Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 18.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den Obracim se na úřad a žádám o prošetření, jelikož si tady někteří luftáci dělaji co chtějí. Nějakej doktor Adamec si koupil chalupu v Albrechticích, na cestě od sjezdovky proti Berkovi ve svahu , cesta je vedena jako Valašská – ke sjezdovce, dal je to snad popisovaný jako Údolí Kamenice a tu přestavuje . Garáž si rozšířil tak že tam kde sem 30 let projel a otáčel traktor zasahuje do cesty takovým způsobem, že se tam teď nedá projet a s pluhem už vůbec ne a navíc si na ty točně za chalupou udělal normální smetiště a skladku z eternitu ze střechy, starejch barev, vybouranejch vnitřků a všeho odpadu ze starý chalupy co zahrnul do lesa a to tak ze ten bordel tam je všude videt. Když sem se sel slušně zeptat co to jako má bejt, ze se tam nedá projet a jestli má povoleni na zvětšení garáže do silnice a vůbec co ten odpad v lese, tak mě nejdřív seřval a pak mi vyhrožoval. Číslo popisný tam pro jistotu nemá vůbec, ta garáž má podle katastru číslo 1461, pozemek 1096/1 barák 724, sedy plechový střechy, ploty dřevo a zdi. Jelikož s tím ja nic nezmůžu a navíc si mě od toho výstupu bude pamatovat, berte tohle jako důvod k prošetření souladu se stavebním povolením a taky co na to nějaká ochrana životního prostředí a moje jméno mu laskavě nedávejte.

Řešeno:

Podnět byl předán k řešení Odboru stavební úřad a životní prostředí. Okamžitě,jak povolí klimatické podmínky, bude provedeno šetření na místě samém.

Nahlášeno: 17.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Zákaz vstupu ! Hezký den , byl bych moc rád , kdyby se v našem městě otevřela diskuze zákaz vstupu podomním prodejcům , šmejdům a různým rádoby dealerům , kterým jde jen o to , jak okrádat lidi . Vymýšlejí si různé fígle , že jsou od Čezu , RWE a dalších firem , ovšem když si člověk prostuduje co podepsal , je tomu jinak . Akorát s tím má další problémy , musí rychle vypovídat smlouvu . Děkuji za vyřízení , s úctou Jaroslav Petr .

Vyřešeno: 13.04.2015

Nařízením č. 1/2014 je s účinností od 1.1.2015 je v katastru města Tanvald zakázán podomní a pochůzkový prodej. Na tuto skutečnost návštěvníky města upozorňují ve městě rozmístěné cedule ( viz foto ). Jinak se tento nešvar ve spolupráci s obyvateli snažíme průběžně řešit. Každý z obtěžovaných občanů má možnost nezvanou návštěvu okamžitě ohlásit strážníkům Městské policie Tanvald na telefonní čísla : 725 095 123 nebo 483 394 575. V únoru hlídka městské policie v blízkosti marketů legitimovala obdobného prodejce podezřelého zboží cizí národnosti, který po provedené kontrole dokladů a upozornění na zákaz podomního prodeje opustil naše město.

Nahlášeno: 16.03.2015 (černé skládky)

Dobrý den, odvolávám se na telefonický rozhovor s p. Bělonožníkem, ve kterém jsem upozornila na to, že se po poměrně nákladném úklidu černé skládky na konci Českého Šumburku (směr Rejdice)opět začíná začíná zaplňovat. Přivolaný policista se domnívá, že větve a zemina nejsou odpad!! Dle Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech .... to není správný výklad.Loni se osvědčila fotopast instalovaná v místě skládky a častější monitoring policií. Přimlouvám se za řešení tohoto problému urychleně. Možná by mohlo být řešení postavit v místě skládky nějakou bariéru (třeba plot, stačil by třeba živý?). Ráda budu na zdaru této akce participovat. Děkuji za pochopení a p. Bělonožníkovi za vstřícné jednání. S pozdravem Lenka Turnerová

Vyřešeno: 13.04.2015

Podnět byl předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ, který ve spolupráci s Městskou policií Tanvald v minulosti zmiňovaný problém řešil. Město společně s ostatními obcemi Mikroregionu Tanvaldsko má rozpracované projekty, které by napomohly obyvatelům s likvidací obdobných odpadů (kompostéry, štěpkování větví apod.). Jelikož se zde jedná o lesní pozemek, není možno zrealizovat jeho oplocení. Kontrolou dne 17.3.2015 bylo zjištěno, že pozemek byl v minulosti využíván k odkládání shrabaného listí nebo posekané trávy. S likvidaci tohoto druhu odpadu bude město obyvatelům nápomocno ( kompostéry apod.).

Nahlášeno: 16.03.2015 (komunikace)

Dobrý den, nelíbí se mi, jak po rekonstrukci vozovky v ul. Pod Špičákem v prudké zatáčce delší dobu stéká tající voda ze sjezdovky, zanáší vozovku naplavenou hlínou a kameny, při nočním ochlazení navíc nebezpečně namrzá a vozidlům hrozí nekontrolovaný smyk. Byl bych rád, kdyby se začalo uvažovat o vybudování adekvátního kanalizačního odtoku, navíc i v období vytrvalých dešťů se situace s vodou a naplaveninami na vozovce bude opakovat. Děkuji a v příloze přikládám fotografie. A.R.

Řešeno:

Podnět předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ. Daného problému si jsme společně s majitelem lyžařského areálu TJ Seba Tanvald vědomi. V zimním období byl úsek ze strany technických služeb ošetřován proti vzniku ledovky. Rovněž již bylo nalezeno řešení k zamezení vytékání vody do komunikace. Celá záležitost bude zrealizována okamžitě, jak to klimatické podmínky dovolí.

Nahlášeno: 12.03.2015 (dopravní značení)

Přeji dobrý den. Mám dotaz. Platí zákaz stání v Krkonošské ulici pro každého nebo snad jak jsem se doslechl v řeznictví U Tomášů, že pro některé nakupující neplatí. Dle smímku ze dne 13.3.2015 pro některé skutečně zákaz stání neplatí. Co na to naše policie?

Vyřešeno: 12.03.2015

Podnět projednán s velitelem MP. Parkování v Krkonošské ulici je jedním z nejkontrolovanějších míst ze strany Městské policie Tanvald a v případě zjištění přestupku je tento s řidičem okamžitě řešen. I v tomto ohledu je z ohlasů občanů patrné, že zvýšená dozorová činnost MP v dané lokalitě přinesla v posledních týdnech zlepšení dopravní situace (o tom, bohužel doložená fotografie nevypovídá). Samozřejmě však i zde platí, že není v silách MP zde provádět nepřetržitou kontrolu. Řidiči na snímku z dnešního dopoledne ( i když je asi omylem uvedeno ze dne 13.3.2015), tedy i zákazníci Řeznictví U Tomášů, měli tentokrát "štěstí", že MP nebyla v tento okamžik nablízku. Jinak samozřejmě pro všechny účastníky silničního provozu platí stejná pravidla i stejný přístup k nim ze strany MP.

Nahlášeno: 12.03.2015 (dopravní značení)

Dobrý večer. Posílám foto z ulice Protifašistických bojovníků. Stání v protisměru a na chodníku. Téměř každý den stejná auta.

Vyřešeno: 16.03.2015

Podnět předán k vyřešení veliteli Městské policie Tanvald.

Nahlášeno: 11.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý podvečer. Kdo vlastní informační panely na terminálu Tanvald u staniční budovy. Tyto panely jsou už měsíc mimo provoz. Kdo je konečně někdo opraví ? Děkuji předem za odpověď

Vyřešeno: 06.05.2015

Panely jsou v majetku města. V rámci záruční doby byl Odborem rozvoje a KV MěÚ požádán dodavatel panelů EUROMONT GROUP a.s. o jejich znovuzprovoznění. Na základě této vaši výzvy dojde k okamžité urgenci opravy. Infocedule byly dnešním dnem opětovně zprovozněny. Děkujeme za strpení.

Nahlášeno: 11.03.2015 (komunikace)

Dobrý den, děkuji za tuto možnost podání "podnětů". Můj podnět se týká Popelnické ulice, a to od začátku do konce. Na to, že je to silnice, cyklostezka, turistická stezka (cyklistů a lidí jdoucích na procházku, kterýkoliv den v týdnu je opravdu veliký) - fakt hrůza. Rozbitá silnice! Potřebovala by opravdu rasatní prořez stromů a svahů, protože až se to na jaře zase zazelená, můžeme chodit jen středem vozovky. Rozměry, do kterých se křoví a kopřivy apod. rozrostly, se u krajnice s dětmi ani se psem chodit nedá. A permanentní sbírání odpadků po jiných mě už také přestává bavit, ale za to, že je někdo prase, nemůže nikdo jiný než on sám. Pak ulice Protifašistických bojovníků, kde stojí hasičská stanice. Syn tam totiž chodí na kroužek, který je každý pátek. Úklid sněhu z chodníků - co dodat, ale hrozná je špína okolo hasičárny. Nevím, jak a kdo co má uklízet a o co se starat, ale tohle mají na starosti asi TS Tanvald? Těch míst je určitě víc a určitě nebudu sama, kdo této možnosti využije. Ještě jednou díky.

Vyřešeno: 19.03.2015

Podnět předán Odboru rozvoje a komunálních věcí MěÚ, pod který spadá i středisko Technických služeb Žďár. Nepořádek v blízkosti hasičské zbrojnice je způsobován omladinou, která využívá přístřešek za nepříznivého počasí ke svým volnočasovým aktivitám. Pokusíme se jim prostřednictvím strážníků MP nebo jiných pracovníků úřadu vysvětlit, že by po sobě neměli zanechávat nepořádek. Jinak jeho úklid zajistí sami pracovníci TS. 18.3.2015 : - Před letošní zimou provedli TS města v této lokalitě ořez zeleně podél silnice ul. Popelnická. Byly ořezány větve stromů, odstraněno křoví a jiná zeleň zasahující do profilu komunikace, a to min. 2 m od krajnice. Vzhledem k tomu, že většina pozemků přiléhající k této komunikaci je soukromém vlastnictví nelze do těchto pozemků nijak zasahovat. Při této komunikaci provádějí v letních měsících TS města nejen ořez, ale travnaté břehy u komunikace sekají. Odbor rozvoje a KV na základě provedeného místního šetření nenašel žádné závady, které jsou popisovány v podnětu. Jen podotýkám za cedulí Tanvald končí i katastr města dále je nutné se obracet na Velké Hamry.

Nahlášeno: 10.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Stezka podél Kamenice , průchodnost směrem k Lidlu !! Je zavalena kameny. Děkuji.

Řešeno:

Oznámení o zavalení stezky kameny předáno k řešení příslušnému Odboru rozvoje a KV MěÚ. Vedení města ve spolupráci s daným odborem plánuje jarních měsících provést terénní úpravy dané stezky podél Kamenice tak, aby byla bezpečně průchozí minimálně pro pěší. Z dlouhodobého hlediska bychom stezku rádi zpřístupnili i cyklistům. Pokud je stezka na některém místě zavalena kameny, tak daný zával se pokusíme vyřešit v nejkratší možné době. Dne 11.3.2015 odpovědný pracovník Odboru rozvoje a KV prošel celou stezku a zdokumentoval "problémová" místa, která budou i ve spolupráci s ČD řešena.

Nahlášeno: 08.03.2015 (jiné - bez zařazení)

Městská Policie by měla více sledovat parkování některých borců.

Vyřešeno: 11.03.2015

Automobil byl vyfotografován minulou sobotu těsně před 18.hodinou. Dle sdělení velitele Městské policie Tanvald uvedené vozidlo netvoří překážku v silničním provozu na této jednosměrné komunikaci a tedy jeho řidič se nedopustil přestupku.Určitě by však případný spolujezdec dokázal vystoupit z vozidla zaparkovaného blíže k pravé straně po směru jízdy. Dodatečně bylo zjištěno, že řidičem vozidla byl starosta města.
Nejnovější - Předchozí | 33 z 34 | Další - Nejstarší