cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 21.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Konečně vím, kdo je vlastníkem info tabulí na terminálu a připojuji se ke kritice. Tabule jsou mimo provoz velice často, takže cestující nemají přehled o spojích. Další výtka míří na zobrazené údaje, kde na tabuli se spoji Českých drah není uvedeno, z které koleje spoje odjíždějí. Jsem místní a situaci znám, ale při přestupu nebylo několikrát slyšet hlášení a pak je problém najít potřebný spoj. Takže přespolní musí mít problémy.

Vyřešeno: 06.05.2015

Děkujeme za váš podnět. Vaše připomínky tlumočíme dodavateli tabulí, se kterým Odbor rozvoje a komunálních věcí intenzivně komunikuje. Jeho odpovědný zástupce ve svém sdělení z dnešního dne uvádí: "Po zjištění současného technického stavu informačního systému byl zástupcem dodavatele navržen postup řešení vzniklé události. 1. bude kontaktován finální dodavatel systému společnost APEX spol. s.r.o. – jednání k problematice odstranění vady proběhne dne 26.3.2015 v sídle společnosti APEX 2.variantně zahájen výběr společnosti zabývající se výstavbou a konfigurací informačních systémů, která by byla schopna vzniklou problematiku řešit Po vyhodnocení výše navržených způsobů řešení vás budeme v co možná nejkratším čase informovat o dalším postupu". Cedule jsou dnešním dnem opětovně zprovozněny. Děkujeme za strpení.

Nahlášeno: 20.03.2015 (komunikace)

Dobrý den, velký nešvar je parkování v Okružní ulici. Každý den v rohu parkují minimálně 3 auta a to i do cesty. Nedá se tam projet kočárkem a pěší s nákupem zvlášť v zimě sotva projdou. Město vybudovalo dostatečně velké parkoviště naproti stadionu. Bylo by možné dát zákaz parkování? Povolit jen pro např. sanitky, ČEZ apod.? Popř. zvýšená kontrola MP? Přikládám foto jednoho z "borců"

Vyřešeno: 25.03.2015

Podnět předán k prošetření Městské policii Tanvald. Městská policie zintenzivní svou pozornost této lokalitě. Bohužel, obdobných problémových míst ve městě máme více a naši městští strážníci nedokáží být všude současně. Samozřejmě svůj podnět máte možnost bezprostředně nahlásit přímo MP na telefonní čísla : 725 095 123 nebo 483 394 575.

Nahlášeno: 18.03.2015 (komunikace)

Již 2 roky vytéká v zatáčce voda zpod chodníku u nákladové rampy ABB do silnice. U chodníku vedeného od vlakového nádraží v Tanvaldě do Desné vrůstá křoví až do chodníku,hlavně v létě když je listí,neřešeno několik let.S pozdravem Valenta

Řešeno:

Jedná se chodník města, který je umístěn na pozemku jiného vlastníka. Popisovaná závada bude řešena ve spolupráci s majetkovým správcem silnice I/10 tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Úpravu zeleně zasahující do profilu chodníku provedou technické služby města průběžně dle potřeby.

Nahlášeno: 18.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den Obracim se na úřad a žádám o prošetření, jelikož si tady někteří luftáci dělaji co chtějí. Nějakej doktor Adamec si koupil chalupu v Albrechticích, na cestě od sjezdovky proti Berkovi ve svahu , cesta je vedena jako Valašská – ke sjezdovce, dal je to snad popisovaný jako Údolí Kamenice a tu přestavuje . Garáž si rozšířil tak že tam kde sem 30 let projel a otáčel traktor zasahuje do cesty takovým způsobem, že se tam teď nedá projet a s pluhem už vůbec ne a navíc si na ty točně za chalupou udělal normální smetiště a skladku z eternitu ze střechy, starejch barev, vybouranejch vnitřků a všeho odpadu ze starý chalupy co zahrnul do lesa a to tak ze ten bordel tam je všude videt. Když sem se sel slušně zeptat co to jako má bejt, ze se tam nedá projet a jestli má povoleni na zvětšení garáže do silnice a vůbec co ten odpad v lese, tak mě nejdřív seřval a pak mi vyhrožoval. Číslo popisný tam pro jistotu nemá vůbec, ta garáž má podle katastru číslo 1461, pozemek 1096/1 barák 724, sedy plechový střechy, ploty dřevo a zdi. Jelikož s tím ja nic nezmůžu a navíc si mě od toho výstupu bude pamatovat, berte tohle jako důvod k prošetření souladu se stavebním povolením a taky co na to nějaká ochrana životního prostředí a moje jméno mu laskavě nedávejte.

Řešeno:

Podnět byl předán k řešení Odboru stavební úřad a životní prostředí. Okamžitě,jak povolí klimatické podmínky, bude provedeno šetření na místě samém.

Nahlášeno: 17.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Zákaz vstupu ! Hezký den , byl bych moc rád , kdyby se v našem městě otevřela diskuze zákaz vstupu podomním prodejcům , šmejdům a různým rádoby dealerům , kterým jde jen o to , jak okrádat lidi . Vymýšlejí si různé fígle , že jsou od Čezu , RWE a dalších firem , ovšem když si člověk prostuduje co podepsal , je tomu jinak . Akorát s tím má další problémy , musí rychle vypovídat smlouvu . Děkuji za vyřízení , s úctou Jaroslav Petr .

Vyřešeno: 13.04.2015

Nařízením č. 1/2014 je s účinností od 1.1.2015 je v katastru města Tanvald zakázán podomní a pochůzkový prodej. Na tuto skutečnost návštěvníky města upozorňují ve městě rozmístěné cedule ( viz foto ). Jinak se tento nešvar ve spolupráci s obyvateli snažíme průběžně řešit. Každý z obtěžovaných občanů má možnost nezvanou návštěvu okamžitě ohlásit strážníkům Městské policie Tanvald na telefonní čísla : 725 095 123 nebo 483 394 575. V únoru hlídka městské policie v blízkosti marketů legitimovala obdobného prodejce podezřelého zboží cizí národnosti, který po provedené kontrole dokladů a upozornění na zákaz podomního prodeje opustil naše město.

Nahlášeno: 16.03.2015 (černé skládky)

Dobrý den, odvolávám se na telefonický rozhovor s p. Bělonožníkem, ve kterém jsem upozornila na to, že se po poměrně nákladném úklidu černé skládky na konci Českého Šumburku (směr Rejdice)opět začíná začíná zaplňovat. Přivolaný policista se domnívá, že větve a zemina nejsou odpad!! Dle Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech .... to není správný výklad.Loni se osvědčila fotopast instalovaná v místě skládky a častější monitoring policií. Přimlouvám se za řešení tohoto problému urychleně. Možná by mohlo být řešení postavit v místě skládky nějakou bariéru (třeba plot, stačil by třeba živý?). Ráda budu na zdaru této akce participovat. Děkuji za pochopení a p. Bělonožníkovi za vstřícné jednání. S pozdravem Lenka Turnerová

Vyřešeno: 13.04.2015

Podnět byl předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ, který ve spolupráci s Městskou policií Tanvald v minulosti zmiňovaný problém řešil. Město společně s ostatními obcemi Mikroregionu Tanvaldsko má rozpracované projekty, které by napomohly obyvatelům s likvidací obdobných odpadů (kompostéry, štěpkování větví apod.). Jelikož se zde jedná o lesní pozemek, není možno zrealizovat jeho oplocení. Kontrolou dne 17.3.2015 bylo zjištěno, že pozemek byl v minulosti využíván k odkládání shrabaného listí nebo posekané trávy. S likvidaci tohoto druhu odpadu bude město obyvatelům nápomocno ( kompostéry apod.).

Nahlášeno: 16.03.2015 (komunikace)

Dobrý den, nelíbí se mi, jak po rekonstrukci vozovky v ul. Pod Špičákem v prudké zatáčce delší dobu stéká tající voda ze sjezdovky, zanáší vozovku naplavenou hlínou a kameny, při nočním ochlazení navíc nebezpečně namrzá a vozidlům hrozí nekontrolovaný smyk. Byl bych rád, kdyby se začalo uvažovat o vybudování adekvátního kanalizačního odtoku, navíc i v období vytrvalých dešťů se situace s vodou a naplaveninami na vozovce bude opakovat. Děkuji a v příloze přikládám fotografie. A.R.

Řešeno:

Podnět předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ. Daného problému si jsme společně s majitelem lyžařského areálu TJ Seba Tanvald vědomi. V zimním období byl úsek ze strany technických služeb ošetřován proti vzniku ledovky. Rovněž již bylo nalezeno řešení k zamezení vytékání vody do komunikace. Celá záležitost bude zrealizována okamžitě, jak to klimatické podmínky dovolí.

Nahlášeno: 12.03.2015 (dopravní značení)

Přeji dobrý den. Mám dotaz. Platí zákaz stání v Krkonošské ulici pro každého nebo snad jak jsem se doslechl v řeznictví U Tomášů, že pro některé nakupující neplatí. Dle smímku ze dne 13.3.2015 pro některé skutečně zákaz stání neplatí. Co na to naše policie?

Vyřešeno: 12.03.2015

Podnět projednán s velitelem MP. Parkování v Krkonošské ulici je jedním z nejkontrolovanějších míst ze strany Městské policie Tanvald a v případě zjištění přestupku je tento s řidičem okamžitě řešen. I v tomto ohledu je z ohlasů občanů patrné, že zvýšená dozorová činnost MP v dané lokalitě přinesla v posledních týdnech zlepšení dopravní situace (o tom, bohužel doložená fotografie nevypovídá). Samozřejmě však i zde platí, že není v silách MP zde provádět nepřetržitou kontrolu. Řidiči na snímku z dnešního dopoledne ( i když je asi omylem uvedeno ze dne 13.3.2015), tedy i zákazníci Řeznictví U Tomášů, měli tentokrát "štěstí", že MP nebyla v tento okamžik nablízku. Jinak samozřejmě pro všechny účastníky silničního provozu platí stejná pravidla i stejný přístup k nim ze strany MP.

Nahlášeno: 12.03.2015 (dopravní značení)

Dobrý večer. Posílám foto z ulice Protifašistických bojovníků. Stání v protisměru a na chodníku. Téměř každý den stejná auta.

Vyřešeno: 16.03.2015

Podnět předán k vyřešení veliteli Městské policie Tanvald.

Nahlášeno: 11.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý podvečer. Kdo vlastní informační panely na terminálu Tanvald u staniční budovy. Tyto panely jsou už měsíc mimo provoz. Kdo je konečně někdo opraví ? Děkuji předem za odpověď

Vyřešeno: 06.05.2015

Panely jsou v majetku města. V rámci záruční doby byl Odborem rozvoje a KV MěÚ požádán dodavatel panelů EUROMONT GROUP a.s. o jejich znovuzprovoznění. Na základě této vaši výzvy dojde k okamžité urgenci opravy. Infocedule byly dnešním dnem opětovně zprovozněny. Děkujeme za strpení.
Nejnovější - Předchozí | 41 z 42 | Další - Nejstarší