

  • zaměstnanci v sociálních službách uvedení v § 115, odst. 1 zák.č. 108/2006 Sb.,
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zák.č. 108/2006 Sb.,
  • sociální a další odborní pracovníci podle zák.č. 359/1999 Sb., o SPOD,
  • příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.

Kontakty na odpovědné pracovníky k dohovoru zajištění péče o děti a mládež:

Mgr. Ivana Stěhulová, ředitelka základní školy, telefon: 483 394 660, 728 837 870;
e-mail: ivana.stehulova@zstanvald.cz

Ing. Jiří Vaníček, pracovník krizového řízení MěÚ Tanvald, telefon 483 369 526, 725 338 897;
e-mail: vanicek@tanvald.cz

Vytvořeno 14.10.2020 | přečteno 70x | ernest
load