Úvodní > Aktuality > Podněty a připomínky - výpis

Podněty a připomínky - výpis

Podnět / připomínkaŘešení

Nahlášeno: 06.05.2018 (veřejná prostranství)

Děkuji touto cestou za zabudování laviček po cestě do Tanvaldské kotliny.Doufám,že nebudou ničeny, ale využívány.

Vyřešeno: 10.05.2018

Děkujeme. I my doufáme v jejich dlouhou bezproblémovou službu všem pocestným.

Nahlášeno: 03.05.2018 (komunikace)

Dobrý den, chtěl bych se za obyvatele domů v ulici Mánesova 461 a 463 zeptat, kdy bude realizována výstavba parkoviště před zmíněnými domy. Děkuji za odpověď.

Řešeno:

V současné době běží povolovací řízení samotné stavby. Předpokládáme, že práce budou zahájeny v měsíci červnu.

Nahlášeno: 23.04.2018 (dopravní značení)

Dobrý den,v ulici Vĕtrná bylo naznačeno vodorovne značeni parkovacích míst ale neodpovida dodatkovym tabulkam.Prosim o překontrolovani.Dekuji

Řešeno:

Děkujeme za upozornění. Ano, u jedné značky se vyznačení "nesešlo" se značkou. Bude napraveno.

Nahlášeno: 23.04.2018 (veřejná prostranství)

Dobrý den,dnes jsem přečetl v programu zastupitelstva, jak hodláte řešit situaci u vchodů 615 až 619. Je to chodník v nejhorším stavu obsluhující tolik bytů. Minulý rok jste vytvořili chodník a parkoviště na opačné straně domu, my chodci dostaneme jen potah do 5 cm, který se začne brzy vzdouvat? Víte o tom, že je to i příjezd pro záchranáře a bezbarierový vstup do všech vchodů? Můžete to ještě doplnit do programu zastupitelstva?

Vyřešeno: 26.04.2018

Děkujeme za podnět. Prověříme vzniklou situaci.Do materiálů k jednání zastupitelstva města to již zařadit nebylo možné. Budeme se tím však zabývat.

Nahlášeno: 09.04.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den, obracím se na vás, jako majoritního vlastníka korporace Teplárenství Tanvald s.r.o., proč se dne 9.4.2018 začalo topit U Lesíka 616 a asi i jinde na Výšině, až kolem 19:30 hodin. Nemohly by být informace o případné poruše v provozu takové korporace zveřejněny na stránkách Města?

Vyřešeno: 10.04.2018

Děkujeme za podnět. Zařízení společnosti Teplárenství Tanvald,s.r.o. v dané době žádnou poruchu nemělo. Pouze venkovní teploty přes den ( okolo 18 stupňů ) neumožňují společnosti svévolně dodávat tepelnou energii do domácností odběratelů v rozporu s příslušnou vyhláškou. Takto dodaná energie bez schválení odběratele by nemusela být zaplacena. Uvedená situace má však řešení v možnosti regulace dodávek tepla ze strany odpovědných osob vaší samosprávy. Proto je možné se napříště obrátit na pány Z.Břicháčka a P. Sluku. Ti mohou teplo z venkovního primárního okruhu teplárny do vašeho domovního ( sekundárního ) okruhu ovládáním ve vyměníkové stanici v domě vpustit a nastavit tak příslušnou tepelnou pohodu v bytech nájemníků.

Nahlášeno: 01.04.2018 (komunikace)

Dobrý den, před paneláky na Šumburku byl loni na podzim položen nový asfalt, ale už se nestihla označit parkovací místa (tedy předpokládám, že se to nestihlo kvůli počasí). Je to prosím v plánu?

Vyřešeno: 03.04.2018

Děkujeme za podnět. Ano, vyznačení parkovacích míst na novém parkovišti je v plánu ve dnech, kdy to klimatické podmínky dovolí.

Nahlášeno: 20.03.2018 (jiné - bez zařazení)

Tímto bych chtěl poděkovat pracovnici odboru dopravy p. Palmové za kvalitní pracovní výkon při vyřizování žádosti do registru vozidel.

Vyřešeno: 29.03.2018

Děkujeme za pochvalu. Všichni naši pracovníci se snaží vám, svým klientům, být maximálně vstřícní a nápomocni při řešení vašich záležitostí.

Nahlášeno: 18.03.2018 (veřejné osvětlení)

Dobrý den, na Šumburku u hřbitova nesvítí lampa. Je to ta, která osvětluje štěrkovou zkratku navazující na ul. Příchovická. A jenom připomínám instalaci osvětlení v ul. Příchovická za býv. Koospolem. Pan Prusík slíbil, že se na to zjara podívá, tak se jen připomínáme. Předem moc děkujeme :-)

Řešeno:

Děkujeme za podnět. Jen jak to klimatické podmínky dovolí, provede náš správce veřejného osvětlení pan Prusík potřebné technické úpravy.

Nahlášeno: 18.03.2018 (zeleň)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má město nějakou páku na majitele pozemků, kteří o ně nepečují, nesekají a nechávají je zarůstat náletem? Mizí výhledy, signál internetu i TV, množí se škůdci, alergeny, nepořádek. Stromy z míst, kam patří, se kácí a louky zarůstají křovím. Děkuju předem za info.

Vyřešeno: 19.03.2018

Děkujeme za podnět. Podle zásad správné zemědělské praxe, se kultury trvalých travních porostů musí spásat nebo sekat minimálně 2x ročně, biomasa musí být z pozemku odstraňována. První seč musí být provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku a druhá seč musí být provedena nejpozději do 15. října kalendářního roku. V případě nesekání pozemků se obraťte na odbor stavební úřad a ŽP, na orgán ochrany zemědělského půdního fondu, zastoupený paní Miladu Tomášovou (tel. 438 369 561).

Nahlášeno: 14.03.2018 (jiné - bez zařazení)

Dobrý den ,píšu opakovaně a doufám v odpoveď na nejenom můj problém jak zjišťuji.Celou minulou sobotu a neděli jsem musela poslouchat rány prkýnkářů kteří celé dny co počasí dovolí opět řádí na rohu panelového domu 553. jen pro zajímavost je přibližně 18.25 a jsou stále slyšet ,takže by mě zajímalo zda by se nenašel jiný plácek kde by nikoho nerušily. Je to opravdu dost nepříjemné to poslouchat .Přejí příjemný a hlavně klidný den .

Vyřešeno: 02.04.2018

Prostor je monitorován strážníky městské policie. Doposud nebylo zjištěno ze strany "prkýnkářů" zjištěno protiprávní jednání. Počátkem dubna by měl být obnoven provoz skateparku u koupaliště. Ten je již od čtvrtka 29.03.2018 otevřen.
 1 z 29 | Další - Nejstarší