Příspěvky vlastníkům kulturních památek

ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2021 další ročník dotačního titulu „Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Výzva k podání žádosti o dotaci včetně příslušných formulářů a dokumentů (ikona souboruzde ke stažení - formát PDF).

Z Programu nelze žádat o dotaci v případě, že byl na stejnou akci a ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních dotačních programů Ministerstva kultury ČR v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Současně s tímto oznámením v souladu se zásadami programu výše uvedeného dotačního titulu uveřejňujeme souhrnnou zprávu za rok 2020 (ikona souboruzde ke stažení - formát PDF).


Vytvořeno 12.1.2021 | přečteno 84x | ernest
load