cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 20.04.2015 (jiné - bez zařazení)

Ne vždy pěkné počasí, jaké vládlo Tanvaldu tuto neděli, dokáže vymazat nepříjemné zážitky z putování po okolí. Stráň od řeky Kamenice směrem k pekařství Mašek je až do Tanvaldu, zejména pod obytnými domy zde žijících občanů, pokryta odpadky všeho druhu. Na autobusovém parkovišti v centru města již po týdnu, kdy byly květníky osázeny maceškami, najdete jen rozrytou hlínu. Vrchol přichází v ul.U Lávky 527, kde na vás zaútočí nepřivázaný rotvajler majitele tohoto domu. Dle vyjádření souseda to není poprvé. Ani zeleň na parkovišti proti prodejně M-tex vám nedodá pocit jarní pohody. Máme pořád co zlepšovat.

Řešeno:

Děkujeme za podněty. Byly předány k řešení pracovníkům Odboru rozvoje a Komunálních věcí MěÚ a veliteli Městské policie Tanvald. Nepořádek u domů naproti pekařství Mašek nás mrzí. Jelikož se však jedná o katastrální území města Smržovka (hranici území tvoří řeka Kamenice) požádáme o nápravu vedení daného města. Květníky jarními rostlinami byly osety v minulém týdnu. Při včerejším zalévání krom vámi uváděného místa nebyly zjištěny problémy. Ty se pokusíme odstranit a předejít jim pravidelnou kontrolou ze strany našich pracovníků. Je samozřejmě smutné, že někteří spoluobčané mají potřebu rostliny zcizovat nebo ničit. Volné pobíhání psa v ul. U Lávky osobně s jeho majitelem dnes vyřeší velitel MP. Souhlasíme, že zeleň na parkovišti v centru města by si po zimním období určitou odbornou údržbu zasloužila.

Nahlášeno: 10.04.2015 (veřejná prostranství)

Dobrý den, každé ráno cestou do práce procházím kolem rohu zábradlí okolo trávníku u ZŠ Tanvald-Sportovní (naproti mostu), kde se odpoledne a večer schází parta mladíků na prknech a jejich další příznivci.Odpadky a nedopalky cigaret, které zde po nich zůstávají jsou odporné.Fotografie pořízené v pátek 10.4. okolo sedmé hodiny ještě nezachycují ten nejhorší stav, který je třeba po víkendu.Na vzhledu města mi záleží a toto místo, kudy ráno procházejí děti do školy, lidé do práce a další třeba na procházku je dost strašné. Prosím o řešení.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Předáno k řešení Odboru výstavby a komunálních věcí s tím, že místu věnují zvýšenou pozornost i naši městští strážníci.

Nahlášeno: 09.04.2015 (jiné - bez zařazení)

Vracím se k nefunkčním tabulím na terminálu. Děkuji za odpověď na moji předchozí připomínku. ALE. Je 9.4. a tabule stále nefunkční, řešení zřejmě žádné. Nechápu, co na tom je tak složitého. Kdo za to je zodpovědný? V souvislosti s tím jsem si vzpomněl na "dobrou" zkušenost s WC na tom našem slavném terminálu. Nucen neodbytnou touhou navštívit toto zařízení, vhodím 5Kč, ale dveře neotevřu! Pak si přečtu upozornění, že WC funguje pouze, když je ve stánku prodavačka. Mám smůlu, není tam a navíc přijdu o vložené peníze!! U nás zřejmě normální. Ještě, že je na nástupišti vlak, i když riskuji neplánovanou cestu do Liberce. Po návratu potkám paní, která má evidetně stejný problém, jako já, i se zkušeností s okradením o výše uvedenou sumičku. Takže služby na úrovni dnešní doby!

Vyřešeno: 01.05.2015

Děkujeme za podnět. I nás mrzí, že dodavatel tabulí doposud v rámci svých dodavatelsko-odběratelských vztahů nebyl schopen vyřešit jejich znovuzprovoznění. Odbor rozvoje a komunálních věcí MěÚ je s nim v kontaktu, bylo provedeno šetření na místě samém, ale bohužel zatím bez očekávaného výsledku. Provozní doba WC na terminálu byla odpočátku spjata s otevírací dobou kiosku, jehož nájemce i průběžně zajišťuje jeho čistotu. Nepřetržitou provozní dobu nejsme schopni ani my ani pronajímatel zajistit. Po dohodě s provozovatelem stánku a také díky přijatým opatřením byla provozní doba záchodků od 1.5.2015 prodloužena do 21:00 hodin.

Nahlášeno: 06.04.2015 (veřejný úklid)

Dobrý den.Chci se zeptat,zdali by bylo možné dát k domu č.p.315 jednu popelnici navíc.V domě bydlí 11 lidí a mají tři malé popelnice.Každou neděli je na rudlíku přivážejí k hlavní silnici vedle domu 314 a v pondělí odpoledne je odvážejí.Protože ale popelnice jsou tak plné,že jim z nich odpad padá,pokud nevypadne celý pytel,popeláři to nesbírají a vítr pak tyto odpadky rozfoukává po okolí,většinou je mám pod svými okny.Nechce se mi každý týden tyto odpadky po nich sbírat.Děkuji za nápravu.Králová

Vyřešeno: 13.04.2015

Děkujeme za podnět. Objekt je ve správě Tabys, s.r.o., jehož pracovníci upozorní nájemníky na nemožnost přeplňování popelnic a nutnost případného úklidu nepořádku po provedeném svozu odpadu. Množství nádob u domu odpovídá počtu trvale přihlášených osob v domě ( 1 popelnice je rozpočítána na 4 osoby ). Současně nájemníkům bude nabídnuta možnost získání doplňkových pytlů k likvidaci směsného komunálního odpadu.

Nahlášeno: 27.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Přeji dobrý den. Posílám foto z Radniční ulice u č.p. 79,. Jak je patrno z přiloženého snímku, je stav tohoto místa opravdu neutěšený. Prosím o řešení.

Vyřešeno: 30.03.2015

Děkujeme za podnět. Předáno k řešení Odboru rozvoje a KV, který celou záležitost řeší. Pokud se týká reklamní plachty, tak bylo obnoveno její upevnění.

Nahlášeno: 25.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Separace odpadů pro panelové domy v Tanvaldě.Již od června 2014 provádíme ve Vítězné 570 sběr tříděného odpadu (plast a tetrapaky) a docela se nám to daří.Pytle máme umístěny uvnitř domu u vchodových dveří.Ve vedlejším panéláku 571,572,573 se to nepodařilo.Pytle zmizely,nebo se do nich začal házet odpad. Navrhla jsem stojany pro pytle z Mobelixu. Cena byla 400 korun za jeden trojdílný stojan na pytle.Zatím o tom samospráva nerozhodla :(dle mého názoru -stojany nejsou drahé,v chodbě by to nevypadalo tak špatně.Snad už konečně by to přimělo občany ke třídění odpadu. Jeden takový stojan jsme koupili ve SBJ v Popelnické ulici č.44. Zde se třídí odpad také od června 2014 Podporuji třídění odpadu,ale bude velmi těžké přesvědčit ke třídění hlavně tu mladší generaci. Umístění nádob na tříděný odpad uvnitř domu by mohlo vést ke zlepšení.

Vyřešeno: 25.03.2015

Děkujeme za podnět. Stejně jako vy se domníváme, že třídění odpadů je důležité a jakýkoliv dobrý příklad i impuls je pro ostatní obyvatele prospěšný. I když ne všude se tato aktivita střetává s náležitou odezvou. Vaši iniciativu samozřejmě chválíme. Samo město se s několika společenstvími vlastníků objektů ve správě Tabys, s.r.o. dohodlo na umístění těchto nádob na separaci. Pokud se tento způsob osvědčí, lze předpokládat, že jeho rozšíření do ostatních objektů ve městě budeme podporovat.

Nahlášeno: 25.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Na stránkách Města Tanvald píšete o tom, že se kancelář Tabysu bude stěhovat do Četnického domu. Podle mého názoru je tento dům na okraji města. Současná poloha kanceláře v lokalitě Šumburk mně vyhovuje a to nejen mně, ale i dalším starším občanům ze Šumburku. Je toto řešení už definitivní? Ptám se v té souvislosti, že jsem něco zaslechl o nějaké jiné variantě stěhování kanceláře s tím, že zůstane v centru.

Vyřešeno: 26.03.2015

Umístění TABYS s.r.o. je věcí jediného společníka Města Tanvald a společnosti samotné. Záměr přesídlením této společnosti do čp. 299 Tanvald odpovídá nově tvořené koncepci jejího rozvoje.

Nahlášeno: 25.03.2015 (komunikace)

Dobrý den, prosím o vyřešení dlouhodobého stání automobilu na chodníku před domem jistě všem známého spoluobčana. Je velice nepříjemné s kočárkem objíždět zaparkované vozidlo po silnici a když se proti vyřítí rychleji jedoucí vozidlo, je to opravdu nepřehledné a nebezpečné. Jinak myslím, že ten nový chodník byl vybudován právě pro pěší...nebo ne?!! Ještě doplním nyní už neaktuální informaci. V zimě je sníh z chodníku odstraňován pravidelně až k tomuto domu a tam je pak chodník neprůchodný-opět je tam zaparkovaný automobil na vyházeném chodníku a i když odjede, před a za místem jeho stání jsou naházené hromady sněhu a tím pro pěší neprůchodný. Děkuji za vyřešení.

Vyřešeno: 16.04.2015

Podnět předán k řešení veliteli Městské policie Tanvald. Ten celou záležitost projednal s majitelem vozidla a upozornil ho na jiný účel využívání chodníků u této komunikace.

Nahlášeno: 23.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Jak můžete povolit demonstraci cikánům ?To není dobře, to bude hodně zlý.....

Vyřešeno: 13.04.2015

Právo shromažďovací je zaručeno Listinou základních práv a svobod a to v jejím článku 19, který říká, že právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. Vámi zmiňované shromáždění bylo našemu úřadu v souladu s § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, svolavatelem řádně písemně oznámeno. Městský úřad Tanvald neshledal zákonné důvody, které by ho opravňovaly uvedené shromáždění zakázat.

Nahlášeno: 21.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Konečně vím, kdo je vlastníkem info tabulí na terminálu a připojuji se ke kritice. Tabule jsou mimo provoz velice často, takže cestující nemají přehled o spojích. Další výtka míří na zobrazené údaje, kde na tabuli se spoji Českých drah není uvedeno, z které koleje spoje odjíždějí. Jsem místní a situaci znám, ale při přestupu nebylo několikrát slyšet hlášení a pak je problém najít potřebný spoj. Takže přespolní musí mít problémy.

Vyřešeno: 06.05.2015

Děkujeme za váš podnět. Vaše připomínky tlumočíme dodavateli tabulí, se kterým Odbor rozvoje a komunálních věcí intenzivně komunikuje. Jeho odpovědný zástupce ve svém sdělení z dnešního dne uvádí: "Po zjištění současného technického stavu informačního systému byl zástupcem dodavatele navržen postup řešení vzniklé události. 1. bude kontaktován finální dodavatel systému společnost APEX spol. s.r.o. – jednání k problematice odstranění vady proběhne dne 26.3.2015 v sídle společnosti APEX 2.variantně zahájen výběr společnosti zabývající se výstavbou a konfigurací informačních systémů, která by byla schopna vzniklou problematiku řešit Po vyhodnocení výše navržených způsobů řešení vás budeme v co možná nejkratším čase informovat o dalším postupu". Cedule jsou dnešním dnem opětovně zprovozněny. Děkujeme za strpení.
Nejnovější - Předchozí | 39 z 41 | Další - Nejstarší