Stavba parkoviště v ul. U Lesíka – Větrná pod objektem č.p. 615 – 619 Tanvald

parkoviště Větrná

Město Tanvald zahájí v pondělí 18.7. 2022 výstavbu tohoto parkoviště prostřednictvím firmy SIZ, s.r.o., která byla pro realizaci vybrána na základě výběrového řízeni dle zákona o veřejných zakázkách. ikona souboruSituace stavby Větrná.pdf


Na nutnost vyklizení stávajícího parkoviště byli předpokládaní uživatelé v předstihu upozorněni lístečky. Úsek komunikace bude běžné dopravě uzavřen a doprava bude prozatím svedena do ul. Větrná, kde se bude jezdit obousměrně. Dle postupu výstavby bude muset být dopravní řešení upravováno, a to zejména při stavební činnosti v křižovatce ulic Větrná a U Lesíka a nájezdu za objekt č.p. 615-619. Při stavbě parkoviště budou realizována nově i kontejnerová stání na odpady. Stávající kontejnery budou podle postupu výstavby přesouvány, aby bylo zajištěno jejich řádné vyvážení. Dále bude omezeno užívání komunikace ke spodním vstupům objektu č.p. 615-619. Práce budou zahájeny frézováním asfaltobetonových vozovek, a to v určitém předstihu dle volné kapacity frézovacího stroje. Vlastní výstavba bude prováděna v malém časovém odstupu, v kterém bude probíhat vytýčení polohového a výškového umístění stavby, dále vytýčení inženýrských sítí a kopané sondy pro jejich zajištění přesné polohy a ohrazení staveniště pro zajištění bezpečnosti. Jedná se o výstavbu jednoho z největších parkovišť na sídlišti. Společně s úpravou komunikace, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, odvodnění a v neposlední řadě terénními úpravami s doplněním zeleně si celá akce vyžádá z rozpočtu města částku ve výši 8,3 mil. Kč. Práce jsou naplánovány na 2,5 měsíce. Stavba je materiálně a subdodavatelsky zajištěna,  jediným omezujícím prvkem by mohly být klimatické podmínky. Při provádění prací bude zvýšená prašnost, navíc se jedná o Větrnou ulici. Dále je v tomto seskupení bytových domů vyšší předpoklad hlučnosti, za což se předem omlouváme. Na druhou stranu by negativa z výstavby mělo vykompenzovat 100% navýšení parkovacích míst.


Vytvořeno 13.7.2022 16:01:07 | přečteno 2244x | ekraslova
load