Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 19.06.2015 (komunikace)

Po nedavno opravené komunikaci Údolí Kamenice cca 150m od hotelu U DUBU směrem do centra přetéká spodní pramen vody.Již značně podemlel a rozrušil povrch téměř nové vozovky.Proč se tato situace neřešila již při pokládce asfaltu, nebo při plynofikaci, kdy byly břehy rozkopány?Záplatou se tato situace asi nevyřeší.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Ten byl okamžitě předán panu Pavlovi Pospíšilovi, inspektorovi silniční sítě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Tato organizace jako správce této komunikace, která je v majetku Libereckého kraje, provádí vámi zmiňované opravy. Předpokládáme, že vámi popisovaný problém s vytékáním vody bude odstraněn.

Nahlášeno: 26.05.2015 (jiné - bez zařazení)

Včera dne 25.5. a dnes 26.5. obcházejí byty dva mladí muži a nabízejí změny smluv na odběr elektrické energie.Na upozornění, že je v Tanvaldě zakázán podomní prodej a nabízení služeb, mně bylo řečeno, že to mají povoleno na základě vyhrané aukce a že je již kontrolovala městská policie a vše bylo v pořádku. Pokud tomu tak je, bylo by dobré na tuto skutečnost upozornit na stránkách města.Docela razantně se zvoněním a boucháním na dveře domáhali kontaktu s nájemníky. Děkuji za informaci zda jejich tvrzení bylo pravdivé.

Vyřešeno: 26.05.2015

Děkujeme za všímavost a podnět. Nezávisle na vás velitel městské policie ve stejnou dobu obdržel telefonické podněty od jiných občanů a okamžitě na místo zaslal hlídku strážníků. Ty dané dva muže vyhledali, legitimovali a na základě nařízení obce je vykázali z města. Z výše uvedeného vyplývá, že na katastru Tanvaldu neprobíhá žádná městem organizovaná a schválená "akce" na výběr dodavatele energie pro koncové odběratele. Pokud by město ve spolupráci s kýmkoliv obdobnou záležitost spoluorganizovalo a chtělo zapojit občany, tak by to jistě řádně předem oznámilo.

Nahlášeno: 25.05.2015 (komunikace)

V současné době je prováděna rekonstrukce vodovodu v části obce Šumburk - ul. Vítězná a křižovatka s účelovou komunikací Údolní. celou sobotu byla Údolní uzavřena, aniž by proběhla nějaká zpráva o průběhu této akce. Chápu, že je nezbytné některé opravy provést, ale je potřeba oznámit toto občanům. Stačí zpráva na stránkách Tanvaldu, tak jako třeba v případě přerušení dodávek elektřiny. Bylo oznámeno pouze omezení autobusové dopravy v části ulice Vítězné 18.5. -18.6.2015. Děkuji .Bačinová Údolní 353 Šumburk.

Řešeno:

Dle sdělení Odboru rozvoje a KV MěÚ rekonstrukce přivaděče z vodojemu Šumburk nad Desnou je stavba, kterou provádí společnost Sčvk, proto nemáme k dispozici harmonogram výkopových prací, který bychom mohli zveřejnit. Povolení úplné uzavírky krajské silnice III/29051 vydal MěÚ Tanvald odbor dopravy pod č.j.: MěÚT/06127/2015/OD-SH/To ze dne 7. května 2015. Uzavírka bude v termínu od 18. května 2015 – do 18. června 2015. Kromě jiného je v rozhodnutí odboru dopravy uvedena podmínka bod 22) Vzhledem k rozsahu úplné uzavírky zajistí zhotovitel v dostatečném předstihu informovanost osob zde trvale bydlících a podnikatelských subjektů zde sídlících o zahájení a průběhu úplné uzavírky. Jak je zřejmé z fotografií jsou výkopové práce prováděny mimo místní komunikaci ul. Údolní, proto jsme se dotázali zástupce společnosti Sčvk proč byla tato ulice v sobotu neprůjezdná. Podle jeho vyjádření stál krátkodobě na komunikaci stroj, který prováděl čištění potrubí. Toto čištění se musí provádět po směru potrubí, a proto stál napříč ulicí. Stačilo, aby paní požádala obsluhu stroje o možnost projetí, a obsluha by práci přerušila, nechala jí projet a pokračovala by v čištění. Do konce týdne by nám měl být doručen harmonogram prací, který samozřejmě zveřejníme na webových stránkách města.

Nahlášeno: 03.05.2015 (zeleň)

Vím, že co občan, to názor a nelze vyhovět všem. Ráda bych zde ale vyvážila požadavek na radikální odstraňování zeleně: "Po radikálním vykácení se otevře i dominanta Šumburku-kostel." (28.4.2015) Patřím k lidem, kteří jsou vděčni za každý strom ve městě a těžce nesu odstranění každého z nich, byť si uvědomuji, že někdy je to nezbytné. Prosím tedy o citlivé zvažování, a když už je pokácení stromu nevyhnutelné, přivítala bych výsadbu nového.

Řešeno:

Děkujeme za názor. Uplynulý čtvrtek obhlížel stromy na místě samém dendrolog pan Wach. Na základě jeho doporučení a rozhodnutí v orgánech města bude následně provedeno ošetření. Již nyní je jasné, že u vybraných stromů bude nutno obnovit vazbu, která byla realizována před více než pěti lety. U některých stromů rovněž dojde k prořezu suchých větví. Každopádně je nutno provést odborný zásah, který vyloučí jakékoliv ohrožení na zdraví od padajících větví všech návštěvníků parku.

Nahlášeno: 03.05.2015 (černé skládky)

odpadky -popelnická ulice ..vadí mi hromady odpadků v popelnické ulici v okruhu 20metru od cedule skládka zakázána ..chodím tu pravidelně cca 5x denně a nelíbí se mi to ..prosím o nápravu a řešení tohoto místa

Řešeno:

Zaměstnanci Odboru rozvoje a KV byli prohlédnout místo samé na Popelnické ulici. Podnět je oprávněný. Odpadky jsou na velmi svažitém pozemku, kde likvidace bude velmi složitá. Není také možné přesně určit vlastníka pozemku, buď to bude pozemkový fond ČR nebo Lesy ČR. V minulosti se již v tomto místě řešil stejný problém. Ve spolupráci s Lesy ČR se pozemek vyčistil a přesypal zeminou. V letošním roce pracovníci TS již z horní části pozemku odváželi větší množství ořezaných větví. Včera tam byly opět naházené větve, tráva a další odpad. Spíše by bylo potřeba se zamyslet, kde se tento odpad bere, každý občan si uklidí na svém pozemku, své zahrádce a jak poté naloží se vzniklým odpadem? Město Tanvald dává možnost občanům veškerý odpad legálně zlikvidovat, ale to bychom se museli všichni chovat trochu jinak a především dodržovat pravidla pro sběr odpadu.

Nahlášeno: 28.04.2015 (autovraky)

Tento nepojízdný vrak zdobí už několik let okolí Popelnické ulice.Chtělo by to likvidaci.Celé místo v těsné blízkosti silnice by chtělo trochu upravit.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Vámi popisovaný vůz je předmětem jedné z rubrik našeho květnového vydání Tanvaldského zpravodaje. Vozidlo se nachází na soukromém pozemku majitele a netvoří překážku v silničním provozu. Pokusíme se s majitelem domluvit nápravu tohoto esteticky neuspokojivého stavu.

Nahlášeno: 28.04.2015 (zeleň)

Upozorňuji na nutnost rekultivace parku Šumburk (pod kostelem).Většina stromú je více než 100 let stará.Při větším větru podají větve a hrozí nebezpečí úrazu především dětí, které tudy docházejí do školských zařízení. Po radikálním vykácení se otevře i dominanta Šumburku-kostel.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Město se parku pod kostelem věnuje ve spolupráci s dendrologem panem Vachem celou řadu let. Ten zde v minulosti několikrát odborně zasáhl. Po dohodě s ním bude v nejbližších dnech provedeno odborné posouzení dřevin a navrženo provedení nezbytných opatření. Minulý měsíc byl obdobný zásah uskutečněn v parku pod radnicí, kde některé nebezpečné stromy na základě jeho doporučení byly následně pokáceny nebo odborně ošetřeny. Pokračuje kontrola a provádění odborného zásahu na dřevinách.

Nahlášeno: 26.04.2015 (jiné - bez zařazení)

Dobry den. Rad bych vas informoval o tom, ze opatreni na namet z 25.3. ohledne parkovani vozidla na chodniku v ulici Pod Spicakem, resp. u c.p. 290 se ukazuje byti neucinnym. Majitel vozu zrejme neporozumel "proskoleni" velitele mestske policie a ne chodniku parkuje dal (posledni vyskyt = sobota 25.4. kolem 15.hodiny). Prosim o prijeti efektivnejsich opatreni (zvyseny dozor a eventualni odtah?). Dekuji.

Vyřešeno: 29.04.2015

Děkujeme za opakovaný podnět. Nový chodník vznikl při rekonstrukci kanalizace a ulice Pod Špičákem. Investorem dané akce byl Liberecký kraj. V těchto dnech zástupci krajského úřadu jednají o dořešení majetkoprávních vztahů ohledně celé stavby s majiteli jednotlivých pozemků, kterých se rekonstrukce dotkla. Jedním z těchto pozemků je i pozemek, na kterém parkuje vámi uváděné vozidlo. Majitel vozidla byl z naší strany několikrát požádán, aby umožnil řádné využívání vybudovaného chodníku. Ten důvody svého parkování v daném konkrétním místě zdůvodnil v souvislosti s plněním svých pracovních povinností u svého zaměstnavatele. Věříme, že se v co možná nejbližší době podaří všem zainteresovaným nalézt uspokojivé řešení vzniklé situace. Ve středu dne 29.4.2015 proběhlo na MěÚ jednání s majitelem vozidla. Došlo k dohodě o jeho parkování na jiném místě tak, aby bylo možno chodník řádně využívat. Děkujeme.

Nahlášeno: 20.04.2015 (jiné - bez zařazení)

Ne vždy pěkné počasí, jaké vládlo Tanvaldu tuto neděli, dokáže vymazat nepříjemné zážitky z putování po okolí. Stráň od řeky Kamenice směrem k pekařství Mašek je až do Tanvaldu, zejména pod obytnými domy zde žijících občanů, pokryta odpadky všeho druhu. Na autobusovém parkovišti v centru města již po týdnu, kdy byly květníky osázeny maceškami, najdete jen rozrytou hlínu. Vrchol přichází v ul.U Lávky 527, kde na vás zaútočí nepřivázaný rotvajler majitele tohoto domu. Dle vyjádření souseda to není poprvé. Ani zeleň na parkovišti proti prodejně M-tex vám nedodá pocit jarní pohody. Máme pořád co zlepšovat.

Řešeno:

Děkujeme za podněty. Byly předány k řešení pracovníkům Odboru rozvoje a Komunálních věcí MěÚ a veliteli Městské policie Tanvald. Nepořádek u domů naproti pekařství Mašek nás mrzí. Jelikož se však jedná o katastrální území města Smržovka (hranici území tvoří řeka Kamenice) požádáme o nápravu vedení daného města. Květníky jarními rostlinami byly osety v minulém týdnu. Při včerejším zalévání krom vámi uváděného místa nebyly zjištěny problémy. Ty se pokusíme odstranit a předejít jim pravidelnou kontrolou ze strany našich pracovníků. Je samozřejmě smutné, že někteří spoluobčané mají potřebu rostliny zcizovat nebo ničit. Volné pobíhání psa v ul. U Lávky osobně s jeho majitelem dnes vyřeší velitel MP. Souhlasíme, že zeleň na parkovišti v centru města by si po zimním období určitou odbornou údržbu zasloužila.

Nahlášeno: 10.04.2015 (veřejná prostranství)

Dobrý den, každé ráno cestou do práce procházím kolem rohu zábradlí okolo trávníku u ZŠ Tanvald-Sportovní (naproti mostu), kde se odpoledne a večer schází parta mladíků na prknech a jejich další příznivci.Odpadky a nedopalky cigaret, které zde po nich zůstávají jsou odporné.Fotografie pořízené v pátek 10.4. okolo sedmé hodiny ještě nezachycují ten nejhorší stav, který je třeba po víkendu.Na vzhledu města mi záleží a toto místo, kudy ráno procházejí děti do školy, lidé do práce a další třeba na procházku je dost strašné. Prosím o řešení.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Předáno k řešení Odboru výstavby a komunálních věcí s tím, že místu věnují zvýšenou pozornost i naši městští strážníci.
Nejnovější - Předchozí | 33 z 36 | Další - Nejstarší