Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Žadatelem v tomto programu může být fyzická osoba nepodnikající, vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém bude instalovaná akumulační nádoba. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 5. 2022 do 18. 5. 2022. Účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na projekty realizované v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 30.000 Kč, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.

Podrobné informace naleznete na stránkách kraje http://dotace.kraj-lbc.cz. Případné dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle 485 226 327, e-mailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Ing. Alena Klímová.

Letáček ikona souboruzde 


Vytvořeno 30.3.2022 16:16:07 | přečteno 590x | ekraslova
load