Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 23.04.2018 (dopravní značení)

Dobrý den,v ulici Vĕtrná bylo naznačeno vodorovne značeni parkovacích míst ale neodpovida dodatkovym tabulkam.Prosim o překontrolovani.Dekuji

Řešeno:

Děkujeme za upozornění. Ano, u jedné značky se vyznačení "nesešlo" se značkou. Bude napraveno.

Nahlášeno: 09.04.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, obracím se na vás, jako majoritního vlastníka korporace Teplárenství Tanvald s.r.o., proč se dne 9.4.2018 začalo topit U Lesíka 616 a asi i jinde na Výšině, až kolem 19:30 hodin. Nemohly by být informace o případné poruše v provozu takové korporace zveřejněny na stránkách Města?

Vyřešeno: 10.04.2018

Děkujeme za podnět. Zařízení společnosti Teplárenství Tanvald,s.r.o. v dané době žádnou poruchu nemělo. Pouze venkovní teploty přes den ( okolo 18 stupňů ) neumožňují společnosti svévolně dodávat tepelnou energii do domácností odběratelů v rozporu s příslušnou vyhláškou. Takto dodaná energie bez schválení odběratele by nemusela být zaplacena. Uvedená situace má však řešení v možnosti regulace dodávek tepla ze strany odpovědných osob vaší samosprávy. Proto je možné se napříště obrátit na pány Z.Břicháčka a P. Sluku. Ti mohou teplo z venkovního primárního okruhu teplárny do vašeho domovního ( sekundárního ) okruhu ovládáním ve vyměníkové stanici v domě vpustit a nastavit tak příslušnou tepelnou pohodu v bytech nájemníků.

Nahlášeno: 01.04.2018 (komunikace)

Dobrý den, před paneláky na Šumburku byl loni na podzim položen nový asfalt, ale už se nestihla označit parkovací místa (tedy předpokládám, že se to nestihlo kvůli počasí). Je to prosím v plánu?

Vyřešeno: 03.04.2018

Děkujeme za podnět. Ano, vyznačení parkovacích míst na novém parkovišti je v plánu ve dnech, kdy to klimatické podmínky dovolí.

Nahlášeno: 20.03.2018 (jiné - bez zařazení)

Tímto bych chtěl poděkovat pracovnici odboru dopravy p. Palmové za kvalitní pracovní výkon při vyřizování žádosti do registru vozidel.

Vyřešeno: 29.03.2018

Děkujeme za pochvalu. Všichni naši pracovníci se snaží vám, svým klientům, být maximálně vstřícní a nápomocni při řešení vašich záležitostí.

Nahlášeno: 18.03.2018 (veřejné osvětlení)

Dobrý den, na Šumburku u hřbitova nesvítí lampa. Je to ta, která osvětluje štěrkovou zkratku navazující na ul. Příchovická. A jenom připomínám instalaci osvětlení v ul. Příchovická za býv. Koospolem. Pan Prusík slíbil, že se na to zjara podívá, tak se jen připomínáme. Předem moc děkujeme :-)

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Jen jak to klimatické podmínky dovolí, provede náš správce veřejného osvětlení pan Prusík potřebné technické úpravy.

Nahlášeno: 18.03.2018 (zeleň)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má město nějakou páku na majitele pozemků, kteří o ně nepečují, nesekají a nechávají je zarůstat náletem? Mizí výhledy, signál internetu i TV, množí se škůdci, alergeny, nepořádek. Stromy z míst, kam patří, se kácí a louky zarůstají křovím. Děkuju předem za info.

Vyřešeno: 19.03.2018

Děkujeme za podnět. Podle zásad správné zemědělské praxe, se kultury trvalých travních porostů musí spásat nebo sekat minimálně 2x ročně, biomasa musí být z pozemku odstraňována. První seč musí být provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku a druhá seč musí být provedena nejpozději do 15. října kalendářního roku. V případě nesekání pozemků se obraťte na odbor stavební úřad a ŽP, na orgán ochrany zemědělského půdního fondu, zastoupený paní Miladu Tomášovou (tel. 438 369 561).

Nahlášeno: 14.03.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den ,píšu opakovaně a doufám v odpoveď na nejenom můj problém jak zjišťuji.Celou minulou sobotu a neděli jsem musela poslouchat rány prkýnkářů kteří celé dny co počasí dovolí opět řádí na rohu panelového domu 553. jen pro zajímavost je přibližně 18.25 a jsou stále slyšet ,takže by mě zajímalo zda by se nenašel jiný plácek kde by nikoho nerušily. Je to opravdu dost nepříjemné to poslouchat .Přejí příjemný a hlavně klidný den .

Vyřešeno: 02.04.2018

Prostor je monitorován strážníky městské policie. Doposud nebylo zjištěno ze strany "prkýnkářů" zjištěno protiprávní jednání. Počátkem dubna by měl být obnoven provoz skateparku u koupaliště. Ten je již od čtvrtka 29.03.2018 otevřen.

Nahlášeno: 13.03.2018 (jiné - bez zařazení)

Děkujeme panu starostovi,že ocenil práci členů volební okrskové komise a všem členům státem navrženou odměnu ve výši 200,-Kč v II.kole voleb navýšil o 500,- Kč z rozpočtu města. Moc děkujeme.

Vyřešeno: 14.03.2018

Děkujeme za podnět. Poskytnutí peněžitého daru členům volebních komisí schválila na základě podnětu pana starosty rada města.Věříme, že vláda do budoucna vyřeší výši odměn pro jednotlivé členy, protože "doplácení" odměn z rozpočtu města jistě není systémovým řešením tohoto obecně známého problému.

Nahlášeno: 11.03.2018 (veřejná prostranství)

Počasí nám spěje k jaru a máme to opět zde, není možné kolikrát projít pomalu bez úrazu k paneláku 553 kde se schází tanvaldská omladina ,jezdí se na prkýnkách a hraje fotbálek přez celou cestu , nehledě na to že rány z prkýnek člověk musí poslouchat celé odpoledne aniž by si otevřel chvíli okno. Nešlo by udělat nškde plácek kde by nikdo nemusel poslouchat třískání prkýnek a slovník omladiny. Děkuji

Vyřešeno: 14.03.2018

Děkujeme za podnět . Na základě sdělení velitele naší městské policie jsou při obchůzkách na Výšině prováděny kontroly i na uváděné ploše nedaleko domu čp. 553, avšak dosud tam ze strany strážníků nebylo zaznamenáno protiprávní jednání. Dle sdělení se tam omladina občas vyskytovala, kdy na prknech jezdili, avšak neohrožovali chodce a nechovali se neslušně. I nadále zde budou prověrky na uvedeném místě prováděny.

Nahlášeno: 11.03.2018 (dětská hřiště)

Dobrý den mám takový dotaz kdy Nám otevřete skatepark v česke abychom si ho mohli odcházet a jezdit

Řešeno:

Dle sdělení pracovníků odboru rozvoje a KV bude skatepark otevřen do konce dubna. V úterý dne 13.3. byla provedena kontrola na místě samém a rychle mizející ledová krusta zatím neumožní bezpečný provoz. Prostor budeme průběžně monitorovat.
 1 z 28 | Další - Nejstarší