Výzva živnostníkům

radnice 16 9

Živnostenský úřad vyzývá všechny držitele živnostenského oprávnění (fyzické i právnické osoby), kterým byl vydán před 01.07.2008 Živnostenský list, a který dosud nebyl nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili (v případě právnických osob jejich zástupci) na obecní živnostenský úřad za účelem projednání podnikatelské činnosti a vydání nového výpisu ze živnostenského rejstříku. Tento úkon je bezplatný.


Tato transformace se netýká živností řemeslných, vázaných či koncesovaných.

Pokud si subjekt není jistý, zda stále platí jeho živnostenské oprávnění, zda již bylo uvedeno do souladu se zněním zákona, je možno kontaktovat pracovníky obecního živnostenského úřadu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, tel. 483 369 571, 483 369 575. Informaci o evidenci údajů v živnostenském rejstříku lze také zjistit na webových stránkách www.rzp.cz (http://www.rzp.cz).

Jste vlastníkem živnostenského oprávnění vydaného před rokem 2008?

Novelou živnostenského zákona, účinnou ode dne 01.08.2008, došlo k podřazení jednotlivých volných živností pod jedinou nově vzniklou živnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Původní živnostenské listy vydané na barevném formuláři s vodoznakem pro každou živnost zvlášť nahradil Výpis ze živnostenského rejstříku. Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně držitelům volných živností (při návštěvě živnostenského úřadu) tzv. „transformaci“, tedy úpravu živnostenského oprávnění v rozsahu volné živnosti podle platného znění živnostenského zákona.

I přes tuto průběžnou činnost je ve správním obvodu obecního živnostenského úřadu Tanvald přes 800 podnikatelů, u nichž dosud nebyla tato změna provedena. V mnoha případech se jedná o subjekty, které svoje podnikání již dávno ukončily a domnívají se, že jejich živnostenské oprávnění již zaniklo. Výše uvedené se týká i společností – a to i společností v likvidaci – kterým bylo živnostenské oprávnění vydáno před 01.07.2008 a dosud nebyla provedena transformace. V těchto případech je nutná osobní účast osoby oprávněné za společnost jednat.


Vytvořeno 4.3.2022 13:25:13 | přečteno 367x | ekraslova
load