cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 07.09.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobry den, nechápu význam veřejných záchodů na terminalu když stále nefungují. Vhodíte peníze a záchod se stejně neotevře. Je to akorát žrout peněz.

Řešeno:

Podnět předán k prošetření Odboru rozvoje a KV MěÚ. Dle sdělení vedoucího odboru pana Jiřího Onderky záchodky na terminálu nejsou rozbité. Systém otevírání spočívá v tom, že koule se otočí a zároveň je nutno dveře přitáhnout (jako u běžné kliky). Po Vašem podnětu byla objednána samolepka s doplňující informací o způsobu otevírání dveří.

Nahlášeno: 03.09.2015 (veřejné osvětlení)

VO v ulici Husova, č.p.98

Řešeno:

Děkujeme za podnět. ten byl předán odpovědnému pracovníkovi Odboru rozvoje a KV MěÚ. Dle jeho sdělení je jim stav této lampy znám. Výměna tohoto světelného bodu je v plánu oprav veřejného osvětlení na letošní rok a v nejbližší době bude provedena výměna.

Nahlášeno: 02.09.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, Tímto Vás žádám o znovu postavení historického kilometrovníku v parku u kruhového objezdu na Železnobrodské ulici. Tento kilometrovník zde leží od výstavby kruhového objezdu. Prosím o přesné sdělení doby instalace, jelikož bych se chtěl toho osobně zúčastnit. Předem děkuji. Láďa Řezáč

Vyřešeno: 21.09.2015

Děkujeme za podnět. Předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ. Pracovníci technických služeb v nejbližších dnech kilometrovník umístí na původní místo. O době instalace budete samozřejmě informován.

Nahlášeno: 31.08.2015 (zeleň)

VELICE ČASTO CHODÍM SMETANOVOU ULICÍ V PRAVO DOLŮ SMĚREM NA HLAVNÍ...KOLEM DOMU TURISTŮ JIŽ MUSÍM Z CHODNÍKU NA SILNICI...POROST Z BEZU BŘÍZY A JINÉ ZELENĚ ZASAHUJE DO TŘIČTVRTĚ CHODNÍKU ...STARÁ SE O TO NĚKDO????

Řešeno:

Podnět předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ. Dle sdělení odpovědného pracovníka rostou keře z pozemků v soukromém vlastnictví. Snažíme se od vlastníků získat souhlas s ořezáním přečnívajících větví.

Nahlášeno: 27.08.2015 (zeleň)

Dobrý den, u domu 571 ul. Vítězná přesahuje již velmi rostlý keř do komunikace. Přesto, že zde OA jezdí spíše vyjímečně, mohlo by dojít k neštěstí v zhledme k tomu, že se zde pohybují malé děti. Prosím o jeho úpravu.

Řešeno:

Děkujeme za všímavost. Podnět byl předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald. Odpovědný pracovník vydal pokyn Technickým službám města, aby přečnívající větve odstranili.

Nahlášeno: 24.08.2015 (jiné - bez zařazení)

Nepořádek za domem Šumburk 187

Řešeno:

Podnět předán k řešení Odboru rozvoje a KV MěÚ. Pokud se nepořádek nachází na soukromém majetku, bude majitel objektu upozorněn a požádán o zajištění nápravy.

Nahlášeno: 16.08.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, jeden z předchozích příspěvků poukazoval na drůbež pobíhající po komunikaci a parkovišti u horní samoobsluhy na Výšině. Já si dovolím upozornit ještě na další 2 související fakta, která nejen mě již delší dobu pěkně štvou. Kohoutí šéf tamní drůbežárny, si totiž zdatně plní svoje přírodou dané povinnosti a tak nám všem v okolí svým neúnavným kokrháním již od cca 4-5h. dosti drasticky narušuje tou dobou ještě stále trvající noční klid. V této souvislosti je k vážnému zamyšlení ještě i další fakt, zda je z hlediska hygienického vůbec možné, aby se drůbež, která je všeobecně známá jako nejrizikovějši faktor pro vznik a přenos salmonely, příp. dalších rizik chovala v tomtéž objektu, kde se provozuje prodej jak běžných, tak i nebalených potravin. Samozřejmě je zde i otázka nakolik zodpovědný je pak z hlediska hygieny přístup samotné obsluhy. Děkuji za odpověď ohledně blízkého řešení tohoto zásadního problému..JN.

Řešeno:

Podnět předán k prošetření veliteli Městské policie Tanvald. Bude zkontrolováno, zda drůbež nepobíhá volně případně i v blízkosti skladu ( v případě zjištění oznámíme příslušnému kontrolnímu orgánu státní správy - Státní zemědělské a potravinářské inspekci ). Jinak se jedná o problém chovatele. Stejně mohou být chována zvířata v přilehlých rodinných domech. To bychom pak museli "kamenovat" každého štěkajícího psa či zpívajícího ptáka.

Nahlášeno: 13.08.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, ráda bych pochválila na webových stránkách města kolonku "podněty a připomínky". Je to výborný nápad. Postrádám kolonku, kde by bylo možné umístit místo připomínek pochvalu za něco, co se nám líbí nebo nám udělalo radost. :-) Aktuálně bych ráda pochválila vstřícné a ochotné nájemce Tanvaldského koupaliště. Děkujeme a doporučujeme návštěvu. Volejbal i úžasnou vodu jsme si minulou neděli moc užili. DK

Vyřešeno: 14.08.2015

Děkujeme za pozitivní podnět, za který jsme samozřejmě rádi. O zavedení "chvalostránky" neuvažujeme. Jsme si vědomi, že je stále co ve městě napravovat, i když pozitivní ohlasy nás opravdu těší. Snažíme se s nimi podělit formou Tanvaldského zpravodaje nebo webových stránek města.

Nahlášeno: 12.08.2015 (komunikace)

Dobrý den, Chtěl bych vás požádat, o nějaký, účinný prostředek ke zpomalení dopravy v ulici Popelnická tzv.(popelnice). je tu přikázaná rychlost 30 km/h ale, lidé ji chronicky ignorují. hrají si tu děti, pobíhají tu psy a několikrát denně zde projede auto, či motorka vysokou rychlostí - cca 70-80 km/h Děkuji Balda

Řešeno:

Děkujeme za připomínku. Předáno k řešení městské policii a panu starostovi. Ten s vámi možnosti řešení telefonicky projednal téhož dne. Předpokládáme, že v nejbližších dnech projednáme možná řešení na zklidnění provozu na uvedené místní komunikaci.

Nahlášeno: 03.08.2015 (veřejná prostranství)

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem, je-li nutné sekat trávník, minimálně vzrostlé, když je takové sucho a drážky se nečekají? Jedná se o prostor u vchodů 615-619 na Výšině, bylo to "posekáno" dnes, to je 3. 8. 2015. Zelený koberec natáhne i to minimum z noční vlhkosti. A když už budou odpovědní pracovníci na tomto místě, jistě je zaujme i stav chodníků v prostoru Větrné ulice, spojka ze Sportovní a U Lesíka, a tam i ze strany k rozvodně. Nebo potřebujete poslat fotky? P.S. Je to okolí horní stanice lyžařského vleku,...

Řešeno:

Podnět byl postoupen Odboru rozvoje a KV k vyjádření a řešení. Dle sdělení odpovědných pracovníků technických služeb, byla posekána tráva pouze v blízkosti bidel na sušení prádla.
Nejnovější - Předchozí | 33 z 37 | Další - Nejstarší