Třídění odpadů v Tanvaldu stále není uspokojivé

odpadky

Je to vidět v nádobách a kolem nádob na komunální odpad ve všech částech města. Pro zlepšení třídění odpadů dodržujte prosím následující pravidla!

Starý papír a karton vhazujte do modrých sběrných nádob.  Do nádob nevhazujte použité dětské pleny a hygienické pomůcky. Krabice a kartony je třeba složit a sešlápnout, aby byly do nádob dobře skladné. Větší množství starého papíru, zejména kartonů, je možno po dohodě odložit v pracovní době technických služeb v areálu technických služeb v Tanvaldu – Žďáru.

Skleněné láhve a sklenice vhazujte do zelených sběrných nádob.  Do nádob na sklo zásadně nepatří předměty z porcelánu nebo keramiky, žárovky nebo zářivkové trubice.

PET láhve a ostatní směsné plasty jako jsou např. láhve od nápojů, mycích a čisticích prostředků, vymyté, čisté kelímky od jogurtů, margarínů, pomazánkových másel, zmrzlin, sýrů apod., dále čisté igelitové sáčky nebo folie, a různé jiné plastové obaly, vhazujte do žlutých sběrných nádob nebo sbírejte do žlutých pytlů.

Tetrapaky – obaly nebo krabice od mléka, džusů a jiných nápojů sbírejte do červených pytlů. 

Kovové obaly- zejména nápojové a jiné plechovky, plechová víčka od sklenic apod. sbírejte do bezbarvých průhledných pytlů.

Starý textil vhazujte v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích do kontejnerů na textilní odpad.

Naplněné a řádně zavázané žluté, červené a bezbarvé pytle mají své místo u nádob na tříděný odpad. Svoz pytlů s vytříděným odpadem provádějí technické služby každý čtvrtek. Neodkládejte proto tyto pytle k nádobám v průběhu celého týdne, ale nejdříve v odpoledních hodinách ve středu!  Prosíme občany, aby do nádob na tříděný odpad vkládali pouze ty odpady, které do nich patří. To samé platí i v případě pytlů na tříděný odpad! Nevhodný nebo znečištěný odpad v nádobách nebo pytlích na tříděný odpad znehodnotí celý obsah, který už v mnoha případech nemůže být dále zpracován a musí skončit ve spalovně nebo na skládce. Vícenáklady pak zaplatíme všichni.

I přes zákaz se na stanovištích pro směsný a tříděný odpad a na jiných veřejných místech denně povaluje starý nábytek, velké elektrospotřebiče, matrace, koberce, podlahové krytiny a další odpad všeho druhu. Opakujeme, že pro svoz objemného odpadu z domácností fyzických osob město Tanvald zřídilo kontaktní linku na čísle 483 369 554. Technické služby objemný odpad z každé domácnosti v Tanvaldu operativně po dohodě odvezou a není třeba hyzdit okolí a vytvářet černé skládky. Tuto službu mohou občané využívat zdarma v rámci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Subjekty a fyzické osoby, které v Tanvaldu podnikají, musí odpady vznikající z jejich podnikatelské činnosti řádně likvidovat na své náklady a mít uzavřeny příslušné smlouvy se svozovou firmou, nemohou využívat systém určený výhradně pro fyzické osoby a tím zatěžovat město a poplatníky.

Apelujeme na občany, kteří dosud odpad řádně netřídí, aby tak ve prospěch zlepšení životního prostředí a pořádku ve městě učinili. Městský úřad děkuje všem, kteří odpady poctivě a správně třídí.

MěÚ Tanvald

Vytvořeno 11.12.2020 | přečteno 131x | ernest
load