cz  de  en  pl 
Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 01.05.2019 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné ztráty a nalezené věci lidé informovat bud na tabuli co stojí pře městským úřadem nebo pomocí internetu?V Železném Brodě je to na tabuli před budovou radnice. Děkuji

Vyřešeno: 20.05.2019

Děkujeme za podnět. Obecně ztráty a nálezy nejenom donesené na úřad, ale i např. nalezené na nádraží, spravuje náš správní odbor. Z naší praxe je zřejmé, že drtivá většina lidí se okamžitě po ztrátě nějaké věci informuje na úřadě, zda u nás nebyla odevzdána. Další i vámi navrhovanou informovanost zvážíme.

Nahlášeno: 28.04.2019 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den. Nevím, jestli má město Tanvald na starosti vyhlídku Terezínku?? Vzal jsem po šesti letech přátele na vyhlídku a cestou nahoru jsem jim vyprávěl příběh o Terezínce a jak jsou vedle schodů mříže za kterými je ležící Terezie obklopena drahým kamením. Bohužel nás po příchodu čekal šok. Za mřížema bordel, rozházené věci a část figuríny. Styděl jsem se za ty, co to udělali. Je to velká škoda. Tak jestli má někdo klíče a nemohlo se to tam poklidit. Předem děkuji za všechny.

Vyřešeno: 20.05.2019

Dobrý den. Děkujeme za informaci. Osobně jsme se o vašem podnětu přesvědčili na místě samém a požádali o vysvětlení správce uvedeného místa. Daná figurína má symbolizovat loupeživého rytíře a střepy naloupený poklad. Tedy vnitřní výzdoba místnosti může působit zvláštně, ale je to úmysl autorů.....Po tomto vysvětlení nemůžeme konstatovat, že by to bylo špatně.

Nahlášeno: 25.04.2019 (veřejné osvětlení)

Po zimní kalamitě nesvítí dvě pouliční lampy v ulici Vítězná a to u domu čp.549,která ze sloupu visí - není připevněná a další po ní následující v lesíku "Herta",ke které je přetržený kabel.Děkujeme za vyřešení.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Předáno našemu správci veřejného osvětlení. V nejbližší době bude opraveno.

Nahlášeno: 22.04.2019 (komunikace)

Dobrý den,bylo by možné uklidit křižovatku na Šumburku/u odbočky na Český Šumburk/.Po zimní údržbě je zde velké množství drtě a písku z kterého se po projetí aut zvedají mračna prachu.

Vyřešeno: 24.04.2019

Děkujeme za podnět. Uvedené komunikace jsou ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a dle sdělení jejich dispečera budou zameteny i vyčištěny v souladu s harmonogramem prací ve 20.týdnu tohoto roku ( od 13.5 do 17.5.).

Nahlášeno: 19.04.2019 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den,zajímalo by mě zdali město Tanvald plánuje zřízení kontejnerů na olej .Myslím,že vylévání oleje do WC ev.dřezu není zrovna ekologické.Nejbližší kntejner je na Dolní Smržovce U Ráje a to je trochu z ruky...Díky za odpověď.

Řešeno:

Dobrý den. Děkujeme za podnět. Ano, město plánuje rozmístění uvedených kontejnerů na domácí oleje. V současnosti probíhá jednání s naší svozovou firmou o výběru vhodných míst a následné instalaci uvedených kontejnerů. Mělo by se tak stát ještě před začátkem letních prázdnin. Městu povinnost zajistit likvidaci těchto olejů z domácností ukládá zákon, a to nejpozději od 1.1.2020.

Nahlášeno: 13.04.2019 (jiné - bez zařazení)

Chtěla bych upozornit na stav chodníku na Šumburku pod kostelem.Vnější okraj se rozpadá.

Řešeno:

Po letošní na sníh bohatší zimě a prováděné údržbě nacházíme více takových míst, které v uplynulých měsících utrpěly újmu. Ta budou postupně uváděna do původního stavu. Stane se tak i s tímto poškozeným chodníkem.

Nahlášeno: 31.03.2019 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den,měl bych dotaz,šla by vylepšit cestička nebo chodníček mezi domy č.551 a č.550 ke garážím? Děkuji.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Předáno k řešení pracovníkům odboru rozvoje a komunálních věcí MěÚ.

Nahlášeno: 27.03.2019 (veřejná prostranství)

Dobrý den, s ústupem sněhu a návratu teplejších dní se nám opět vrátili skejtaci do prostoru u sportovní školy. Zajímalo by mě jestli by město nemohlo tento nešvar nějakým způsobem řešit. Vybudovali jste k tomuto účelu myslím skvělé místo v prostoru stadionu. Poslouchat od rána do večera třískání skateboardů o zem, je opravdu šílené. Proč třeba naší asistenti v čele s městskou policií toto neřeší? Není to přece nic složitého vykázat tyto "sportovce" do míst k tomu určených. Děkuji.

Vyřešeno: 05.04.2019

Děkujeme za podnět.Je zřejmé, že pro někoho je problém, že někteří „skejťáci“ jezdí před školou, avšak tímto se nedopouští protiprávního jednání a MP je tak nemůže vykazovat. Neznamená to však, že by ze strany strážníků a asistentů prevence kriminality tito "skejťáci" nebyli upozorňováni na možnost přemístění se na vámi uváděné místo v prostorách stadionu.

Nahlášeno: 01.03.2019 (dopravní značení)

Na křižovatce před Korunou není po zimě patrné dopravní značení, při jízdě směrem od kina a při odbočování doleva k Nemocnici není vidět prostřední dělící čára,čili obočující řidič neví, nestojí-li již v protisměru.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Předáno správci komunikace - ŘSD ČR, který pravidelně obnovuje značení ( přechody apod. ) na komunikacích I. třídy, které má v správě.

Nahlášeno: 28.02.2019 (dopravní značení)

Zajímalo by mě, z jakého důvodu není přechod pro chodce od terminálu na druhý chodník. Nejbližší přechod je až za kruhovým objezdem u Čermáka.

Vyřešeno: 11.03.2019

Děkujeme za podnět. Uvedená záležitost od zřízení kruhového objezdu byla řešena se správcem komunikace (ŘSD ČR) i Policií ČR několikrát se stejným výsledkem. V uvedené lokalitě krom vámi zmíněného přechodu jsou na samotném objezdu zřízena tzv. místa pro přecházení. Místo pro přecházení je místo na pozemní komunikaci, případně tramvajové dráze, které je uzpůsobené pro přecházení chodců, avšak specificky se tak označují především taková místa, která přitom nejsou označena příslušnou dopravní značkou jako přechod pro chodce. Český zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., účinný od 1. ledna 2001, tento termín na jednom místě použil, aniž by jej blíže definoval. Technická norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z roku 2006 je definovala jako „stavebně upravené úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci“. Až s účinností od 1. ledna 2016 prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb. zavedla speciální vodorovnou dopravní značku, kterou lze místo pro přecházení označit.Je tedy možné upozornit, že zde není příslušné vodorovné značení.
Nejnovější - Předchozí | 2 z 37 | Další - Nejstarší