Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 22. července 2022

Liberec Krajský úřad 6

ikona souboruOznámení ke stažení.

V souladu s nařízením Libereckého kraje č. 3/2016 ze dne 28. 6. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje

oznamuji pro území celého Libereckého kraje od 14:00 hodin 22. července 2022 začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dle článku 5 nařízení Libereckého kraje č. 3/2016 zakázáno:

  • rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě,

  • pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích,

  • provozovat jízdy parních lokomotiv,

  • provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně).

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí zvláštní podmínky k zabezpečení požární ochrany při sklizni obilovin, řepky a sklizni celých rostlin systémem silážování drtě stanovené v článku 6 nařízení Libereckého kraje č. 3/2016.

Konec doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru bude oznámen po pominutí zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.


Martin Půta

hejtman Libereckého kraje


vz. Ing. Jan Sviták

statutární náměstek hejtmana


Vytvořeno 22.7.2022 12:56:28 | přečteno 555x | radek.reif
load