Informace živnostenského úřadu

koronavirus

Na základě metodického pokynu č. 2/2020 k postupu při přijímání žádostí o dotaci pro OSVČ z Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ – po úpravě provedené na základě jednání vlády dne 31. 03. 2020

Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici při vyplnění formuláře, který je zveřejněn na www.mpo.cz/osetrovneOSVC včetně požadované přílohy č. 1 (Údaje o dětech/ osobách žijících s žadatelem ve společné domácnosti). Po vyplnění formuláře získá žadatel vygenerovaný PDF soubor.

Úlohou obecního živnostenského úřadu je tedy pouze na žádost podnikatele, ať již učiněno telefonicky nebo e-mailem, podnikateli pomoci s vyplněním formuláře a upozornit jej na povinné přílohy. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání. Součástí formuláře „Žádost o dotaci“ je i počet dní, za které OSVČ ošetřovné žádá, a dále čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti. V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje.

Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytující sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.

Podmínky, které musí příjemce splnit, jsou popsány v bodu 3 až 5 Programu na stránkách mpo „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I v příloze ke stažení – „Program-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf“.

Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Na Františku 32
  • 110 15 Praha 1
  • obálka musí být označena „fpmpo20“.
Vytvořeno 1.4.2020 | přečteno 113x | ernest
load