• cz 
  • de 
  • en 
  • pl 
Cesta: Úvodní > Aktuality > Aktuální informace

Výpis aktuality

Úřední hodiny MěÚ Tanvald po dobu trvání nouzového stavu

Z rozhodnutí tajemníka MěÚ se stanoví úřední hodiny MěÚ Tanvald po dobu trvání nouzového stavu následovně:

  • pondělí od 07.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin
  • středa od 07.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin

Prosíme občany, aby pracovníky MěÚ kontaktovali pouze v nezbytně nutných a neodkladných záležitostech a to přednostně telefonicky, elektronicky nebo poštou. Mimo uvedenou dobu úředních hodin budou všechna pracoviště MěÚ Tanvald pro veřejnost uzavřena.

Informace k vyřizování nezbytně nutných a neodkladných záležitostí na jednotlivých odborech a odděleních MěÚ Tanvald získáte na webových stránkách města a na následujících vybraných telefonních číslech:

Pracoviště v budově radnice Palackého čp. 359
Spojovatelka 483 369 511
Odbor stavební úřad a životní prostředí 483 369 560, 725 784 975
Odbor rozvoje a komunálních věcí 483 369 550, 606 388 154
Ekonomický odbor včetně pokladny MěÚ 483 369 540, 483 369 541
Správní odbor (zejména evidence obyvatel, matrika, občanské průkazy, cestovní doklady) 483 369 530, 483 369 533
Oddělení kancelář tajemníka MěÚ 483 369 522, 483 369 523,
602 448 042
Živnostenský úřad 483 369 571
Krizové řízení 483 369 526, 725 338 897
Pracoviště v budově Krkonošská čp. 350
Odbor dopravy (zejména evidence řidičů a vozidel) 483 369 623, 483 369 628,
483 369 622
Oddělení OSPOD (sociálně právní ochrana dětí) 483 369 632, 483 369 631,
721 944 008, 606 217 597
Pracoviště v budově Železnobrodská čp. 299
Oddělení sociální práce a sociálních služeb 483 369 630, 483 369 640,
606 075 260