Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 01.03.2019 (dopravní značení)

Na křižovatce před Korunou není po zimě patrné dopravní značení, při jízdě směrem od kina a při odbočování doleva k Nemocnici není vidět prostřední dělící čára,čili obočující řidič neví, nestojí-li již v protisměru.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Předáno správci komunikace - ŘSD ČR, který pravidelně obnovuje značení ( přechody apod. ) na komunikacích I. třídy, které má v správě.

Nahlášeno: 28.02.2019 (dopravní značení)

Zajímalo by mě, z jakého důvodu není přechod pro chodce od terminálu na druhý chodník. Nejbližší přechod je až za kruhovým objezdem u Čermáka.

Vyřešeno: 11.03.2019

Děkujeme za podnět. Uvedená záležitost od zřízení kruhového objezdu byla řešena se správcem komunikace (ŘSD ČR) i Policií ČR několikrát se stejným výsledkem. V uvedené lokalitě krom vámi zmíněného přechodu jsou na samotném objezdu zřízena tzv. místa pro přecházení. Místo pro přecházení je místo na pozemní komunikaci, případně tramvajové dráze, které je uzpůsobené pro přecházení chodců, avšak specificky se tak označují především taková místa, která přitom nejsou označena příslušnou dopravní značkou jako přechod pro chodce. Český zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., účinný od 1. ledna 2001, tento termín na jednom místě použil, aniž by jej blíže definoval. Technická norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z roku 2006 je definovala jako „stavebně upravené úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci“. Až s účinností od 1. ledna 2016 prováděcí vyhláška č. 294/2015 Sb. zavedla speciální vodorovnou dopravní značku, kterou lze místo pro přecházení označit.Je tedy možné upozornit, že zde není příslušné vodorovné značení.

Nahlášeno: 27.02.2019 (jiné - bez zařazení)

Reaguji na příspěvek, který se ptal na parkoviště, kde se má budovat chodník. I já jsem si všimnul, že se tam něco děje a ač auto nemám, napadlo mě parkoviště. Silnice je dost široká, chodců minimálně,....

Vyřešeno: 11.03.2019

Děkujeme za podnět. Chodník vznikl z popudu místních obyvatel, kteří uvedenou komunikaci komunikaci využívají při svých procházkách ze sídliště Výšina ve směru na Horní Tanvald.

Nahlášeno: 26.02.2019 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den. Na sídlišti je neustálí problém s volnými parkovacími místy. Dnes sem si všiml úklidu sněhu u sjezdovky na sídlišti . To mě přivedlo na dotaz, zda by v tomto prostoru město nemohlo vybudovat parkoviště. Tráva je už stejně poničená a bylo by aspoň pár dalších volných míst.

Vyřešeno: 27.02.2019

Děkujeme za podnět. Sníh s v tomto místě odklízí stavební firma ve své režie v rámci schválené stavby chodníku v úseku od zastávky BUS po křižovatku s ulicí Pod Špičákem. O parkovacích plochách zde zatím neuvažujeme.

Nahlášeno: 26.02.2019 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, mám připomínku nebo spíše prosbu. Na konci podzimu bylo k panelovému domu v ulici U Lesíka nainstalováno zábradlí. Ale zábradlí zůstalo nenatřené.Takže pokud jste ho v případě nouze v zimě použili, odnesly to vaše rukavice. Prosím o nápravu, jakmile to podmínky dovolí. Děkuji.

Vyřešeno: 11.03.2019

Děkujeme za podnět. Zábradlí bude natřeno okamžitě, jak to klimatické podmínky dovolí.

Nahlášeno: 16.02.2019 (dopravní značení)

V ul.Krkonošská chybí přechod pro chodce od terminálu. Nejbližší je až u Čermáka. Spousta lidí si cestu od autobusu zkracuje a je jenom otázka času kdy zde dojde k nehodě.

Vyřešeno: 01.03.2019

Děkujeme za podnět. Uvedená záležitost od zřízení kruhového objezdu byla řešena se správcem komunikace (ŘSD ČR) i Policií ČR několikrát se stejným výsledkem. V uvedené lokalitě krom vámi zmíněného přechodu jsou na samotném objezdu zřízena tzv. místa pro přecházení. Místo pro přecházení je místo na pozemní komunikaci, případně tramvajové dráze, které je uzpůsobené pro přecházení chodců, avšak specificky se tak označují především taková místa, která přitom nejsou označena příslušnou dopravní značkou jako přechod pro chodce. Český zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., účinný od 1. ledna 2001, tento termín na jednom místě použil, aniž by jej blíže definoval. Technická norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z roku 2006 je definovala jako „stavebně upravené úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci“.

Nahlášeno: 12.02.2019 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den chtěla bych poprosit MP o řádné proškolení asistenta prevence kriminality aby v době podávání papíru na Jablonec nenahlížel do papírů a nevystával u pracovnic a bral z ruky papíry od lidí kteří vůbec nejsou na řadě děkuji S.K

Vyřešeno: 11.03.2019

Děkujeme za podnět. Vámi uváděná činnost asistenta byla po dohodě s pracovnicemi úřadu práce ve snaze zkrátit čas pobytu pro klienty na chodbě úřadu. Do budoucna tuto "pomocnou" činnost provádět nebudou.

Nahlášeno: 10.02.2019 (veřejné osvětlení)

V prostotu mezi ulicemi Vnitřní a u Školky již delší dobu nesvítí za tmy veřejné osvětlení. Což v době, kdy je náledí, je opravdu "bezpečné".

Řešeno:

Děkujeme za podnět. O uvedené závadě víme. Bohužel se nám ve spolupráci s našim správcem veřejného osvětlení ji nedaří odstranit. Snažíme se však osvětlení v této oblasti ( ul. Sportovní apod.) zajistit provizorními opatřeními. Oprava bude provedena okamžitě, jak to klimatické podmínky dovolí.

Nahlášeno: 10.02.2019 (veřejná prostranství)

Chtěl bych touto cestou požádat technické služby města Tanvaldu o vysvětlení, z jakého důvodu byla zavežena přístupová cesta ke spodním garážím v ulici Letná sněhem.(v minulosti byla tato cesta vždy průjezdná z obou stran) S ohledem na starší majitele garáží postrádám logiku.....Předem děkuji za vysvětlení a vyřešení této situace.(v případě nutnosti doložím fotodokumentaci)

Vyřešeno: 11.02.2019

Děkujeme za podnět.Uvedené opatření je v důsledku velkého spadu sněhu tuto zimu.( Ke stejnému opatření jsme přistupovali i v minulosti). Garáže však nezůstávají bez přístupu z druhé strany.Omlouváme se za určitou nekonfortnost.

Nahlášeno: 07.02.2019 (veřejná prostranství)

Dobrý den, chtěla jsem požádat, zda by bylo možné dát zvýšený dohled městské policie do střediska lékařů. Naproti ordinaci dětského doktora se totiž shromažďují bezdomovci, blokují sedačky a nevoní, občas konzumují lihoviny a to vše před nemocnými dětmi. Děkuji

Vyřešeno: 11.02.2019

Děkujeme za podnět. Městská policie ve spolupráci s asistenty prevence kriminality se na uvedený problém zaměří.
 1 z 36 | Další - Nejstarší