Provozní opatření v souvislosti s výskytem Corona-19 platné pro objekty Vítězná 593 a Vítězná 614,

koronavirus

Toto provozní opatření stanovuje priority a postupy při poskytování úkonů pečovatelské služby v době nouzového stavu.

V případě onemocnění zaměstnanců pečovatelské služby bude péče o uživatele služeb poskytována v omezeném, nezbytně nutném rozsahu a to zejména uživatelům ve vážném zdravotním stavu nebo uživatelům, kteří nemají rodinné příslušníky a zůstali by tak bez pomoci.

Mimořádná opatření se týkají:

 • Osob, se kterými je uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelskéslužby (uživatelé služeb).
 • Rodinných příslušníků a blízkých osob těch, kterým je poskytována pečovatelská služba.
 • Obyvatel domu pro seniory Vítězná 614, Tanvald.
 • Obyvatel penzionu Vítězná 593, Tanvald.
 • Návštěv osob žijících v bytech zvláštního určení v uvedených objektech.
 • Zaměstnanců a osob přímo poskytujících pečovatelské služby a příslušných zaměstnanců města Tanvald zařazených do MěÚ Tanvald.

Úkony poskytované v omezeném nezbytně nutném rozsahu:

 • Pomoc při podávání jídla a pití.
 • Donáška oběda.
 • Pomoc při hygieně – výměna inkontinenční pomůcek, denní hygiena.
 • Pomoc při použití WC – přesun z lůžka na WC a zpět.
 • Pomoc při přesunu – přesun z lůžka na vozík a zpět.
 • Běžný nákup.
 • Donáška léků.

Při vyhlášení krizové situace může vedoucí oddělení sociální práce a sociálních služeb dočasně uzavřít provoz prádelny a poskytování hygieny v bezbariérové koupelně v objektu Vítězná čp. 614.

Provozní opatření je k dispozici:

 • v kanceláři vedoucí oddělení sociální práce a sociálních služeb
 • v kanceláři pečovatelek
 • na webových stránkách města Tanvald

Platnost od 14. 10. 2020

Mgr. Vladimíra Součková

vedoucí oddělení sociální práce a sociálních služeb

MěÚ Tanvald

Vytvořeno 14.10.2020 | přečteno 83x | ernest
load