Tanvaldské gymnázium se stává fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

PFUK

Tanvaldskému gymnáziu se dostalo významného uznání, kdy na základě dlouhodobých vynikajících studijních výsledků jeho studentů bylo po splnění daných kritérií přijato do sítě Fakultních škol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Spoluprací tanvaldského gymnázia s nejvýznamnější vzdělávací institucí v České republice se otevírají nové možnosti pro studenty i pedagogy v podobě nadstandardního přístupu k informacím, vzdělávacím programům realizovaných fakultou a používání jejího špičkového vybavení, které slouží přírodovědnému výzkumu. Pedagogové školy se v rámci této spolupráce stávají partnery fakultních kateder a výzkumných týmů a mohou se tak podílet na přípravě budoucích učitelů nebo participovat na výzkumu v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových didaktik. Do budoucna tak škola získává možnosti snadnějšího přístupu k novým kvalitním učitelům pro výuku přírodovědných předmětů. Slavnostní předání titulu fakultní škola tanvaldskému gymnáziu proběhne v pátek 24. 1. 2020 v Praze na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti dne otevřených dveří této fakulty.

gymnázium a PFUK, obrázek se otevře v novém okně


Vytvořeno 13.1.2020 | přečteno 148x | ernest
load