• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Mapa webu

Mapa webu

Aktuality

Aktuální informace
Geotermální elektrárna
Tanvaldský zpravodaj
Magazín Tanvaldska
Fotogalerie
Virtuální prohlídka
Web kamery
» Kamera - celkový pohled
» Kamera - centrum města
» Kamera - obchodní zóna
» Kamera - Tanvald - Šumburk I/10
» Kamera - Kemp Tanvaldský Špičák
Nabídky práce v regionu
Aktuality pro seniory
Fotogalerie pro seniory
Aktivity spolků a sdružení
Výpis inzerátů
Vložení inzerátu
Zasílání aktualit
Podněty a připomínky
Podněty a připomínky - výpis

O městě

Základní údaje
Partnerská města
Mapa Tanvaldu
Fotogalerie
Tanvald brožura 2013
Městská policie
Infocentrum Tanvald
Technické služby
Služby a obchod
Adresář firem
Školy, spolky, sdružení
Důležitá telefonní čísla
Ordinační hodiny
Lékárny a otevírací doba
Nemocnice Tanvald, s.r.o.
Lékařské pohotovosti
Historie města
Historie města v datech
Historie města v obrazech
Znak a prapor
» Rešerše městského znaku
100 let Města Tanvald
130 let dobr. hasiču v Tanvaldě

Správa města

Úřední deska
Kontakty MěÚ
Elektronická podatelna
Organizační řád a schéma MěÚ
Funkční náplň odborů a odd.
Formuláře ke stažení
Veřejnoprávní smlouvy
CzechPOINT
GDPR
Svobodný přístup k informacím
» Založení a fungování města
» Organizační struktura
» Opravné prostředky, stížnosti
» Právní předpisy
» Výroční zprávy o poskytování informací
» Poskytnuté informace
Radarové měření
Likvidace odpadu
Zastupitelstvo, rada, výbory
Podklady pro zasedání zastupitelstva
Usnesení a zápis zastupitelstva
Usnesení rady města
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení
Pravidla
Rozpočet města
Závěrečný účet
Rozpočtová opatření
Kontrolní řád města
Ceníky, cenové výměry
» Ceník služeb v Infocentru Tanvald
» Ceník poplatků v Městské knihovně
» Ceník za kopírování
» Ceník map čísel popisných
» Cenový výměr za pronájem pozemků
» Ceník tiskopisů prodávaných sociálním odborem
» Ceník za úkony pečovatelské služby
» Ceník palivového dříví
» Ceník služeb veřejného WC
Standardy kvality sociálních služeb
Pečovatelská služba
Standardy kvality OSPOD
Cochemská praxe OSPOD
Územní plán města Tanvald
Územní plány obcí ORP Tanvald
Územně analytické podklady
Životní situace
» Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?
Nabídka pracovních míst
Dotace
Dotační program pro zdravotnictví
Veřejné zakázky
Smlouvy s dodavateli
Informace o ochraně ovzduší
Vyjádření k existenci sítí
Digitální povodňový plán
Plán odpadového hospodářství

Kultura

Kulturní možnosti
Městská knihovna Tanvald
» E-knihy v knihovně
» Akce v knihovně
» Knižní novinky
» Tematické batůžky
» Meziknihovní výpujční služba
» Odebíráme periodika
» Fotogalerie
» Knihovní řád
» Ceník poplatků
» Pohled do historie
» Odkazy
» Internetová čítárna
Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald
Tanvaldské hudební jaro
» Historie THJ
HAF Humor v amatérském filmu
Kalendárium Tanvaldska