Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 19.07.2018 (komunikace)

Co s tím?Počkáme až se to propadne??

Řešeno:

Díky za podnět.Silnice I.třídy není ve správě a ani majetku města. Po osobní prohlídce nahlášeno správci komunikace ( ŘSD ) jako havarijní stav s okamžitým řešením. Čekáme na zpětnou vazbu. Dle sdělení ŘSD závadu započnou odstraňovat tuto neděli dne 22.07.2018.

Nahlášeno: 16.07.2018 (zeleň)

Dobrý den, prosím bylo možné posekat pozemek , který se nachází v ulici Okružní vedle parkoviště ? Je tam poměrně dost vzrostlá tráva a uschlý strom. Pravidelně se na tuto část jaksi zapomíná. Děkuji

Řešeno:

Děkujeme za upozornění. Bude v nejbližší době napraveno.

Nahlášeno: 12.07.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, protože jsem se nedočkal reakce na moji odpověď ohledně tabulí a WC na terminálu (neuváděl jsem ani hanlivé, ani urážející výrazy), rozhodl jsem se ještě přispět do této rubriky. Stala se jedna věc. V Harrachově na autobusovém nádraží!! jsem vyslechl rozhovor, týkající se právě neschopnosti vyřešit nefunkčnost tabulí. Takže se o nás baví v celém regionu. Taky by mě zajímalo, kdo vlastně odpovídá na připomínky, protože ten, kdo chce napsat kritiku, musí uvádět jméno, ale obráceně je to anonymní. Jak píše paní o pár dní dříve, že se u nás udělala spousta dobré práce, tak s ní souhlasím, ale protože je tato rubrika o "Podnětech a připomínkách", tak je obsah logicky většinou kritický, protože je stále co napravovat. Děkuji za odpověď.

Řešeno:

Nejsme si vědomi, že bychom na uvedený podnět neodpověděli. Budeme tedy opakovat, že uvedené nefunkční tabule budou nahrazeny novými. Ty však obdržíme nejdříve koncem prázdnin. Podněty a připomínky jsou "zpracovávány" administrátory - povětšinou však místostarostou města Antonínem Bělonožníkem. Ten je předává příslušným spolupracovníkům z MěÚ. Ty krom řešení podnětů a odstranění případných nedostatků a závad poskytují odpověď na podnět. Ta je i následně zveřejňována.

Nahlášeno: 10.07.2018 (zeleň)

Teď už chápu, proč je Jára Cimrman schován v mlžném oparu. Nechce totiž vidět tu hynoucí květenu obrostlou plevelem ve své blízkosti.

Vyřešeno: 10.07.2018

Děkujeme za podnět a za "záchranu" Cimrmanova bezprostředního okolí. Napraveno.

Nahlášeno: 09.07.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, na Vašich stránkách "Aktuality" postrádám aktuální informace o vývoji jednání ohledně geotermální elektrárny v Tanvaldě.Přestože - šířeno pouze ústně a tím pádem ne vždy objektivně - se stále mluví o faktu, že firma Entergeo stále výstavbu prosazuje, je poslední informace o vývoji této kauzy na Vašich stránkách ze dne 5.10 2017... Devět měsíců pauzy v informování občanů Tanvaldu ve stále aktualní součásti života občanů města považuji za zcela nedostatečné. K napsání této připomínky mě iniciovalo ze zákonné povinnosti zveřejnění posledního rozhodnutí příslušného odboru KÚ Liberec ze dne 3.7.2018 v této věci na úřední desce města o týden později dne 9.7.2018... Dle mého názoru šedesát stran právnického textu pochopí málo kdo a zcela určitě by nebylo od věci zkomprimovat text a především "lidsky" v několika řádcích zveřejnit jako aktuální informaci na Vaší sekci geotermální elektrárna a v Tanvaldském zpravodaji. Problém hloubkových vrtů v Tanvaldě považuji za tolik závažný, že jsem přesvědčen o nutnosti o jeho aktuálním vývoji informovat obyvatele častěji, než jednou za tři čtvrtě roku...

Řešeno:

Děkujeme za váš podnět. Město vámi zmiňované rozhodnutí obdrželo v pondělí 9.7.2018 a okamžitě ho zveřejnilo ( což i vy potvrzujete ). 9.měsíců tzv.pauzy v informování občanů je přesně doba odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 5.10.2017. ( 5.10.2017 vydání rozhodnutí - 3.7.2018 vydání rozhodnutí o odvolání ). Nesdílíme váš pocit, že je nezbytné na stránkách města pravidelně po dobu 9 měsíců opakovat, že spis zkoumá Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu. Žádnými jinými novými informacemi o "aktuálním vývoji", které by bylo nezbytné zveřejňovat, jsme nedisponovali. I přesto však po celou tuto dobu starosta města pravidelně informoval členy zastupitelstva města o tom, že spis společně se stanoviskem zastupitelstva leží na krajském úřadě. Vámi navrhované "polidštěné" shrnutí textu rozhodnutí odvolacího orgánu je vloženo na stránkách města v sekci Geotermální elektrárna pod názvem : Vyjádření Městského úřadu Tanvald k dalšímu postupu v řízení ohledně vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“. Zveřejnění této informace v prázdninovém vydání Tanvaldského zpravodaje vzhledem k jeho uzávěrce v polovině června nebylo možné.

Nahlášeno: 06.07.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, kdo povolil ty uřvané diskotéky každý pátek a soboty? Velmi hlasitá hudba řve na celý Tanvald dokonce ještě teď v 2:30 ráno ze čtvrtka na pátek (svátky). Je to nesnesitelné. Každý týden dokola a nikomu to nevadí? Měli by to ve 22:00 stlumit. Porušuji noční klid!!! Příští víkend budu volat Policii. Prosím rychle o nápravu. Děkuji.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Z něho není zřejmé, o jakou produkci se jednalo a odkud.Pokud jde o hlasitou hudbu šířící se ve venkovním prostření, nemusí se vždy jednat o produkci z autokempu. Pokud máte na mysli autokemp, pak by jeho provozovatel měl mít akci projednanou s městem. Obecně léto bývá spojeno s venkovními kulturními akcemi, které nemusejí být tzv. pochuti všem. Přesto by asi nebylo úplně moudré vše zakazovat. Na druhou stranu plně souhlasíme s vámi, že ohleduplnost vůči okolí by měla být dodržována.

Nahlášeno: 03.07.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, všimla jsem si, že probíhají nějaké stavební práce na objektu Palackého č.p. 548 (bývalý internát). Má Město informaci o tom, co vlastník s tímto objektem zamýšlí? Neuvažuje Město o tom, že na svém území vyhlásí bezdoplatkovou zónu, aby zabránila přílivu jistého typu obyvatel?

Řešeno:

Děkujeme za opakovaný podnět. Současný (asi již několikátý) majitel objektu ho vyklízí a provádí zajišťovací práce. Na přímý dotaz pana starosty, jaké jsou jeho záměry, byla poskytnuta odpověď, že by ho rád přebudoval na penzion pro seniory. Do této chvíle náš stavební úřad však neobdržel žádnou žádost o povolení stavebních úprav za jakýmkoliv účelem. Vydání opatření obecné povahy, které máte nejspíš na mysli, je poměrně administrativně náročné správní řízení. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nesplňujeme podmínky pro vydání takovéhoto opatření, neuvažujeme v tuto chvíli ani o zahájení příslušného řízení.

Nahlášeno: 24.06.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, v sobotu jsem si všiml, že v Horské ulici 548 (kdysi internát SEBY) probíhají nějaké práce. Můžete veřejnosti sdělit, za jakým účelem práce probíhají a jaké bude po jejich dokončení využití tohoto objektu? Snad odpovíte konkrétněji, než na můj dotaz, jak dlouho již nefunguje pánské WC na terminálu u nádraží Tanvald.

Vyřešeno: 03.07.2018

Děkujeme za opakovaný podnět. Současný (asi již několikátý) majitel objektu ho vyklízí a provádí zajišťovací práce. Na přímý dotaz pana starosty, jaké jsou jeho záměry, byla poskytnuta odpověď, že by ho rád přebudoval na penzion pro seniory. Do této chvíle náš stavební úřad však neobdržel žádnou žádost o povolení stavebních úprav za jakýmkoliv účelem. Pouze byl majitelem požádán o zapůjčení dostupné stavební dokumentace k objektu. Tu si však do dnešního dne nevyzvedl. Bez provedení poměrně nákladných stavebních úprav je objekt neobyvatelný. Právě finanční náročnost zprovoznění budovy v minulosti vedla k poměrně častým změnám majitele. Žádné další informace nám nejsou známy.

Nahlášeno: 21.06.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, čtu jen samé negativní připomínky a co je krásné a hezky provedené to lidi nekvitují, na příklad cestičky od školy dolu na silnici a druhá ze sídliště k viet.prodejně,krásně vydlážděné,kde předtím jsme si mohli zlomit nohu,jak to bylo kostrbaté a samé kameny a když to namoklo ani nemluvím.Další hezké věci parkoviště kolem sochy T.G.Masaryka krásně udělané, dole u fontány opět hezká práce a naproti autobusovému nádraží to je uplná nádhera,celý parčík lemují krásné listnaté stromy,které další zimu budou už košatější a to je vstupní brána do našeho krásného městečka,ostatní košaté stromy kolem terminálu a dole u autobus,nádraží,to je nádhera.Takže těm remcalům,kteří jen kritizují bych vzkázala at otevřou oči,že naše městečko řídí někdo chytrý,inteligentní a se snahou dělat něco pro nás a o všem nás otevřeně informuje,což tu před tímto vedením nebylo. Děkujeme a hodně úspěchů ve Vaší zodpovědné a nelehké práci.

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Jsme rádi, že lidé dokážou vnímat i pozitivní věci kolem nás a společně s námi se z nich radovat.

Nahlášeno: 20.06.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, je to téměř 14 dnů, co jsem napsal připomínku, která se týkala nefunkčních odjezdových tabulí a pánských WC na terminálu. Připadá mě, že dřive zmíněná poznámka, že se nezveřejňují všechny připomínky, je pravdivá. Takže co s tím?

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Omlouvám se za zpožděnou odpověď. O závadách víme. Bohužel, informační cedule jsou z důvodu opakovaných poruch dočasně nefunkční a neopravitelné. Bylo rozhodnuto je nahradit novými modernějšími panely. Ty však budou dodány nejdříve koncem srpna, začátkem září. Omlouváme se za způsobené potíže. Malé upozornění : v uvedeném místě funguje bezplatné veřejné wifi připojení, pomocí kterého je možno na svém telefonu zjistit např. na www.idos.cz nejbližší spoj. Nezveřejňujeme vulgární nebo urážející podněty nebo ty, které vyřídíme jinou cestou ( telefonát, osobní mail apod.).
 1 z 30 | Další - Nejstarší