• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace
Hudební léto 2020 na kempu. 18.7. Více na https://www.tanvald.cz/?aktualita=2613.Den šumburských hasičů - 22. srpna od 14 hod., u hasičské zbrojnice, občerstvení, bohatý program a skvělá zábava.Kostel sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě - od 26. 7. do 30. 8. / každá neděle 15 - 17 hod. Otevřeno pro veřejnostFilmové představení v kině Jas. Americká animovaná rodinná komedie Trollové: Světové turné - 7. a 8. srpna od 17 hod.Filmové představení v kině Jas. Napínavý akční thriller Ava: Bez soucitu - 7. srpna od 19 hod.Filmové představení v kině Jas. Francouzská bláznivá komedie Krycí jméno Lev - 8. srpna od 19 hod.Filmové představení v kině Jas. Americký animovaný film Scoob!  - 14. a 15. srpna od 17 hod.Filmové představení v kině Jas. Český film Havel - 14. a 15. srpna od 19 hod.

Z města a MěÚ

ilustrační foto

Video z 11. ročníku Spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana

video je na adrese https://www.youtube.com/watch?v=Gg_oSrwG0xY od času 1:30

(lze rychle přejít kliknutím na čas 1:30 před textem Cyklostezkou Járy Cimrmana 2016)

Vloženo: 24.06.2016
ilustrační foto

Šumburský park upraven a osvětlen

Park na Šumburku pod kostelem, který je hojně navštěvován občany jako odpočinková zóna, doznal v posledních týdnech změn. Upraveny byly zejména porosty a cesty, a v parku bylo na četné žádosti občanů vybudováno noční osvětlení. Jenom na osvětlení parku vynaložilo město 110 tis. Kč. Park získal i na základě připomínek občanů nový provozní řád. Městský úřad věří, že občané popsané změny parku uvítají.

Provozní řád parku.

Vloženo: 08.06.2016

Stavba geotermální teplárny s elektrárnou

Dne 7.6.2016 oznámil stavební úřad pokračování  územního řízení na stavbu „Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ – bližší informace jsou obsaženy v sekci  „Geotermální elektrárna“.

Vloženo: 07.06.2016
ilustrační foto

Nová technika pro technické služby

V měsíci květnu město Tanvald pořídilo technickým službám novou techniku za 1,2 milionu Kč. Užitkový automobil Opel Movano je určen pro přepravu pracovníků, materiálu, nářadí a malé mechanizace. Významným pomocníkem při údržbě veřejné zeleně by se měl stát japonský malotraktor s příslušenstvím k sekání trávy značky ISEKI. Jedná se o profesionální stroj s úsporným, výkonným dieselovým motorem a hydraulickým vyprazdňováním koše do výšky 1,9 metru. Město techniku průběžně obnovuje a udržuje ji tak na vysoké úrovni.

Vloženo: 11.05.2016
ilustrační foto

Návštěva ministra životního prostředí v Tanvaldě

V pondělí 4. dubna zavítal do našeho města ministr Brabec v doprovodu ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny pana Pelce. V rámci návštěvy si nejprve prohlédl zajímavé lokality Tanvaldu. Ty byly později na tanvaldské radnici předmětem diskuze za účasti starostů okolních obcí, zástupců AOPK, zástupců samosprávy a státní správy MěÚ Tanvald a MěÚ Desná.

Prioritní byla tato témata:

1) rozvoj cestovního ruchu v souladu s ochranou přírody

2) kadmiová zátěž v oblasti Tanvaldska

3) geotermální elektrárna v Tanvaldě

Po prezentacích probíhala neformální diskuse, při kterých pan ministr vysvětlil postoj ministerstva k jednotlivým otázkám. Původně plánovaný čas se tak protáhl na dvojnásobek. Na závěr si ministr životního prostředí prohlédl okolní krajinu z vrcholu Špičáku.

Vloženo: 07.04.2016

Revitalizace parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou

Město Tanvald připravilo projekt na revitalizaci parku pod kostelem Tanvald – Šumburk nad Desnou. Na tuto akci byla zpracována projektová dokumentace odbornou firmou. Realizace tohoto projektu bude probíhat v několika etapách. V I. etapě bude provedeno pokácení 7 ks stromů. Jedná se o stromy ve špatném zdravotním stavu, bez další perspektivy růstu. Kácení bude provedeno do konce měsíce března 2016. V dalších etapách bude provedeno ošetření stávající zeleně řezem a následně bude provedena výsadba nové zeleně v počtu 8 ks stromů. Cílem projektu je zajištění provozní bezpečnosti stromů v tomto parku. Záměrem je zachovat pokud možno původní koncepci parku a ve větší míře nezasahovat do druhové skladby a rozmístění dřevin. Realizace tohoto projektu přispěje k minimalizaci ohrožení zdraví návštěvníků parku, případně škod na majetku.  Na tuto akci bude město Tanvald žádat o dotaci Krajský úřad Libereckého kraje z programu „Podpora ochrany přírody a krajiny“.

  

Vloženo: 18.03.2016
ilustrační foto

Další osud objektu čp. 425

Dne 7. března 2016 inicioval starosta města Vladimír Vyhnálek spolu se senátorem Jaroslavem Zemanem na tanvaldské radnici jednání o současném stavu a budoucnosti objektu na bývalém autobusovém nádraží v centru města. Jednání se kromě zástupců majitelů nemovitosti, pražské firmy RIAL, s.r.o., zúčastnili také oba místostarostové města. Dále byli přizváni zástupci státních orgánů - Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Policie ČR, Městské policie Tanvald, kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Jablonci nad Nisou, sociálního odboru MěÚ Tanvald a odboru stavební úřad a životní prostředí Tanvald.

Veškerá jednání by měla směřovat k tomu, aby  majitelé tohoto objektu přistoupili k rekonstrukci a následné změně využití objektu.  Tím dojde k obnovení  důstojného vjezdu do Tanvaldu, jako se to podařilo v případě rekonstrukce nedalekého „četnického domu“.

Vloženo: 14.03.2016

Informace pro žadatele o kompostéry

Zájemci o kompostéry již mohou žádat  pouze o kompostéry o objemu 1048 l  (1m3). Kompostéry o objemu 2 m3 již byly rozděleny mezi žadatele. 

Jelikož klimatické podmínky již dovolí distribuci těchto kompostérů žadatelům, došlo z rozhodnutí vedení města k jejich výdeji. Výdej bude probíhat tak, že pracovnice odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald bude postupně obvolávat žadatele na uvedené kontaktní telefony uvedené v žádosti a na základě dohody budou  Technické služby města Tanvaldu jednotlivým žadatelům  kompostéry osobně doručovat a zároveň dojde k podpisu smlouvy o zápůjčce.

Jelikož Městský úřad Tanvald má k dispozici k zapůjčení ještě cca polovinu z celkového množství objednaných kompostérů pro Vás občany, můžete i nadále podávat žádosti o zapůjčení.

Elektronická žádost (ONLINE)

Žádost o bezplatné zapůjčení můžete vyplnit zde elektronicky.

Žádost pro tisk (DOC)

Případně tento dokument po vyplnění odeslat poštou na adresu:

Městský úřad, Palackého 359, 468 41 Tanvald,

nebo přinésto osobně do kanceláře č. 9 v přízemí budovy městského úřadu Palackého 359, nebo odevzdat v Infocentru Tanvald.

Vloženo: 11.03.2016

Jak to bylo se zbraní při prezidentské návštěvě

Vážení spoluobčané,

v televizní reportáži, a po té v některých dalších médiích, se v pátek 26.2.2016 objevila poplašná  informace o snaze jednoho občana přijít se zbraní na setkání s panem prezidentem v tanvaldském kině.  Abych ukončil spekulace, co vše bylo a nebylo, uvádím tuto informaci. Do kina se na besedu s prezidentem republiky dostavil muž, který při vstupu sám informoval pořadatele a policii, že by se chtěl zúčastnit tohoto setkání, ale že má u sebe legálně drženou  zbraň. Tuto zde na dobu besedy s panem prezidentem dobrovolně odevzdal.  A taková to byla senzace...

Vladimír Vyhnálek, starosta města

Vloženo: 29.02.2016
ilustrační foto

Pan prezident na návštěvě v Tanvaldě

Po letech jsme v Tanvaldě přívítali opět prezidenta republiky. Po Václavu Klausovi navštívil naše město Miloš Zeman. V doprovodu hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty a starosty města pana Vladimíra Vyhnálka se sešel se zastupiteli města, vedením úřadu i občany v kině JAS Járy Cimrmana, které praskalo ve švech. Došlo i na otázky, které se týkaly většinou dalšího směřování Evropské unie, migrace, nezaměstnanosti i tzv. politické korektnosti.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře, pan prezident projevil dokonce i znalosti kolem fenoménu Tanvaldska, legendě o Járovi Cimrmanovi, a na závěr se podepsal do pamětní knihy a připnul na slavnostní městský prapor prezidentskou stuhu. Obnovuje tím tradici dekorování městských praporů.

Na památku své návštěvy Tanvaldu si pan prezident odvezl speciální obří Maškovu vánočku a umělecké dílko dětí z DDM Tanvald, tanvaldský městský znak.

Více fotografiií ve fotogalerii.

Vloženo: 26.02.2016
Nejnovější - Předchozí | 24 z 32 | Další - Nejstarší