• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 12.03.2015 (dopravní značení)

foto problému
Dobrý večer. Posílám foto z ulice Protifašistických bojovníků. Stání v protisměru a na chodníku. Téměř každý den stejná auta.

Vyřešeno: 16.03.2015

Podnět předán k vyřešení veliteli Městské policie Tanvald.

Nahlášeno: 11.03.2015 (jiné - bez zařazení)

foto problému
Dobrý podvečer. Kdo vlastní informační panely na terminálu Tanvald u staniční budovy. Tyto panely jsou už měsíc mimo provoz. Kdo je konečně někdo opraví ? Děkuji předem za odpověď

Vyřešeno: 06.05.2015

foto řešení
Panely jsou v majetku města. V rámci záruční doby byl Odborem rozvoje a KV MěÚ požádán dodavatel panelů EUROMONT GROUP a.s. o jejich znovuzprovoznění. Na základě této vaši výzvy dojde k okamžité urgenci opravy. Infocedule byly dnešním dnem opětovně zprovozněny. Děkujeme za strpení.

Nahlášeno: 11.03.2015 (komunikace)

Dobrý den, děkuji za tuto možnost podání "podnětů". Můj podnět se týká Popelnické ulice, a to od začátku do konce. Na to, že je to silnice, cyklostezka, turistická stezka (cyklistů a lidí jdoucích na procházku, kterýkoliv den v týdnu je opravdu veliký) - fakt hrůza. Rozbitá silnice! Potřebovala by opravdu rasatní prořez stromů a svahů, protože až se to na jaře zase zazelená, můžeme chodit jen středem vozovky. Rozměry, do kterých se křoví a kopřivy apod. rozrostly, se u krajnice s dětmi ani se psem chodit nedá. A permanentní sbírání odpadků po jiných mě už také přestává bavit, ale za to, že je někdo prase, nemůže nikdo jiný než on sám. Pak ulice Protifašistických bojovníků, kde stojí hasičská stanice. Syn tam totiž chodí na kroužek, který je každý pátek. Úklid sněhu z chodníků - co dodat, ale hrozná je špína okolo hasičárny. Nevím, jak a kdo co má uklízet a o co se starat, ale tohle mají na starosti asi TS Tanvald? Těch míst je určitě víc a určitě nebudu sama, kdo této možnosti využije. Ještě jednou díky.

Vyřešeno: 19.03.2015

Podnět předán Odboru rozvoje a komunálních věcí MěÚ, pod který spadá i středisko Technických služeb Žďár. Nepořádek v blízkosti hasičské zbrojnice je způsobován omladinou, která využívá přístřešek za nepříznivého počasí ke svým volnočasovým aktivitám. Pokusíme se jim prostřednictvím strážníků MP nebo jiných pracovníků úřadu vysvětlit, že by po sobě neměli zanechávat nepořádek. Jinak jeho úklid zajistí sami pracovníci TS. 18.3.2015 : - Před letošní zimou provedli TS města v této lokalitě ořez zeleně podél silnice ul. Popelnická. Byly ořezány větve stromů, odstraněno křoví a jiná zeleň zasahující do profilu komunikace, a to min. 2 m od krajnice. Vzhledem k tomu, že většina pozemků přiléhající k této komunikaci je soukromém vlastnictví nelze do těchto pozemků nijak zasahovat. Při této komunikaci provádějí v letních měsících TS města nejen ořez, ale travnaté břehy u komunikace sekají. Odbor rozvoje a KV na základě provedeného místního šetření nenašel žádné závady, které jsou popisovány v podnětu. Jen podotýkám za cedulí Tanvald končí i katastr města dále je nutné se obracet na Velké Hamry.

Nahlášeno: 10.03.2015 (jiné - bez zařazení)

foto problému
Stezka podél Kamenice , průchodnost směrem k Lidlu !! Je zavalena kameny. Děkuji.

Řešeno:

Oznámení o zavalení stezky kameny předáno k řešení příslušnému Odboru rozvoje a KV MěÚ. Vedení města ve spolupráci s daným odborem plánuje jarních měsících provést terénní úpravy dané stezky podél Kamenice tak, aby byla bezpečně průchozí minimálně pro pěší. Z dlouhodobého hlediska bychom stezku rádi zpřístupnili i cyklistům. Pokud je stezka na některém místě zavalena kameny, tak daný zával se pokusíme vyřešit v nejkratší možné době. Dne 11.3.2015 odpovědný pracovník Odboru rozvoje a KV prošel celou stezku a zdokumentoval "problémová" místa, která budou i ve spolupráci s ČD řešena.

Nahlášeno: 08.03.2015 (jiné - bez zařazení)

foto problému
Městská Policie by měla více sledovat parkování některých borců.

Vyřešeno: 11.03.2015

Automobil byl vyfotografován minulou sobotu těsně před 18.hodinou. Dle sdělení velitele Městské policie Tanvald uvedené vozidlo netvoří překážku v silničním provozu na této jednosměrné komunikaci a tedy jeho řidič se nedopustil přestupku.Určitě by však případný spolujezdec dokázal vystoupit z vozidla zaparkovaného blíže k pravé straně po směru jízdy. Dodatečně bylo zjištěno, že řidičem vozidla byl starosta města.

Nahlášeno: 08.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den,zajímalo by mě kdo dal povolení na parkování před domem Smetanova 567 na trávě a na chodníku, který by měl sloužit chodcům. Státní ani Městské policii to nevadí. Ulici používají jako dálnici i když je zde průjezd zakázán a doporučená rychlost 20 km.

Vyřešeno: 11.03.2015

Podnět řešen s velitelem Městské policie Tanvald Jiřím Horáčkem. Jedná se o dlouhodobý problém, který je strážníky MP i ve spolupráci s PČR sledován a průběžně v případě zjištění řešen. Bohužel, není v našich silách zajistit na daném místě nepretržitý dohled. Přesto však MP věnuje větší pozornost nesprávnému parkování v dané lokalitě.

Nahlášeno: 03.03.2015 (komunikace)

foto problému
Smetanova ulice mezi č.p.568 a č.p.569, propad vozovky v místě u kanálu

Řešeno:

foto řešení
Předáno k řešení Odboru rozvoje a KV Městského úřadu v Tanvaldě. 6.3.2015 - jedná se o splaškovou kanalizaci ve správě SČVaK. Oprava bude řešena s pověřeným pracovníkem této organizace. 11.3.2015 správce kanalizace provedl čištění propadlé kanalizace tak, aby mohlo dojít k jeho technickému zabezpečení a odstranění závady.
Nejnovější - Předchozí | 50 z 50 |