Informace Libereckého kraje o epidemii Koronavirem

koronavirus

V souvislosti s probíhající epidemií koronavirem, která byla světovou zdravotnickou organizací vyhodnocena jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, informujeme o připravenosti  i krocích Libereckého kraje a jeho zdravotnictví.

Na tiskové konferenci krajského úřadu byly potvrzeny a upraveny nastavené postupy v rámci IZS i zdravotnictví obecně. Zejména bylo dohodnuto: posouzení rizika, definování případu i rizikového kontaktu, vyhlášení karantény, způsob izolace, vyšetřování a doprava pacientů i vzorků materiálu. Přestože v Libereckém kraji ani v České republice koronavirus zatím nebyl prokázán, je nutné na tento výskyt být připraven. I z tohoto důvodu byla informována nejen všechna zdravotnická zařízení, praktičtí lékaři, ale je snahou maximální měrou informovat i obyvatele Libereckého kraje.

Zejména s ohledem na předběžnou opatrnost je nutné, aby občané, kteří navštívili zasaženou oblast jihovýchodní Asie, tj. mají tedy pozitivní tzv. cestovatelskou anamnézu, a mají respirační problém, kontaktovali telefonicky územní pracoviště krajské hygienické stanice, případně svého praktického lékaře a tito odborníci následně rozhodnou o dalším postupu na základě posouzení míry individuálního rizika. Informace o celkové epidemiologické situaci naleznete na stránkách KHS Libereckého kraje www.khslbc.cz či ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.


Vytvořeno 7.2.2020 | přečteno 85x | ernest
load