Informace k platbám místních poplatků

Informace k platbám místních poplatků

Informace k platbám za komunální odpad a poplatku ze psů, včetně možnosti rozdělit poplatek na dvě splátky.


Místní poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. března a 30. září kalendářního roku, přičemž je možné uhradit je i jednorázově. Výše místního poplatku za komunální odpad zůstala beze změny a činí 660 Kč na 1 poplatníka. Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. března kalendářního roku; činí-li poplatek více než 400 Kč, může být zaplacen ve dvou stejných splátkách do 31. března a 30. září kalendářního roku. Sazby poplatku podrobně v odpovídající ikona souboruvyhlášce.

Složenky již letos nebudou zasílány. Pro platbu převodem prosím použijte stejný variabilní symbol jako v roce 2020 a buďte pečliví při jeho vyplňování, aby se nestalo, že Vaše platba bude připsána jinému poplatníkovi. Vyvarujte se, prosím, používání starých variabilních symbolů platných do konce roku 2019. Poplatek je rovněž možné uhradit v pokladně MěÚ, Palackého 359 v aktuálně platných úředních hodinách. V případě nejasností kontaktujte, prosím, ekonomický odbor, p. Lálovou, tel. 483369545 (odpady) nebo p. Novotnou, tel. 483369543 (psi).


Vytvořeno 18.3.2021 | přečteno 98x | ernest
load