Omezení provozu MěÚ Tanvald s účinností od 17. 01. 2022 do 18. 02. 2022

radnice 2022

Od pondělí 17. ledna 2022 do 18. února 2022 jsou v důsledku očekávané zhoršené epidemické situace z preventivních důvodů všechna pracoviště MěÚ Tanvald v budovách Palackého 359, Krkonošská 350 a Železnobrodská 299 v níže uvedeném omezeném provozním režimu.

Úřední hodiny: pondělí, středa od 08.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 16.30 hod.

Prosíme občany, aby pracovníky MěÚ kontaktovali pouze v nezbytně nutných a neodkladných záležitostech a to přednostně telefonicky, elektronicky nebo poštou. Mimo uvedenou dobu úředních hodin budou všechna pracoviště MěÚ Tanvald pro veřejnost uzavřena.

Informace k vyřizování nezbytně nutných a neodkladných záležitostí na jednotlivých odborech a odděleních MěÚ Tanvald získáte na webových stránkách města nebo na následujících vybraných telefonních číslech:

Pracoviště v budově radnice Palackého čp. 359
Spojovatelka 483 369 511
Odbor stavební úřad a životní prostředí 483 369 560, 565
Odbor rozvoje a komunálních věcí 483 369 550, 552 nebo 606 388 154
Ekonomický odbor včetně pokladny MěÚ 483 369 540, 483 369 546
Správní odbor (zejména evidence obyvatel, matrika, občanské průkazy, cestovní doklady) 483 369 530, 533
Oddělení kancelář tajemníka MěÚ 483 369 522, 483 369 523  nebo 602 448 042
Živnostenský úřad 483 369 571, 575
Krizové řízení 483 369 526, 725 338 897
Pracoviště v budově Krkonošská čp. 350
Odbor dopravy (zejména evidence řidičů a vozidel) 483 369 623, 628, 622
Oddělení OSPOD (sociálně právní ochrana dětí) 483 369 632, 631 nebo 721 944 008, 606 217 597
Pracoviště v budově Železnobrodská čp. 299
Oddělení sociální práce a sociálních služeb 483 369 630, 640 nebo 606 075 260

Městské infocentrum a městská knihovna jsou v běžném provozu.

Děkujeme za pochopení.

Vytvořeno 22.11.2021 10:09:49 - aktualizováno 13.1.2022 10:07:00 | přečteno 1179x | ekraslova
load